Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 18

De doop en je band met God

De doop en je band met God

1. Wat zou je je na het bestuderen van dit boek kunnen afvragen?

TIJDENS het bestuderen van dit boek heb je geleerd wat de Bijbel zegt over belangrijke onderwerpen. Bijvoorbeeld Gods belofte van eeuwig leven, wat er gebeurt bij de dood, en de hoop op de opstanding (Prediker 9:5; Lukas 23:43; Johannes 5:28, 29; Openbaring 21:3, 4). Misschien bezoek je nu de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen en ben je ervan overtuigd dat zij het ware geloof hebben (Johannes 13:35). Misschien merk je dat je band met Jehovah hechter is geworden  en heb je besloten dat je hem wilt dienen. Dan kun je je afvragen: wat is de volgende stap?

2. Waarom wilde de Ethiopische man gedoopt worden?

2 Een Ethiopische man in de eerste eeuw wilde ook weten wat hij moest doen om een aanbidder van Jehovah te worden. Een tijdje na Jezus’ opstanding sprak hij met Filippus, een volgeling van Jezus, die hem uitlegde dat Jezus de Messias was. Wat hij leerde, vond hij zo mooi dat hij meteen zei: ‘Kijk, hier is water! Wat houdt me tegen om gedoopt te worden?’ — Handelingen 8:26-36.

3. (a) Welke opdracht gaf Jezus aan zijn volgelingen? (b) Op welke manier moet iemand gedoopt worden?

3 Er staat duidelijk in de Bijbel dat je gedoopt moet worden als je Jehovah wilt dienen. Jezus zei tegen zijn volgelingen: ‘Maak discipelen van mensen uit alle volken. Doop ze’ (Mattheüs 28:19). Hij gaf zelf het voorbeeld en liet zich ook dopen. Daarbij werd er geen water over zijn hoofd gegoten, maar ging hij volledig onder water (Mattheüs 3:16). Bij de doop moet een christen dus volledig in water worden ondergedompeld.

4. Wat laat je door je doop zien?

4 Als je je laat dopen, laat je aan anderen zien dat je Gods vriend wilt zijn en dat je hem wilt dienen (Psalm 40:7, 8). Maar wat moet je doen om gedoopt te kunnen worden?

KENNIS EN GELOOF

5. (a) Wat moet je doen voordat je gedoopt kunt worden? (b) Waarom zijn de bijeenkomsten belangrijk?

5 Voordat je gedoopt kunt worden, moet je Jehovah  en Jezus leren kennen. Daar ben je al mee begonnen, want je bestudeert de Bijbel. (Lees Johannes 17:3.) Maar er is meer nodig. De Bijbel zegt dat je ‘volop nauwkeurige kennis’ van Jehovah’s wil moet krijgen (Kolossenzen 1:9). De bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen zullen je helpen om een sterkere band met God te krijgen. Dat is één reden waarom het belangrijk is om geregeld naar die bijeenkomsten te gaan (Hebreeën 10:24, 25).

De Bijbel bestuderen is de eerste stap

6. Hoe goed moet je de Bijbel kennen voordat je gedoopt kunt worden?

6 Jehovah verwacht niet dat je de hele Bijbel uit je hoofd kent voordat je gedoopt wordt. De Ethiopische man hoefde ook niet alles te weten om gedoopt te kunnen worden (Handelingen 8:30, 31). Je raakt trouwens nooit uitgeleerd over Jehovah (Prediker 3:11). Maar je moet in ieder geval de belangrijkste leerstellingen uit de Bijbel kennen en het ermee eens zijn (Hebreeën 5:12).

7. Hoe heeft je studie van de Bijbel je geholpen?

7 De Bijbel zegt: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God blij te maken’ (Hebreeën 11:6). Je hebt dus geloof nodig om gedoopt te kunnen worden. In de Bijbel staat dat sommige mensen in de stad Korinthe, die hoorden wat Jezus’ volgelingen onderwezen, ‘gingen geloven en werden gedoopt’ (Handelingen 18:8). Zo heeft je studie van de Bijbel je geholpen te geloven dat Gods beloften zullen uitkomen en dat Jezus’ offer ons kan bevrijden van zonde en de dood (Jozua 23:14; Handelingen 4:12; 2 Timotheüs 3:16, 17).

 VERTEL ANDEREN OVER DE BIJBEL

8. Wat zal je motiveren om anderen te vertellen wat je hebt geleerd?

8 Als je de Bijbel beter gaat begrijpen en merkt dat de adviezen erin goed voor je zijn, zal je geloof sterker worden. Je zult dan merken dat je anderen wilt vertellen wat je hebt geleerd (Jeremia 20:9; 2 Korinthiërs 4:13). Hoe kun je daarmee beginnen?

Geloof zal je motiveren om met anderen over God te praten

9, 10. (a) Met wie kun je allemaal praten over wat je hebt geleerd? (b) Wat moet je doen als je samen met de gemeente wilt prediken?

9 Misschien kun je met je familie, vrienden, buren of collega’s praten over wat je hebt geleerd. Doe dat wel op een vriendelijke manier. Op een gegeven moment zul je waarschijnlijk samen met de gemeente willen gaan prediken. Als je dat graag zou willen, en je houdt je aan Gods wetten, dan kun je dat bespreken met degene die de Bijbel met je bestudeert. Als hij of zij denkt dat je er klaar voor bent, zullen jullie met twee ouderlingen gaan praten.

10 Wat gaan jullie bespreken? De ouderlingen willen graag weten of je de belangrijkste leerstellingen uit de Bijbel begrijpt en of je het ermee eens bent. Ook willen ze weten of je de principes uit de Bijbel toepast en of je echt een Getuige van Jehovah wilt worden. De ouderlingen willen iedereen in de gemeente helpen, jou ook. Je hoeft dus niet zenuwachtig te zijn voor dat gesprek (Handelingen 20:28; 1 Petrus 5:2, 3). Na het gesprek hoor je van de ouderlingen of je samen met de gemeente mag prediken.

11. Waarom kan het nodig zijn dingen te veranderen voordat je mag prediken?

11 Misschien zeggen de ouderlingen dat je nog een  paar dingen moet veranderen voordat je samen met de gemeente kan gaan prediken. Waarom kan dat nodig zijn? Als je met anderen over Jehovah praat, vertegenwoordig je hem. Daarom is het belangrijk dat je leeft op een manier die hem eert (1 Korinthiërs 6:9, 10; Galaten 5:19-21).

HEB BEROUW EN KEER JE OM

12. Waarom is het nodig om berouw te hebben?

12 Er is nog iets nodig om gedoopt te kunnen worden. Petrus zei: Heb berouw en keer je om, zodat je zonden worden uitgewist’ (Handelingen 3:19). Berouw hebben betekent dat je echt spijt hebt van de fouten die je hebt gemaakt. Als je hebt geleefd op een manier die God afkeurt, moet je daarvan berouw hebben. Maar zelfs als je altijd je best hebt gedaan om goed te leven, is berouw nodig. We maken namelijk allemaal fouten, en voor die fouten moeten we God om vergeving vragen (Romeinen 3:23; 5:12).

13. Wat betekent het je ‘om te keren’?

13 Het is niet voldoende om alleen spijt te hebben van wat je hebt gedaan. Petrus zei ook: ‘Keer je om.’ Dat betekent dat je stopt met verkeerde dingen en het goede gaat doen. Je kunt het vergelijken met het volgende. Je rijdt ergens naartoe waar je nog nooit bent geweest. Na een tijdje kom je erachter dat je de verkeerde kant opgaat. Wat doe je dan? Je stopt, keert om en rijdt de goede kant op. Zo kun je tijdens je studie van de Bijbel ontdekken dat er dingen zijn die je moet veranderen. Keer je dan om door die dingen te veranderen en het goede te gaan doen.

 DRAAG JE OP

Heb je Jehovah beloofd dat je hem zult dienen?

14. Hoe draag je je aan Jehovah op?

14 Nog iets wat je moet doen voordat je gedoopt kunt worden, is je opdragen aan Jehovah. Dat betekent dat je in een gebed aan Jehovah belooft dat je alleen hem zult aanbidden en dat het doen van zijn wil het belangrijkste in je leven zal zijn (Lukas 4:8).

15, 16. Wat motiveert iemand om zich aan Jehovah op te dragen?

15 Je kunt de belofte om alleen Jehovah te dienen vergelijken met de belofte om de rest van je leven trouw te zijn aan iemand van wie je houdt. Denk bijvoorbeeld eens aan een stel dat verkering heeft. Doordat ze elkaar steeds beter leren kennen, gaan ze van elkaar houden. Uiteindelijk vraagt de man zijn vriendin ten huwelijk. Als ze trouwen, zal er meer van hem verwacht worden. Toch neemt hij die belangrijke stap graag omdat hij van haar houdt.

16 Als je Jehovah beter leert kennen, zul je van hem gaan houden en hem willen dienen. Dat zal je motiveren om hem in een gebed te beloven dat je hem trouw zult dienen. De Bijbel zegt dat iemand die Jezus wil volgen, ‘zichzelf moet wegcijferen’ (Markus 8:34). Dat betekent dat je altijd gehoorzaam aan Jehovah zult zijn. Wat Jehovah wil, is dan belangrijker dan wat jij wilt. (Lees 1 Petrus 4:2.)

LAAT ANGST JE NIET TEGENHOUDEN

17. Waarom dragen sommigen zich niet aan Jehovah op?

17 Sommigen dragen zich niet aan Jehovah op omdat ze bang zijn dat ze zich niet aan hun belofte kunnen houden. Ze willen Jehovah niet teleurstellen. Of  ze denken: zolang ik me nog niet aan Jehovah heb opgedragen, maakt het niet zo veel uit als ik iets zou doen wat hij niet goedkeurt.

18. Hoe kun je de angst om Jehovah teleur te stellen overwinnen?

18 Je liefde voor Jehovah zal je helpen de angst om hem teleur te stellen te overwinnen. Omdat je van hem houdt, zul je graag je best doen om je aan je belofte te houden (Prediker 5:4; Kolossenzen 1:10). Ook zul je niet denken dat het te moeilijk is om Jehovah te gehoorzamen. Johannes zei: ‘De liefde voor God betekent dat we ons aan zijn geboden houden. Maar zijn geboden zijn geen zware last’ (1 Johannes 5:3).

19. Waarom hoef je niet bang te zijn om je aan Jehovah op te dragen?

19 Je hoeft niet perfect te zijn om je aan Jehovah te kunnen opdragen. Hij weet wat je wel en wat je niet kunt, en hij vraagt nooit te veel van je (Psalm 103:14). Hij zal je helpen het goede te doen (Jesaja 41:10). Vertrouw op Jehovah en ‘hij zal je paden rechtmaken’ (Spreuken 3:5, 6).

LAAT JE DOPEN

20. Wat moet je doen als je je hebt opgedragen?

20 Heb jij je opgedragen aan Jehovah? Zo ja, dan ben je klaar voor de volgende stap: je laten dopen.

21, 22. Hoe kun je een ‘openbare bekendmaking’ van je geloof doen?

21 Laat de coördinator van de ouderlingen in je gemeente weten dat je je aan Jehovah hebt opgedragen en dat je gedoopt wilt worden. Hij zal een paar ouderlingen vragen om de belangrijkste Bijbelse  leerstellingen met je door te nemen. Als ze denken dat je er klaar voor bent, zullen ze je vertellen dat je gedoopt kunt worden op de eerstvolgende grote bijeenkomst van Jehovah’s Getuigen. Op die bijeenkomst wordt een toespraak gehouden over de doop. De spreker stelt dan twee eenvoudige vragen aan degenen die gedoopt willen worden. Door die vragen  met ja te beantwoorden, doe je een ‘openbare bekendmaking’ van je geloof (Romeinen 10:10).

22 Daarna word je gedoopt. Je wordt dan in water ondergedompeld. Met je doop laat je aan iedereen zien dat je je aan Jehovah hebt opgedragen en dat je nu een Getuige van Jehovah bent.

 DE BETEKENIS VAN JE DOOP

23. Wat betekent het gedoopt te worden ‘in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest’?

23 Jezus zei dat zijn volgelingen gedoopt zouden worden ‘in de naam van de Vader en van de Zoon en van de heilige geest’. (Lees Mattheüs 28:19.) Dat betekent dat je het met drie belangrijke dingen eens bent: dat Jehovah ‘de Allerhoogste’ is, dat Jezus een belangrijke rol speelt in het voornemen van zijn Vader en dat Jehovah zijn heilige geest gebruikt om zijn wil te doen (Psalm 83:18; Mattheüs 28:18; Galaten 5:22, 23; 2 Petrus 1:21).

Als je gedoopt wordt, laat je anderen zien dat je Jehovah wilt dienen

24, 25. (a) Waarvan is de doop een symbool? (b) Wat gaan we in het laatste hoofdstuk bespreken?

24 De doop is een symbool van iets heel belangrijks. Als je wordt ondergedompeld, betekent dat dat je oude manier van leven is geëindigd. Als je uit het water omhoogkomt, begin je een nieuw leven waarin je doet wat God wil. Met je doop laat je zien dat je de rest van je leven Jehovah wilt dienen. Vergeet dus nooit aan wie je je hebt opgedragen: niet aan een mens, een organisatie of een goed doel, maar aan Jehovah.

25 Als je je opdraagt aan Jehovah, zal je vriendschap met hem steeds sterker worden (Psalm 25:14). Maar als je wordt gedoopt, betekent dat niet automatisch dat je ook wordt gered. Paulus zei: ‘Blijf met vrees en beven aan je eigen redding werken’ (Filippenzen 2:12). De doop is pas het begin. Hoe kun je dicht bij Jehovah blijven? Daar gaat het laatste hoofdstuk over.