Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 12

Hoe word je een vriend van God?

Hoe word je een vriend van God?

1, 2. Wie waren vrienden van God?

MET wie wil jij vrienden zijn? Waarschijnlijk met iemand die je graag mag. Iemand met wie je een klik hebt en die ook graag met jou omgaat. Iemand die vriendelijk is en mooie eigenschappen heeft.

2 Jehovah kiest sommige mensen uit als zijn vrienden. Abraham was bijvoorbeeld een vriend van God (Jesaja 41:8; Jakobus 2:23). Jehovah hield ook van David. Hij noemde hem een ‘man naar zijn hart’ (Handelingen 13:22). Ook Daniël was ‘heel geliefd’ bij Jehovah (Daniël 9:23).

3. Wat verwacht Jehovah van zijn vrienden?

3 Hoe werden Abraham, David en Daniël vrienden van Jehovah? Jehovah zei tegen Abraham: ‘Jij hebt naar mijn stem geluisterd’ (Genesis 22:18). Jehovah is dus graag vrienden met mensen die naar hem willen luisteren. Zelfs een heel volk kon met hem bevriend zijn. Jehovah zei tegen Israël: ‘Luister naar mijn stem en ik zal jullie God worden en jullie zullen mijn volk worden’ (Jeremia 7:23). Dus als je naar Jehovah luistert, kun jij ook een vriend van hem worden.

JEHOVAH BESCHERMT ZIJN VRIENDEN

4, 5. Hoe beschermt Jehovah zijn vrienden?

4 De Bijbel zegt dat Jehovah zoekt naar manieren ‘om zijn kracht te tonen voor wie hem met hun hele hart  toegewijd zijn’ (2 Kronieken 16:9). In Psalm 32:8 belooft hij zijn vrienden: ‘Ik geef je inzicht en leer je welke weg je moet gaan. Ik geef je advies, mijn oog rust op jou.’

5 We hebben een machtige vijand, Satan, die niet wil dat we Gods vrienden zijn. Maar Jehovah beschermt ons. (Lees Psalm 55:22.) Als vrienden van Jehovah dienen we hem zo goed mogelijk. We blijven hem trouw, zelfs als we het moeilijk hebben. We hebben hetzelfde vertrouwen in Jehovah als de Bijbelschrijver die zei: ‘Omdat hij aan mijn rechterhand is, zal ik nooit wankelen’ (Psalm 16:8; 63:8). Op welke manier probeert Satan onze vriendschap met Jehovah kapot te maken?

SATANS BESCHULDIGING

6. Wat zei Satan over mensen?

6 In hoofdstuk 11 heb je kunnen lezen dat Satan Jehovah uitdaagde. Hij beweerde dat Jehovah een leugenaar was en dat het oneerlijk was dat Adam en Eva niet zelf mochten bepalen wat goed en wat fout was. In het Bijbelboek Job staat dat Satan ook mensen die een vriend van God willen zijn beschuldigt. Satan zei dat zij alleen maar doen wat Jehovah wil omdat ze er iets voor terugkrijgen, niet omdat ze van Hem houden. Satan beweerde zelfs dat hij alle mensen zover kan krijgen dat ze niet meer naar God willen luisteren. We gaan eens kijken wat we van Job kunnen leren.

7, 8. (a) Wat voor iemand was Job? (b) Wat zei Satan over Job?

7 Job leefde ongeveer 3600 jaar geleden. Hij was een aanbidder van Jehovah. Jehovah zei dat er in die tijd niemand op aarde als Job was. Job had veel respect voor God en hij haatte slechte dingen (Job 1:8). Hij was echt een vriend van Jehovah.

 8 Volgens Satan diende Job Jehovah om de verkeerde redenen. Hij zei tegen Jehovah: ‘U hebt als bescherming een omheining geplaatst rond hem en zijn huis en alles wat hij heeft. U hebt het werk van zijn handen gezegend, en zijn veestapel breidt zich steeds meer uit in het land. Maar steek voor de verandering uw hand eens uit en tast alles aan wat hij heeft. Dan zal hij u zeker recht in uw gezicht vervloeken’ (Job 1:10, 11).

9. Wat mocht Satan doen?

9 Satan beweerde dat Job Jehovah alleen maar diende omdat hij er iets voor terugkreeg, niet omdat hij van Jehovah hield. Hij zei ook dat hij ervoor kon zorgen dat Job niet meer naar Jehovah zou luisteren. Jehovah was het niet eens met Satan, maar Satan mocht testen wat de echte reden was dat Job Jehovah trouw was.

SATANS AANVAL OP JOB

10. (a) Hoe viel Satan Job aan? (b) Hoe reageerde Job?

10 Eerst zorgde Satan ervoor dat al Jobs dieren werden gestolen of gedood. Toen doodde hij bijna alle bedienden van Job. En daarna doodde hij Jobs tien kinderen door een storm. Job was alles kwijt. Maar hij bleef trouw aan Jehovah. ‘Ondanks alles zondigde Job niet en beschuldigde hij God nergens van’ (Job 1:12-19, 22).

Jehovah beloonde Job voor zijn trouw

11. (a) Wat deed Satan nog meer? (b) Hoe reageerde Job?

11 Satan gaf het niet op. Hij daagde God uit: ‘Tast zijn gebeente en zijn vlees aan. Dan zal hij u zeker recht in uw gezicht vervloeken.’ Toen zorgde Satan ervoor dat Job een hele pijnlijke ziekte kreeg (Job 2:5, 7). Ook nu bleef Job trouw aan Jehovah. Hij zei: ‘Tot aan mijn dood zal ik trouw blijven!’ — Job 27:5.

12. Hoe bewees Job dat Satan een leugenaar was?

 12 Job wist niets van Satans beschuldigingen af. En hij wist niet waarom hij zo veel moest lijden. Hij dacht zelfs dat het door Jehovah kwam (Job 6:4; 16:11-14). Toch bleef hij trouw aan Jehovah. Het was duidelijk: Job was een vriend van God omdat hij van Hem hield, niet omdat hij er iets voor terugkreeg. Satan was dus een leugenaar.

13. Wat was het resultaat van Jobs trouw?

13 Hoewel Job niet wist wat er in de hemel aan de hand was, bleef hij trouw aan Jehovah en bewees zo dat Satan slecht was. Jehovah beloonde zijn trouwe vriend (Job 42:12-17).

SATAN BESCHULDIGT OOK JOU

14, 15. Waar beschuldigt Satan alle mensen van?

14 Je kunt belangrijke lessen leren uit het voorbeeld van Job. Satan beschuldigt ons ervan dat we Jehovah alleen maar aanbidden omdat we er iets voor terugkrijgen. In Job 2:4 zei Satan: ‘Een mens geeft alles wat hij heeft in ruil voor zijn leven.’ Satan beweerde dus eigenlijk dat alle mensen alleen maar aan zichzelf denken. Satan is er nooit mee opgehouden Jehovah uit te dagen en Zijn aanbidders te beschuldigen. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de woorden van Jehovah die honderden jaren na Job werden opgeschreven: ‘Wees wijs, mijn zoon, en verheug mijn hart, dan heb ik een weerwoord voor hem die mij uitdaagt’ (Spreuken 27:11, voetnoot).

15 Jij kunt ervoor kiezen naar Jehovah te luisteren en een echte vriend van hem te zijn. Dan bewijs je dat Satan liegt. Dat is de beste beslissing die je kunt nemen, zelfs als je veel moet veranderen in je leven om  Gods vriend te worden. En het is een heel belangrijke beslissing, want Satan beweert dat jij niet trouw zult blijven aan God als je problemen krijgt. Hij probeert zelfs om je zover te krijgen dat je ongehoorzaam aan God wordt. Hoe doet hij dat?

16. (a) Hoe probeert Satan mensen zover te krijgen dat ze Jehovah niet meer aanbidden? (b) Hoe kan Satan proberen jou zover te krijgen?

16 Satan probeert onze vriendschap met Jehovah op verschillende manieren kapot te maken. Hij valt ons aan als een ‘brullende leeuw, op zoek naar iemand die hij kan verslinden’ (1 Petrus 5:8). Wees dus niet verbaasd als je vrienden, familieleden of anderen willen dat je stopt met het bestuderen van de Bijbel. Misschien voel je je daardoor onder druk gezet (Johannes 15:19, 20). * Satan doet ook alsof hij een ‘engel van het licht’ is. Hij probeert mensen te laten geloven dat er niets mis is met dingen die Jehovah afkeurt (2 Korinthiërs 11:14). Ook probeert hij mensen te laten denken dat ze nooit goed genoeg zullen zijn om God te dienen (Spreuken 24:10).

DOE WAT JEHOVAH VRAAGT

17. Wat laat je zien door Jehovah te gehoorzamen?

17 Als je doet wat Jehovah van je vraagt, bewijs je dat Satan liegt. Wat kan je helpen om gehoorzaam te zijn? De Bijbel zegt: ‘Je moet Jehovah, je God, liefhebben  met je hele hart, je hele ziel en je hele kracht’ (Deuteronomium 6:5). Personen die van Jehovah houden, luisteren graag naar hem. Als je dus meer van Jehovah gaat houden, zul je graag doen wat hij van je vraagt. Johannes zei: ‘De liefde voor God betekent dat we ons aan zijn geboden houden. Maar zijn geboden zijn geen zware last’ (1 Johannes 5:3).

18, 19. (a) Wat zijn dingen die Jehovah haat? (b) Hoe weet je dat Jehovah je nooit zal vragen iets te doen wat je niet kunt?

18 Wat zijn dingen die Jehovah haat? Een paar voorbeelden staan in het kader ‘ Haat wat Jehovah haat’. Misschien lijken sommige van die dingen helemaal niet zo erg. Maar als je de Bijbelteksten leest en daar goed over nadenkt, zul je begrijpen waarom het goed is om Jehovah’s wetten te gehoorzamen. Misschien kom je erachter dat je wat dingen in je leven moet  veranderen. Dat kan moeilijk zijn, maar als je het toch doet, ben je trouw aan Jehovah. En dat maakt je echt gelukkig (Jesaja 48:17, 18). Hoe weten we dat het mogelijk is om te veranderen?

19 Jehovah zal nooit iets van je vragen wat je niet kunt (Deuteronomium 30:11-14). Hij is een echte Vriend en hij kent je beter dan jij jezelf kent. Hij kent je sterke en je zwakke punten (Psalm 103:14). Paulus zegt: ‘God is trouw, en hij zal niet toelaten dat je wordt beproefd boven wat je aankunt, maar met de beproeving zal hij ook voor de uitweg zorgen, zodat je het kunt doorstaan’ (1 Korinthiërs 10:13). Vertrouw erop dat Jehovah je altijd de kracht zal geven om het goede te doen en om het vol te houden als je het moeilijk hebt (2 Korinthiërs 4:7). Paulus werd ook door Jehovah geholpen toen hij het moeilijk had. Hij zei: ‘Voor  alles ben ik sterk genoeg dankzij hem die mij kracht geeft’ (Filippenzen 4:13).

PROBEER OP JEHOVAH TE LIJKEN

20. Welke goede eigenschappen moet je hebben, en waarom?

20 Als je een vriend van Jehovah wilt zijn, moet je niet alleen stoppen met verkeerde dingen maar ook goede dingen gaan doen (Romeinen 12:9). Gods vrienden houden van dingen waar hij van houdt. Zijn vrienden worden beschreven in Psalm 15:1-5. (Lees.) Zij volgen Jehovah’s voorbeeld en tonen ‘liefde, vreugde, vrede, geduld, vriendelijkheid, goedheid, geloof, zachtaardigheid, zelfbeheersing’ (Galaten 5:22, 23).

21. Hoe kun je de eigenschappen ontwikkelen waar God van houdt?

21 Zou jij graag die mooie eigenschappen willen hebben? Wat kun je dan doen? Ontdek waar Jehovah van houdt door de Bijbel vaak te lezen en te bestuderen (Jesaja 30:20, 21). Als je dat doet, zul je meer van Jehovah gaan houden. En hoe meer je van hem gaat houden, hoe meer je hem wilt gehoorzamen.

22. Wat is het resultaat als je naar Jehovah luistert?

22 De Bijbel vergelijkt het veranderen van je leven met het uittrekken van oude kleren en het aandoen van nieuwe: je moet de ‘oude persoonlijkheid’ uittrekken en de ‘nieuwe persoonlijkheid’ aandoen (Kolossenzen 3:9, 10). Dat is misschien niet makkelijk, maar Jehovah belooft dat hij je ‘rijk zal belonen’ als je naar hem luistert (Psalm 19:11). Kies ervoor om Jehovah te gehoorzamen en te bewijzen dat Satan een leugenaar is. Kies ervoor om Jehovah te dienen, niet omdat je dan beloond wordt, maar omdat je van hem houdt. Dan ben je een echte vriend van God!

^ ¶16 Dat betekent niet dat de mensen die willen dat je stopt met het bestuderen van de Bijbel persoonlijk door Satan worden gebruikt. Satan is de ‘god van deze wereld’ en de ‘hele wereld ligt in [zijn] macht’. Je kunt dus verwachten dat sommige mensen willen dat je stopt met het dienen van Jehovah (2 Korinthiërs 4:4; 1 Johannes 5:19).