Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

HOOFDSTUK 6

Wat gebeurt er met ons als we doodgaan?

Wat gebeurt er met ons als we doodgaan?

1-3. (a) Wat voor vragen hebben mensen over de dood? (b) Wat voor antwoorden geven sommige religies?

DE Bijbel belooft dat er een tijd zal komen dat ‘de dood er niet meer zal zijn’ (Openbaring 21:4). In hoofdstuk 5 heb je geleerd dat we door de losprijs voor altijd kunnen leven. Toch gaan mensen nog steeds dood (Prediker 9:5). Een heel belangrijke vraag is dus: wat gebeurt er met ons als we doodgaan?

2 Dat vragen mensen zich vooral af als er iemand doodgaat van wie ze veel houden. Dan willen ze weten: Waar is die persoon nu? Kan hij me zien of helpen? Zal ik hem ooit terugzien?

3 Religies geven verschillende antwoorden op die vragen. Sommige zeggen dat goede mensen naar de hemel gaan en slechte mensen naar de hel. Of ze zeggen dat je als geest gaat leven bij familieleden die al gestorven zijn. En andere religies zeggen dat je na je dood terugkomt als een ander mens of als een dier.

4. Welk idee over de dood is in bijna elk geloof hetzelfde?

4 Religies zeggen verschillende dingen over de dood. Maar één ding is in bijna elk geloof hetzelfde. Ze leren dat als een mens doodgaat, een deel van hem blijft leven. Is dat echt wat er gebeurt?

WAT GEBEURT ER MET ONS ALS WE DOODGAAN?

5, 6. Wat gebeurt er als iemand doodgaat?

5 Jehovah vertelt ons wat er gebeurt als iemand doodgaat: als iemand doodgaat, stopt hij met leven. Dood zijn is het tegenovergestelde van leven. Als je sterft, leven je gevoelens en herinneringen niet op een andere plek verder. * Als je dood bent, kun je niet meer zien, horen of denken.

6 De Bijbel zegt dat de ‘doden helemaal niets weten’. Ze voelen geen liefde of haat, en ‘er is geen werk, geen plan, geen kennis en geen wijsheid in het Graf’. (Lees Prediker 9:5, 6, 10.) En Psalm 146:4 zegt dat als iemand sterft ‘zijn gedachten vergaan’.

WAT JEZUS OVER DE DOOD ZEI

Jehovah wilde dat mensen voor altijd op aarde zouden leven

7. Wat zei Jezus over de dood?

7 Toen zijn goede vriend Lazarus gestorven was, zei Jezus tegen zijn volgelingen: ‘Lazarus, onze vriend, slaapt.’ Jezus bedoelde dat niet letterlijk, want hij zei daarna: ‘Lazarus is gestorven’ (Johannes 11:11-14). Jezus vergeleek de dood dus met slapen. Hij zei niet dat Lazarus in de hemel was, of bij familieleden die al waren gestorven. Hij zei ook niet dat Lazarus in de hel was, of dat hij teruggekomen was als een ander mens of als een dier. Nee, hij vergeleek de dood met een diepe slaap. In de Bijbel wordt de dood vaker vergeleken met slapen. Bijvoorbeeld in het geval van Stefanus, die werd vermoord (Handelingen 7:60, voetnoot). En Paulus zei over christenen die waren gestorven dat ze waren ‘gaan slapen’ (1 Korinthiërs 15:6, voetnoot).

8. Hoe weten we dat het niet Gods bedoeling was dat mensen dood zouden gaan?

8 Had God Adam en Eva gemaakt om uiteindelijk dood te gaan? Nee. Hij had ze gemaakt om voor altijd te leven en perfect gezond te zijn. Ook gaf hij ze de wens om voor altijd te leven (Prediker 3:11). Jehovah is onze Vader. Natuurlijk wil hij niet dat we doodgaan. Dat wil toch geen enkele ouder voor zijn kind? Maar als Jehovah ons heeft gemaakt om voor altijd te leven, hoe komt het dan dat we doodgaan?

WAAROM GAAN WE DOOD?

9. Vind je de wet die Jehovah aan Adam en Eva gaf redelijk?

9 In de tuin van Eden zei Jehovah tegen Adam: ‘Van alle bomen in de tuin mag je eten zo veel je wilt. Maar van de boom van de kennis van goed en kwaad mag je niet eten, want op de dag dat je daarvan eet, zul je zeker sterven’ (Genesis 2:9, 16, 17). Het was voor Adam en Eva niet moeilijk om zich aan die duidelijke wet te houden. En Jehovah had het recht om te bepalen wat goed en wat slecht was. Door Jehovah te gehoorzamen, konden ze laten zien dat ze zijn positie als Regeerder erkenden. Ook konden ze laten zien dat ze dankbaar waren voor alles wat hij ze had gegeven.

10, 11. (a) Hoe werden Adam en Eva door Satan misleid? (b) Waarom was er geen excuus voor wat Adam en Eva deden?

10 Helaas kozen Adam en Eva ervoor om niet naar God te luisteren. Satan vroeg aan Eva: ‘Heeft God echt gezegd dat jullie niet van alle bomen in de tuin mogen eten?’ Eva antwoordde: ‘We mogen de vruchten van de bomen in de tuin eten. Maar over de vruchten van de boom in het midden van de tuin heeft God gezegd: “Jullie mogen er niet van eten en die zelfs niet aanraken, anders zullen jullie sterven”’ (Genesis 3:1-3).

11 Satan zei toen: ‘Jullie zullen helemaal niet sterven. Want God weet dat op de dag dat jullie ervan eten, jullie ogen geopend zullen worden en jullie als God zullen zijn en kennis zullen hebben van goed en kwaad’ (Genesis 3:4-6). Satan wilde dat Eva ging denken dat ze zelf wel kon bepalen wat goed en wat slecht was. En hij loog over wat er zou gebeuren als ze God ongehoorzaam zou zijn. Hij zei dat ze niet dood zou gaan. Dus plukte Eva een vrucht en at ervan. Ze gaf er ook wat van aan Adam. Adam en Eva wisten dat Jehovah had gezegd dat ze er niet van mochten eten. Toen ze dat wel deden, kozen ze er dus bewust voor om zich niet aan die duidelijke en redelijke wet te houden. Zo lieten ze zien dat ze geen respect hadden voor hun Vader, die ze zo veel had gegeven. Er was echt geen excuus voor wat ze deden!

12. Hoe zal Jehovah zich gevoeld hebben toen Adam en Eva niet naar hem luisterden?

12 Wat zal het Jehovah pijn hebben gedaan dat Adam en Eva geen respect voor hem hadden. Hoe zou jij je voelen als je kinderen, die je jarenlang met liefde hebt grootgebracht, tegen je in opstand komen en precies het tegenovergestelde doen van wat je ze hebt gevraagd? Daar zou je toch kapot van zijn?

Adam was van stof gemaakt en keerde tot stof terug

13. Wat bedoelde Jehovah met de woorden ‘tot stof zul je terugkeren’?

13 Toen Adam en Eva ongehoorzaam waren, verloren ze de mogelijkheid om voor altijd te leven. Jehovah zei tegen Adam: ‘Stof ben je en tot stof zul je terugkeren.’ (Lees Genesis 3:19.) Adam zou dus weer stof worden, alsof hij nooit had bestaan (Genesis 2:7). Nadat hij had gezondigd, ging hij dood en bestond niet meer.

14. Waarom gaan we dood?

14 Als Adam en Eva naar Jehovah hadden geluisterd, zouden ze nu nog leven. Maar ze waren ongehoorzaam aan God, ze zondigden. Daarom gingen ze uiteindelijk dood. Zonde is als een ernstige ziekte die onze eerste ouders aan ons hebben doorgegeven. Daarom worden we allemaal onvolmaakt geboren en gaan we allemaal dood (Romeinen 5:12). Maar daar had Jehovah mensen niet voor gemaakt. Hij wilde helemaal niet dat mensen dood zouden gaan. De Bijbel noemt de dood een ‘vijand’ (1 Korinthiërs 15:26).

DE WAARHEID BEVRIJDT ONS

15. Waar kan de waarheid over de dood je van bevrijden?

15 De waarheid over de dood bevrijdt ons van veel verkeerde ideeën. Door de Bijbel weten we dat de doden geen pijn of verdriet hebben. Je kunt niet met ze praten. Jij kunt niets voor hen doen en zij kunnen niets voor jou doen. Ook hoef je niet bang te zijn voor de doden. Sommige religies zeggen dat je iemand na zijn dood nog kunt helpen door bijvoorbeeld geld te geven aan een priester. Maar als je de waarheid kent over de dood, weet je dat dat een leugen is.

16. Welke leugen vertellen veel religies over de dood?

16 Satan gebruikt religies om zulke leugens te verspreiden. Daardoor geloven veel mensen dat ze na hun dood ergens anders verder leven. Leert jouw geloof dat ook? Of leert jouw geloof wat de Bijbel zegt over de dood? Satan vertelt leugens omdat hij niet wil dat mensen Jehovah gaan dienen.

17. Waarom is het idee van een hel een belediging voor Jehovah?

17 Veel religies leren vreselijke dingen over God. Bijvoorbeeld dat hij slechte mensen eeuwig in een hel zou laten branden. Die leugen is een belediging voor Jehovah. Hij zou mensen nooit zo laten lijden! (Lees 1 Johannes 4:8.) Stel dat je hoort over iemand die zijn kind straft door zijn handjes in het vuur te houden. Iemand die zo wreed is, wil je niet leren kennen. Satan wil dat mensen denken dat Jehovah zo wreed is!

18. Waarom hoef je niet bang te zijn voor de doden?

18 Volgens veel religies leven de doden verder als geesten. Die religies zeggen dat je respect moet hebben voor die geesten of dat je zelfs bang voor ze moet zijn omdat ze heel veel macht hebben. Veel mensen geloven die leugen. Ze zijn bang voor de doden en aanbidden hen in plaats van Jehovah. Maar de doden kunnen niets zien of voelen, dus je hoeft niet bang voor ze te zijn. We mogen alleen Jehovah aanbidden, want hij is de ware God en onze Maker (Openbaring 4:11).

19. Waarom is het goed om te weten wat de waarheid over de dood is?

19 Als je de waarheid over de dood kent, zul je de leugens die religies vertellen niet meer geloven. Ook zal het je helpen om Jehovah’s prachtige beloften over het leven en de toekomst te begrijpen.

20. Waar gaat het volgende hoofdstuk over?

20 Lang geleden vroeg Job: ‘Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?’ (Job 14:14) Denk jij dat iemand die dood is weer kan leven? Het antwoord dat God op die vraag geeft, is echt heel mooi. Daar gaat het volgende hoofdstuk over.

^ ¶5 Veel mensen denken dat als iemand sterft, zijn ziel of geest ergens anders verder leeft. Maar de Bijbel leert iets anders. Zie eindnoot 17 en 18 voor meer informatie.