Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 1

Wie is God?

Wie is God?

1, 2. Welke vragen stellen mensen vaak?

KINDEREN stellen veel vragen. Een vraag die ze heel vaak stellen, is: ‘Waarom?’ Als je het dan probeert uit te leggen, vragen ze vaak weer: ‘Waarom dan?’

2 Of je nu jong of oud bent, iedereen stelt vragen. Bijvoorbeeld om de weg te vinden, om een goede keus te maken of uit nieuwsgierigheid. Ook heb je misschien belangrijke vragen over het leven en de toekomst. Maar veel mensen stoppen met het zoeken naar antwoorden op dat soort vragen als ze nergens goede antwoorden krijgen.

3. Waarom zoeken veel mensen niet naar antwoorden op belangrijke vragen?

3 Staan de antwoorden op belangrijke vragen in de Bijbel? Sommige mensen geloven van wel, maar ze denken dat de Bijbel te moeilijk is om te begrijpen. Ze denken misschien dat alleen priesters of dominees de antwoorden weten. Anderen durven die vragen niet te stellen omdat ze niet dom over willen komen. Wat denk jij?

4, 5. (a) Welke vragen vind jij belangrijk? (b) Waarom moet je naar de antwoorden blijven zoeken?

4 Waarschijnlijk wil je graag antwoord op vragen als: Waarom zijn we hier? Wat gebeurt er als we doodgaan? Wat voor iemand is God? De beroemde onderwijzer Jezus zei: ‘Blijf vragen en je zult ontvangen. Blijf zoeken en je zult vinden. Blijf kloppen en er zal voor je worden opengedaan’ (Mattheüs 7:7). Geef het niet op totdat je betrouwbare antwoorden hebt gevonden.

5 Die antwoorden staan in de Bijbel. Als je ‘blijft zoeken’, zul je ze vinden (Spreuken 2:1-5). Ze zijn niet te moeilijk om te begrijpen. De antwoorden zullen je nu al gelukkiger maken en je een prachtige hoop voor de toekomst geven. We gaan nu een vraag bekijken waar veel mensen mee zitten.

GEEFT GOD OM ONS?

6. Waarom denken sommige mensen dat God niet om ze geeft?

6 Veel mensen denken dat God hard en ongevoelig is. Ze denken: als God van ons zou houden, zou de wereld er heel anders uitzien. Overal is oorlog, haat en ellende. Mensen worden ziek, lijden en gaan dood. Veel mensen vragen zich af: als God echt van ons houdt, waarom maakt hij dan geen eind aan al die ellende?

7. (a) Hoe hebben veel religies ervoor gezorgd dat mensen denken dat God ongevoelig is? (b) Hoe weten we zeker dat God niet de oorzaak is van slechte dingen?

7 Ook komt het door veel religies dat mensen denken dat God ongevoelig is. Als er iets ergs gebeurt, zeggen ze dat dat Gods wil was. Eigenlijk geven ze dan God de schuld. Maar de Bijbel leert dat God nooit de oorzaak van slechtheid is. Jakobus 1:13 zegt dat God nooit slechte dingen doet om iemand te testen: ‘Laat niemand die een beproeving meemaakt zeggen: “Ik word door God op de proef gesteld [of: getest].” Want God kan niet met slechte dingen worden beproefd, en zelf beproeft hij ook niemand daarmee.’ Dat betekent dat God slechte dingen nooit veroorzaakt. Maar het is wel zo dat hij ze niet tegenhoudt. (Lees Job 34:10-12.) Dat wordt in de volgende alinea uitgelegd.

8, 9. Leg uit waarom God niet degene is die onze problemen veroorzaakt.

8 Stel je de volgende situatie eens voor. Een volwassen zoon woont bij zijn ouders. Zijn vader houdt veel van hem en heeft hem geleerd om goede keuzes te maken. Maar de zoon wordt opstandig en gaat het huis uit. Hij doet slechte dingen en komt in de problemen. Zou je zijn vader daarvan de schuld geven omdat die zijn zoon niet heeft tegengehouden toen hij wegging? Natuurlijk niet (Lukas 15:11-13). Jehovah heeft — net als die vader — mensen niet tegengehouden toen ze tegen hem in opstand kwamen en slechte dingen gingen doen. Als er dus iets ergs gebeurt, bedenk dan dat God dat niet veroorzaakt heeft. Het zou niet eerlijk zijn om God daar de schuld van te geven.

9 Er is een heel goede reden waarom God nog geen eind heeft gemaakt aan slechtheid. In hoofdstuk 11 leer je wat de Bijbel daarover zegt. Maar je kunt er zeker van zijn dat God van je houdt en dat je problemen nooit door hem worden veroorzaakt. Sterker nog: hij is de enige die alle problemen kan oplossen (Jesaja 33:2).

10. Hoe weten we zeker dat God alle schade zal herstellen die mensen hebben veroorzaakt?

10 God is heilig (Jesaja 6:3). Alles wat hij doet is zuiver en goed. We kunnen hem dus vertrouwen. Mensen zijn niet zoals hij. Die doen soms verkeerde dingen. En zelfs de eerlijkste regeerder kan nooit alle schade herstellen die door mensen is veroorzaakt. Niemand heeft zo veel macht als God. Hij kan en zal alle schade herstellen die slechte mensen hebben veroorzaakt. Hij zal voor altijd een eind maken aan alles wat slecht is. (Lees Psalm 37:9-11.)

VINDT GOD HET ERG ALS WE ELLENDE MEEMAKEN?

11. Wat vindt God ervan als je ellende meemaakt?

11 Wat vindt God van alle ellende op aarde? Wat vindt hij ervan als jij het moeilijk hebt? De Bijbel zegt dat hij ‘gerechtigheid liefheeft’ (Psalm 37:28). Hij heeft dus een heel sterke mening over wat goed en wat slecht is. Hij vindt het vreselijk als mensen lijden. Toen er vroeger bijvoorbeeld overal op aarde slechte dingen gebeurden, ‘kwetste het hem in zijn hart’. Het deed hem pijn (Genesis 6:5, 6). God is niet veranderd (Maleachi 3:6). De Bijbel zegt dat hij echt om je geeft. (Lees 1 Petrus 5:7.)

De Bijbel zegt dat Jehovah de Maker van het universum is

12, 13. (a) Hoe komt het dat we om anderen geven? (b) Hoe weten we zeker dat God een eind zal maken aan onrecht en ellende?

12 De Bijbel zegt ook dat God ons zo heeft gemaakt dat we op hem lijken (Genesis 1:26). Daardoor hebben mensen dezelfde goede eigenschappen als hij. Dus als jij het erg vindt dat onschuldige mensen ellende meemaken, moet God dat nog veel erger vinden! Hoe weten we dat?

13 De Bijbel leert dat ‘God liefde is’ (1 Johannes 4:8). Alles wat God doet, doet hij uit liefde. Omdat wij op God lijken, kunnen wij ook liefde voelen. Stel dat jij de macht had om een eind te maken aan het onrecht in de wereld. Zou je dat dan doen? Natuurlijk, want je geeft om mensen! God heeft die macht wel. En hij houdt van ons. Je kunt er dus op vertrouwen dat God alle mooie dingen zal doen die in het begin van dit boek staan. Je zult daar nog meer vertrouwen in krijgen als je God beter leert kennen.

GOD WIL DAT JE HEM LEERT KENNEN

Als je iemands vriend wilt zijn, vertel je je naam. God vertelt ons zijn naam in de Bijbel

14. Wat is Gods naam? Hoe weten we dat God graag wil dat we die gebruiken?

14 Als je met iemand kennismaakt, wat is dan meestal het eerste wat je over jezelf vertelt? Je naam. Heeft God een naam? Veel religies zeggen dat zijn naam God of Heer is, maar dat zijn titels, net als koning of president. God vertelt ons dat zijn naam Jehovah is. In Psalm 83:18 staat: ‘Mogen de mensen weten dat u, wiens naam Jehovah is, u alleen de Allerhoogste bent over de hele aarde.’ De schrijvers van de Bijbel gebruikten Gods naam duizenden keren. Jehovah wil dat je zijn naam kent en gebruikt. Hij vertelt je hoe hij heet omdat hij graag wil dat je zijn vriend wordt.

15. Wat betekent de naam Jehovah?

15 Gods naam Jehovah heeft een bijzondere betekenis. Zijn naam betekent dat hij alles kan doen wat hij belooft en wat hij van plan is. Niets kan hem tegenhouden. Alleen God mag daarom Jehovah heten. *

16, 17. Wat betekent (a) Almachtige? (b) Koning van de eeuwigheid? (c) Schepper?

16 In Openbaring 15:3 staat over Jehovah: ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken, Jehovah God, Almachtige. Rechtvaardig en betrouwbaar zijn uw wegen, Koning van de eeuwigheid.’ Wat betekent de titel ‘Almachtige’? Het betekent dat niemand in het universum zo machtig is als hij. En de titel ‘Koning van de eeuwigheid’ betekent dat hij altijd bestaan heeft. In Psalm 90:2 staat dat hij van eeuwigheid tot eeuwigheid bestaat. Is dat niet bijzonder?

17 Jehovah is op nog een manier uniek: hij is de Schepper, of Maker, van alle dingen. Openbaring 4:11 zegt: ‘Jehovah, onze God, u bent het waard de lof en de eer en de kracht te ontvangen, want u hebt alle dingen geschapen en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen.’ Van de engelen in de hemel tot de sterren in de lucht, van het fruit aan de bomen tot de vissen in de zee — Jehovah heeft alles gemaakt.

KUN JE EEN BAND MET GOD KRIJGEN?

18. (a) Waarom zou je kunnen denken dat het onmogelijk is een vriend van God te zijn? (b) Wat zegt de Bijbel daarover?

18 Als je over Jehovah’s indrukwekkende eigenschappen leest, kun je je heel klein voelen. Misschien denk je: God is zo machtig, zo belangrijk en zo ver weg. Waarom zou hij om mij geven? Maar Jehovah wil niet dat je zo denkt. Hij wil graag een goede band met je hebben. In de Bijbel staat dat hij ‘niet ver is van elk van ons’ (Handelingen 17:27). God wil dat je dichter bij hem komt. Hij belooft dat hij dan dichter bij jou zal komen (Jakobus 4:8).

19. (a) Hoe kun je een vriend van Jehovah worden? (b) Welke eigenschap van Jehovah vind je het mooist?

19 Hoe kun je Gods vriend worden? Jezus zei: ‘Dit betekent eeuwig leven, dat ze u leren kennen, de enige ware God, en ook degene die u hebt gestuurd, Jezus Christus’ (Johannes 17:3). Hoe meer je over Jehovah en Jezus leert, hoe beter je ze leert kennen. Je kunt dan zelfs eeuwig leven. Je hebt al geleerd dat ‘God liefde is’ (1 Johannes 4:16). Maar hij heeft nog veel meer mooie eigenschappen. De Bijbel zegt dat hij een God is ‘die barmhartig en meelevend is, die niet snel kwaad wordt en die vol loyale liefde en waarheid is’ (Exodus 34:6). Jehovah is ‘goed en vergeeft graag’ (Psalm 86:5). Hij is geduldig en trouw (2 Petrus 3:9; Openbaring 15:4). Door de Bijbel te lezen, zul je steeds meer over zijn mooie eigenschappen te weten komen.

20-22. (a) Hoe kun je je dicht bij God voelen als je hem niet kunt zien? (b) Wat moet je doen als anderen willen dat je stopt met het bestuderen van de Bijbel?

20 Hoe kun je je dicht bij God voelen als je hem niet kunt zien? (Johannes 1:18; 4:24; 1 Timotheüs 1:17) Als je in de Bijbel over Jehovah leest, leer je hem persoonlijk kennen (Psalm 27:4; Romeinen 1:20). Hoe meer je over Jehovah leert, hoe meer je van hem gaat houden. Zo wordt je band met hem steeds sterker.

Onze hemelse Vader houdt nog meer van ons dan een vader van zijn kinderen houdt

21 De Bijbel leert ons ook om Jehovah als onze Vader te zien (Mattheüs 6:9). Dankzij hem leven we, en hij wil dat we echt gelukkig zijn. Is dat niet wat elke lieve vader voor zijn kinderen wil? (Psalm 36:9) De Bijbel laat dus zien dat je een vriend van Jehovah kunt worden (Jakobus 2:23). Denk daar eens over na: Jehovah, de Maker van het universum, wil dat je zijn vriend bent!

22 Sommigen willen misschien dat je stopt met het bestuderen van de Bijbel. Misschien zijn ze bang dat je van geloof gaat veranderen. Maar als je een vriend van Jehovah wilt worden, laat je dan door niemand tegenhouden. Hij is de beste Vriend die je kunt hebben.

23, 24. (a) Waarom moet je vragen blijven stellen? (b) Waar gaat het volgende hoofdstuk over?

23 Tijdens je studie van de Bijbel zul je dingen tegenkomen die je niet meteen begrijpt. Wees dan niet bang om vragen te stellen. Jezus zei dat we nederig moeten zijn, net als kleine kinderen (Mattheüs 18:2-4). En zoals je weet stellen kinderen veel vragen. God wil dat je de antwoorden vindt. Bestudeer de Bijbel dus goed en controleer steeds of dat wat je leert echt de waarheid is. (Lees Handelingen 17:11.)

24 De Bijbel bestuderen is de beste manier om meer over Jehovah te leren. In het volgende hoofdstuk zul je leren waarom de Bijbel anders is dan alle andere boeken.

^ ¶15 Zie eindnoot 1 als de naam Jehovah niet in je bijbel staat of als je meer informatie wilt over de betekenis en uitspraak van Gods naam.