Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 13

Toon respect voor het leven

Toon respect voor het leven

1. Wie heeft ons gemaakt?

JEHOVAH ‘is de levende God’ (Jeremia 10:10). Hij is onze Maker, en we hebben ons leven van hem gekregen. De Bijbel zegt: ‘U hebt alle dingen geschapen en dankzij uw wil zijn ze tot bestaan gekomen en werden ze geschapen’ (Openbaring 4:11). We bestaan dus omdat Jehovah dat wilde. Het leven is een prachtig cadeau van hem. (Lees Psalm 36:9.)

2. Hoe kun je een goed leven hebben?

2 Jehovah geeft ons wat we nodig hebben om in leven te blijven, zoals water en voedsel (Handelingen 17:28). Maar hij wil ook dat we van het leven genieten (Handelingen 14:15-17). Om een goed leven te hebben, moet je je aan Gods wetten houden (Jesaja 48:17, 18).

HOE DENKT GOD OVER HET LEVEN?

3. Wat deed Jehovah toen Kaïn Abel vermoordde?

3 Jehovah vindt jouw leven en het leven van anderen heel kostbaar. Dat blijkt onder andere uit het volgende voorbeeld. Toen Kaïn (een zoon van Adam en Eva) heel kwaad was op zijn jongere broer Abel, zei Jehovah tegen Kaïn dat hij iets aan zijn boosheid moest doen. Maar Kaïn luisterde niet. Hij werd zo kwaad dat hij ‘zijn broer Abel aanviel en hem doodde’ (Genesis 4:3-8). Jehovah strafte Kaïn daarvoor (Genesis 4:9-11). Woede en haat zijn dus gevaarlijk, want daardoor kun je gemeen of agressief worden. Mensen die zo zijn,  krijgen geen eeuwig leven. (Lees 1 Johannes 3:15.) Om Jehovah’s goedkeuring te krijgen, moet je leren om van mensen te houden (1 Johannes 3:11, 12).

4. Wat leert een van de tien geboden je over het leven?

4 Duizenden jaren later liet Jehovah zien hoe waardevol hij het leven vond. Hij gaf tien geboden aan Mozes, en een van die geboden was: ‘Pleeg geen moord’ (Deuteronomium 5:17). Iemand die een ander expres doodde, moest zelf ook gedood worden.

5. Wat vindt Jehovah van abortus?

5 Wat vindt Jehovah van abortus? Zelfs het leven van een ongeboren kind vindt hij heel waardevol. Volgens de wet die Jehovah aan de Israëlieten had gegeven, moest iemand gedood worden als hij de dood van een ongeboren baby veroorzaakte (lees Exodus 21:22, 23; Psalm 127:3). Hieruit kunnen we leren dat abortus verkeerd is. (Zie eindnoot 28.)

6, 7. Hoe kun je Jehovah laten zien dat je het leven als iets kostbaars ziet?

6 Hoe kun je Jehovah laten zien dat je het leven als iets kostbaars ziet? Door niets te doen wat jouw leven of het leven van anderen in gevaar zou brengen, zoals het gebruiken van tabak, betelnoot of drugs. Dat is schadelijk voor je lichaam en kan zelfs dodelijk zijn.

7 Je hebt je leven en je lichaam van God gekregen, en daarom moet je die gebruiken zoals hij dat wil. Hij vindt het heel belangrijk dat je je lichaam gezond houdt (Romeinen 6:19; 12:1; 2 Korinthiërs 7:1). Zie het leven als iets kostbaars. Anders kun je Jehovah, die ons het leven heeft gegeven, niet aanbidden. Het kan heel moeilijk zijn om met een slechte gewoonte te  stoppen, maar als je daar echt je best voor doet, zal Jehovah je helpen.

8. Hoe kun je voorkomen dat je jezelf of iemand anders in gevaar brengt?

8 Het leven is een kostbaar cadeau. Jehovah wil dat je je best doet om niemand in gevaar te brengen, ook jezelf niet. Daarom is het bijvoorbeeld belangrijk om op je gedrag in het verkeer te letten, en om niet aan gevaarlijke of gewelddadige sporten te doen (Psalm 11:5). Zorg er ook voor dat je huis veilig is. Jehovah gaf de Israëlieten de opdracht: ‘Als je een nieuw huis bouwt, moet je rond het dak een muurtje maken, zodat er niemand af valt en er geen bloedschuld over je huis komt’ (Deuteronomium 22:8).

9. Hoe moet je dieren behandelen?

9 Jehovah vindt het ook belangrijk hoe je dieren behandelt. Dieren mogen gedood worden voor voedsel of kleding, of om jezelf of anderen tegen gevaar te beschermen (Genesis 3:21; 9:3; Exodus 21:28). Maar je mag dieren niet mishandelen of voor je plezier doden (Spreuken 12:10).

RESPECT TONEN VOOR BLOED

10. Hoe weten we dat bloed symbool staat voor het leven?

10 Bloed is heilig voor Jehovah omdat het symbool staat voor het leven van een mens of een dier. Toen Kaïn Abel had vermoord, zei Jehovah tegen hem: ‘Het bloed van je broer roept naar mij vanaf de grond’ (Genesis 4:10). Met Abels bloed werd Abels leven bedoeld, en Jehovah strafte Kaïn voor het doden van Abel. Na de vloed maakte Jehovah opnieuw duidelijk dat bloed symbool staat voor het leven. Hij zei tegen Noach en  zijn gezin: ‘Alle dieren die leven en bewegen, geef ik jullie als voedsel. Ik geef jullie die allemaal, net zoals ik jullie de groene planten heb gegeven.’ Maar één ding mochten ze niet eten: ‘Alleen vlees met het leven — het bloed — er nog in mogen jullie niet eten’ (Genesis 1:29; 9:3, 4).

11. Welke wet over bloed gaf God aan het volk Israël?

11 Zo’n 800 jaar nadat Jehovah tegen Noach had gezegd dat hij geen bloed mocht eten, herhaalde hij het gebod en zei: ‘Als een Israëliet of een vreemdeling die bij jullie woont, bij het jagen een wild dier of een vogel vangt die gegeten mag worden, dan moet hij het bloed ervan uitgieten en dat met stof bedekken.’ Daarna zei hij: ‘Jullie mogen het bloed van geen enkel wezen eten’ (Leviticus 17:13, 14). Jehovah wilde nog steeds dat zijn aanbidders bloed als iets heiligs zouden zien. Ze mochten vlees eten maar geen bloed. Als ze een dier hadden gedood om te eten, moesten ze het bloed van dat dier op de grond uitgieten.

12. Hoe denken christenen over bloed?

12 Een aantal jaar na de dood van Jezus kwamen de apostelen en de ouderlingen van de gemeente in Jeruzalem bij elkaar. Ze bespraken welke wetten die Jehovah aan de Israëlieten had gegeven ook voor christenen golden (lees Handelingen 15:28, 29; 21:25). Jehovah hielp ze te begrijpen dat hij bloed nog steeds kostbaar vond en dat ook zij het als iets heiligs moesten zien. De eerste christenen mochten geen bloed eten of drinken en geen vlees eten waar nog bloed in zat. Dat zou net zo erg zijn als het aanbidden van een beeld of als seks buiten het huwelijk. Sinds die tijd  houden echte christenen zich aan dat gebod. Jehovah wil dat wij bloed ook als iets heiligs zien.

13. Waarom accepteren christenen geen bloedtransfusie?

13 Dat betekent ook dat christenen geen bloedtransfusie accepteren. Jehovah zei dat we geen bloed mogen eten of drinken. Als een dokter zou zeggen dat je geen alcohol mag drinken, zou je het dan wel in je aders spuiten? Natuurlijk niet! Zo is het ook met bloed. We mogen het niet eten of drinken, dus accepteren we ook geen bloedtransfusie. (Zie eindnoot 29.)

14, 15. Hoe zal een christen reageren als een arts zegt dat hij een bloedtransfusie nodig heeft, en waarom?

14 Maar wat als een dokter zegt dat je doodgaat zonder een bloedtransfusie? Iedereen moet voor zichzelf beslissen of hij Gods wet over bloed wel of niet wil gehoorzamen. Christenen hebben veel respect voor het leven en accepteren heel graag behandelingen die hun leven kunnen redden — maar geen bloedtransfusie.

15 We doen ons best om gezond te blijven, maar omdat bloed heilig is voor Jehovah, accepteren we geen bloedtransfusie. Het is belangrijker om Jehovah te gehoorzamen dan om te proberen langer te leven door hem ongehoorzaam te zijn. Jezus zei: ‘Wie zijn leven wil redden, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest ter wille van mij, zal het vinden’ (Mattheüs 16:25). We luisteren naar Jehovah omdat we van hem houden. Hij weet wat het beste voor ons is, en we zien het leven als waardevol en heilig, net als hij (Hebreeën 11:6).

16. Waarom zijn christenen gehoorzaam aan Jehovah?

16 Gods trouwe aanbidders willen zijn wet over  bloed gehoorzamen. Ze eten of drinken geen bloed. Ook accepteren ze geen medische behandelingen waarbij bloed gebruikt wordt. * Maar ze accepteren wel andere behandelingen die hun leven kunnen redden. Ze zijn ervan overtuigd dat de Maker van het leven en van bloed weet wat het beste voor ze is. Geloof jij dat Jehovah weet wat het beste voor je is?

HOE BLOED WEL GEBRUIKT MOCHT WORDEN

17. Waarvoor mocht het volk Israël wel bloed gebruiken?

17 In de wet die God aan het volk Israël gaf, stond: ‘Het leven van het vlees is in het bloed, en ikzelf heb het jullie gegeven zodat jullie verzoening voor jezelf kunnen doen [of: om vergeving kunnen vragen] op het altaar, want het is het bloed dat verzoening doet’ (Leviticus 17:11). Als een Israëliet had gezondigd, kon hij Jehovah om vergeving vragen door een dier te offeren en de priester te vragen om wat bloed van het dier op het tempelaltaar te gieten. Alleen daarvoor mochten Israëlieten bloed gebruiken.

18. Wat heeft Jezus’ offer mogelijk gemaakt?

18 Toen Jezus naar de aarde kwam, gaf hij zijn leven, of bloed, zodat onze fouten vergeven konden worden. Daardoor zijn dierenoffers niet meer nodig (Mattheüs 20:28; Hebreeën 10:1). Het leven van Jezus was zo veel waard dat Jehovah door Jezus’ offer alle mensen de kans kon geven om voor altijd te leven (Johannes 3:16; Hebreeën 9:11, 12; 1 Petrus 1:18, 19).

Hoe kun je respect tonen voor het leven en voor bloed?

19. Wat moet je doen om ‘rein te zijn van het bloed van alle mensen’?

 19 Wat is het leven een geweldig mooi cadeau van Jehovah! Motiveert dat je niet om anderen te vertellen dat als ze in Jezus’ offer geloven, ze voor altijd kunnen leven? Als je van mensen houdt, zul je doen wat je kunt om ze te leren hoe ze voor altijd kunnen leven (Ezechiël 3:17-21). Dan kun je net als Paulus zeggen: ‘Ik ben rein van het bloed van alle mensen, want ik heb niet nagelaten om jullie alle raad van God te vertellen’ (Handelingen 20:26, 27). Laat zien dat je respect hebt voor het leven en voor bloed door anderen te vertellen wie Jehovah is en hoe belangrijk hij het leven vindt.

^ ¶16 Meer informatie over bloedtransfusies is te vinden in hfst. 7 ¶10-12 van het boek Hoe blijf je in Gods liefde?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.