Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 8

Wat is Gods Koninkrijk?

Wat is Gods Koninkrijk?

1. Welk bekende gebed gaan we bespreken?

MILJOENEN mensen kennen het Onzevader. Met dat gebed leerde Jezus zijn volgelingen hoe ze moesten bidden. Waar bad hij om? En waarom is dat gebed belangrijk voor ons?

2. Om welke drie belangrijke dingen leerde Jezus ons bidden?

2 Jezus zei: ‘Bid dus op deze manier: “Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden. Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel.”’ (Lees Mattheüs 6:9-13.) Waarom leerde Jezus ons bidden om die drie dingen? (Zie eindnoot 20.)

3. Wat gaan we bespreken over Gods Koninkrijk?

3 We hebben al veel geleerd over Gods naam, Jehovah. We hebben ook besproken wat Gods doel is met mensen en met de aarde. Maar wat bedoelde Jezus toen hij zei: ‘Laat uw Koninkrijk komen’? In dit hoofdstuk leer je wat Gods Koninkrijk is, wat het gaat doen en hoe het Gods naam gaat heiligen.

WAT IS GODS KONINKRIJK?

4. Wat is Gods Koninkrijk, en wie is de Koning ervan?

4 Gods Koninkrijk is een regering in de hemel die door Jehovah is gevormd. Hij heeft Jezus uitgekozen als Koning. De Bijbel noemt Jezus ‘de Koning van hen die als koningen regeren en Heer van hen die als  heren regeren’ (1 Timotheüs 6:15). Jezus is machtiger dan alle wereldleiders bij elkaar. Hij kan meer goeds doen dan welk mens maar ook.

5. Waar is Gods Koninkrijk en waar zal het over regeren?

5 Veertig dagen na zijn opstanding ging Jezus terug naar de hemel. Later maakte Jehovah hem Koning (Handelingen 2:33). Gods Koninkrijk zal vanuit de hemel over de aarde gaan regeren (Openbaring 11:15). Daarom spreekt de Bijbel ook wel over het ‘hemelse Koninkrijk’ (2 Timotheüs 4:18).

6, 7. Wat maakt Jezus een betere regeerder dan menselijke regeerders?

6 De Bijbel zegt dat Jezus ‘als enige onsterfelijkheid heeft’ (1 Timotheüs 6:16). Daarom kan hij als Koning meer voor ons doen dan welk mens maar ook. Mensen zijn sterfelijk, maar Jezus niet. Al het goede dat Jezus voor ons gaat doen, zal voor eeuwig zijn.

7 De Bijbel zegt dat Jezus een eerlijke Koning zal zijn die van ons houdt: ‘Op hem zal de geest van Jehovah rusten, de geest van wijsheid en van verstand, de geest van raad en van kracht, de geest van kennis en van ontzag voor Jehovah. Hij zal vreugde vinden in ontzag voor Jehovah. Hij zal niet oordelen op basis van wat zijn ogen alleen maar zien of terechtwijzen op basis van wat zijn oren horen. Hij zal een eerlijk oordeel vellen over de armen’ (Jesaja 11:2-4). Zo’n koning wil toch iedereen?

8. Hoe weten we dat Jezus niet alleen gaat regeren?

8 God heeft een aantal mensen uitgekozen om samen  met Jezus te regeren. Paulus zei daarover tegen Timotheüs: ‘Als we blijven volharden, zullen we ook met hem als koningen regeren’ (2 Timotheüs 2:12). Om hoeveel personen gaat het?

9. (a) Hoeveel personen gaan met Jezus regeren? (b) Wanneer begon God met het uitkiezen van die personen?

9 In hoofdstuk 7 lazen we over een visioen dat Johannes van God kreeg. Hij zag Jezus als Koning in de hemel, samen met 144.000 andere koningen. Wie zijn die 144.000? Johannes zegt: ‘Zij zijn het die het Lam [Jezus] blijven volgen waar hij ook naartoe gaat. Ze zijn uit de mensheid gekocht.’ (Lees Openbaring 14:1, 4.) De 144.000 zijn trouwe volgelingen van Jezus die door God zijn uitgekozen om samen met Jezus ‘als koningen over de aarde te regeren’. Na hun dood gaan ze naar de hemel (Openbaring 5:10). Jehovah is in de eerste eeuw begonnen met het uitkiezen van die 144.000 koningen.

10. Waarom is het liefdevol van Jehovah om Jezus en de 144.000 te laten regeren?

10 Het is heel liefdevol van Jehovah dat hij mensen heeft uitgekozen om samen met Jezus over ons te regeren. Jezus is een goede regeerder omdat hij weet hoe het is om mens te zijn en om pijn en verdriet te hebben. Paulus zei dat Jezus met ons meeleeft, dat hij ‘mee kan voelen met onze zwakheden’ en dat hij ‘net als wij in alle opzichten op de proef is gesteld’ (Hebreeën 4:15; 5:8). De 144.000 weten ook hoe het is om mens te zijn. En ze weten hoe het is om onvolmaakt te zijn en met ziekte om te gaan. Jezus en de  144.000 begrijpen dus hoe je je voelt en met welke problemen je te maken hebt.

WAT ZAL GODS KONINKRIJK DOEN?

11. Waarom moesten Jezus’ volgelingen bidden of in de hemel Gods wil gedaan mocht worden?

11 Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze moesten bidden of in de hemel Gods wil gedaan mocht worden. Waarom? In hoofdstuk 3 leerden we dat Satan tegen Jehovah in opstand kwam. Jehovah liet toe dat Satan en andere ontrouwe engelen (demonen) daarna nog een tijd in de hemel bleven. Dus niet iedereen in de hemel deed Gods wil. In hoofdstuk 10 leer je meer over Satan en de demonen.

12. Wat wordt beschreven in Openbaring 12:10?

12 De Bijbel legt uit dat Jezus, kort nadat hij Koning was geworden, oorlog zou gaan voeren tegen Satan. Dat staat in Openbaring 12:7-10. (Lees.) In vers 10 worden twee belangrijke gebeurtenissen genoemd: Gods Koninkrijk begint te regeren met Jezus als Koning, en Satan wordt uit de hemel naar de aarde gegooid. Zoals we zullen zien, is dat allemaal al gebeurd.

13. Hoe is de situatie in de hemel nu Satan daar niet meer is?

13 De trouwe engelen waren heel blij nadat Satan en zijn demonen uit de hemel waren gegooid. In de Bijbel staat: ‘Wees vrolijk, hemel en jullie die daarin wonen!’ (Openbaring 12:12) In de hemel is er nu volmaakte vrede en eenheid, omdat iedereen daar Gods wil doet.

Sinds Satan en zijn demonen uit de hemel zijn gegooid, is er veel meer lijden op aarde. Dat zal binnenkort voorbij zijn

14. Wat gebeurde er op aarde toen Satan uit de hemel werd gegooid?

 14 De situatie op aarde is heel anders. Er gebeuren allerlei slechte dingen omdat de Duivel naar de aarde is gegooid. ‘Hij is woedend, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft’ (Openbaring 12:12). Hij weet dat hij binnenkort vernietigd wordt. Daarom probeert hij zo veel mogelijk problemen, pijn en verdriet te veroorzaken.

15. Wat is Gods wil voor de aarde?

15 Maar Gods wil voor de aarde is niet veranderd. Hij wil nog steeds dat volmaakte mensen voor eeuwig in een paradijs leven (Psalm 37:29). Hoe gaat Gods Koninkrijk dat mogelijk maken?

16, 17. Wat zegt Daniël 2:44 over Gods Koninkrijk?

16 In Daniël 2:44 staat: ‘In de dagen van die koningen zal de God van de hemel een koninkrijk oprichten dat nooit vernietigd zal worden. En dat koninkrijk zal nooit aan een ander volk worden overgedragen. Het zal al die koninkrijken verbrijzelen en er een eind aan maken. Als enige zal het eeuwig blijven bestaan.’ Wat leert deze voorspelling ons over Gods Koninkrijk?

17 Ten eerste: Gods Koninkrijk begint met regeren ‘in de dagen van die koningen’. Dat betekent dat er op aarde nog andere regeringen zijn als het Koninkrijk begint te regeren. Ten tweede: Gods Koninkrijk blijft altijd bestaan. Het wordt niet vervangen door een andere regering. Ten derde: Er komt oorlog tussen Gods Koninkrijk en de regeringen van deze  wereld. Gods Koninkrijk zal winnen en als enige over de aarde regeren. Dan hebben mensen de beste regering die ze zich maar kunnen voorstellen.

18. Hoe wordt de oorlog tussen Gods Koninkrijk en de regeringen van deze wereld genoemd?

18 Wat zal er gebeuren voordat Gods Koninkrijk het bestuur over de aarde overneemt? Vóór de laatste oorlog, die Armageddon wordt genoemd, zullen de demonen leugens vertellen om ‘de koningen van de hele bewoonde aarde (...) te verzamelen voor de oorlog van de grote dag van God de Almachtige’. Het zal dus een oorlog zijn tussen menselijke regeringen en Gods Koninkrijk (Openbaring 16:14, 16; zie eindnoot 10).

19, 20. Waarom hebben we Gods Koninkrijk nodig?

19 Waarom hebben we Gods Koninkrijk nodig? Om minstens drie redenen. De eerste reden is dat we onvolmaakt zijn, waardoor we ziek worden en doodgaan. Maar onder Gods Koninkrijk zullen we voor altijd leven. De Bijbel zegt: ‘Gods liefde voor de wereld was zo groot dat hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, zodat iedereen die in hem gelooft niet vernietigd zal worden, maar eeuwig leven zal hebben’ (Johannes 3:16).

20 De tweede reden is dat er veel slechte mensen zijn. Veel mensen liegen, bedriegen of doen andere slechte dingen. Wij kunnen ze niet stoppen, maar God wel. Mensen die niet willen veranderen, zullen tijdens Armageddon vernietigd worden. (Lees Psalm 37:10.) De derde reden is dat regeringen vaak zwak, gemeen of oneerlijk zijn. Ze helpen mensen niet om  God te gehoorzamen. De Bijbel zegt dat de ‘ene mens over de andere mens heeft geheerst ten koste van de ander’ (Prediker 8:9).

21. Hoe zal het Koninkrijk ervoor zorgen dat op aarde Gods wil wordt gedaan?

21 Na Armageddon zal Gods Koninkrijk ervoor zorgen dat op aarde Gods wil wordt gedaan. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat Satan en zijn demonen niets meer kunnen doen (Openbaring 20:1-3). Niemand zal meer ziek worden of sterven. Door de losprijs zullen trouwe mensen voor eeuwig in het paradijs kunnen leven (Openbaring 22:1-3). Het Koninkrijk zal Gods naam heiligen. Dat betekent dat als Gods Koninkrijk over de aarde regeert, iedereen Jehovah zal eren. (Zie eindnoot 21.)

WANNEER WERD JEZUS KONING?

22. Hoe weten we dat Jezus nog een tijd moest wachten tot hij Koning werd?

22 Jezus leerde zijn volgelingen bidden: ‘Laat uw Koninkrijk komen.’ Gods regering was er toen dus nog niet. Jehovah moest zijn regering nog vormen en Jezus Koning maken. Werd Jezus meteen Koning  toen hij naar de hemel ging? Nee, hij moest wachten. Dat weten we omdat Petrus en Paulus een tijd na Jezus’ opstanding zeiden dat de voorspelling in Psalm 110:1 over Jezus ging. Daar zegt Jehovah: ‘Ga aan mijn rechterhand zitten totdat ik je vijanden aan je voeten leg als een voetenbank’ (Handelingen 2:32-35; Hebreeën 10:12, 13). Hoelang moest Jezus wachten voordat Jehovah hem Koning maakte?

Gods Koninkrijk zal ervoor zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan

23. (a) Wanneer begon Jezus als Koning te regeren? (b) Wat leren we in het volgende hoofdstuk?

23 Al jaren vóór 1914 begreep een groep christenen dat in dat jaar een belangrijke Bijbelse voorspelling zou uitkomen. Wat er sinds 1914 in de wereld is gebeurd, laat zien dat ze gelijk hadden. Jezus begon in dat jaar als Koning te regeren (Psalm 110:2). Kort daarna werd Satan naar de aarde gegooid. En ‘hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft’ (Openbaring 12:12). In het volgende hoofdstuk zullen we duidelijke bewijzen zien dat we nu in die tijd leven. Ook wordt uitgelegd dat Gods Koninkrijk er heel binnenkort voor gaat zorgen dat Gods wil op aarde wordt gedaan. (Zie eindnoot 22.)