Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 19

Blijf dicht bij Jehovah

Blijf dicht bij Jehovah

1, 2. Waar kun je in deze tijd bescherming vinden?

JE LOOPT buiten op een stormachtige dag. De lucht wordt donkerder en het begint te onweren. Al snel regent het heel hard. Je zoekt een plek om te schuilen. Wat ben je blij als je eindelijk een droge en veilige plek vindt!

2 De situatie in de wereld is met zo’n storm te vergelijken. Het gaat steeds slechter. Misschien vraag je je af of er nog een plek bestaat waar je veilig bent. Een Bijbelschrijver zei: ‘U bent mijn toevlucht en mijn vesting, mijn God, op wie ik vertrouw’ (Psalm 91:2). Jehovah kan je beschermen en hij geeft je een hele mooie hoop voor de toekomst.

3. Wat moet je doen om door Jehovah beschermd te worden?

3 Hoe kan Jehovah je beschermen? Door je te helpen als je problemen hebt of als er gevaar dreigt. Hij is machtiger dan wie maar ook. En als je nu iets ergs meemaakt, zal Jehovah in de toekomst alle schade herstellen. De Bijbel zegt: ‘Blijf in Gods liefde’ (Judas 21). Als je Jehovah’s hulp wilt in moeilijke tijden, moet je dus dicht bij hem blijven. Hoe doe je dat?

REAGEER OP GODS LIEFDE

4, 5. Hoe heeft Jehovah laten zien dat hij van ons houdt?

4 Om dicht bij Jehovah te blijven, moet je begrijpen hoeveel hij van ons houdt. Denk eens aan wat Jehovah allemaal voor ons heeft gedaan. Hij heeft ons  een prachtige aarde gegeven met een enorme variatie aan planten en dieren. Hij heeft ons ook volop voedsel en water gegeven. Via de Bijbel heeft Jehovah ons verteld wat zijn naam is en welke mooie eigenschappen hij heeft. En het mooiste dat hij voor ons heeft gedaan, is dat hij zijn Zoon, Jezus, naar de aarde heeft gestuurd om zijn leven voor ons te geven (Johannes 3:16). Door dat offer hebben we een geweldige hoop voor de toekomst.

5 Jehovah heeft een regering in de hemel opgericht. Die regering, Gods Koninkrijk, zal binnenkort een eind maken aan pijn en verdriet. Het zal de aarde veranderen in een paradijs. Dan is er voor altijd vrede en is iedereen gelukkig (Psalm 37:29). Jehovah laat ook zien dat hij van ons houdt door ons te leren wat de beste manier van leven is. En Jehovah wil dat we tot hem bidden. Hij luistert graag naar ons. Dat zijn allemaal bewijzen dat hij van ons houdt.

6. Hoe moet je op Jehovah’s liefde reageren?

6 Hoe moet je op Jehovah’s liefde reageren? Laat hem zien dat je heel dankbaar bent voor alles wat hij voor je doet. Helaas zijn veel mensen ondankbaar. Dat was ook zo in de tijd van Jezus. Toen hij een keer tien ernstig zieke mannen gezond maakte, was er maar één man die hem bedankte (Lukas 17:12-17). Wij willen natuurlijk zoals die ene man zijn en Jehovah altijd dankbaar zijn.

7. Wat zei Jezus over liefde voor Jehovah?

7 Laat Jehovah ook zien dat je van hem houdt. Jezus zei tegen zijn volgelingen dat ze van Jehovah moesten houden met ‘hun hele hart, hun hele ziel en hun hele verstand’. (Lees Mattheüs 22:37.) Wat betekent dat?

8, 9. Hoe kun je aan Jehovah laten zien dat je van hem houdt?

 8 Het is niet genoeg om alleen maar te zeggen dat je van Jehovah houdt. Als je met je hele hart, ziel en verstand van hem houdt, laat je dat zien door wat je doet (Mattheüs 7:16-20). De Bijbel leert dat als je van God houdt, je gehoorzaam bent aan zijn wetten. Dat is niet moeilijk, want zijn wetten zijn ‘geen zware last’. (Lees 1 Johannes 5:3.)

9 Jehovah gehoorzamen maakt je gelukkig en tevreden (Jesaja 48:17, 18). Laten we nu eens kijken wat je kan helpen om dicht bij Jehovah te blijven.

BLIJF WERKEN AAN JE BAND MET JEHOVAH

10. Waarom moet je over Jehovah blijven leren?

10 Hoe werd je een vriend van Jehovah? Door de Bijbel te bestuderen. Zo leerde je Jehovah beter kennen en kreeg je een band met hem. Die vriendschap is als een vuur waarvan je niet wilt dat het uitgaat. Net zoals vuur brandstof nodig heeft om te branden, moet je over Jehovah blijven leren om je vriendschap sterk te houden (Spreuken 2:1-5).

Net als een vuur heeft je liefde voor Jehovah brandstof nodig om te blijven branden

11. Welke invloed zal het bestuderen van de Bijbel op je hebben?

11 Als je doorgaat met het bestuderen van de Bijbel, zul je dingen leren die je hart raken. Kijk eens hoe twee volgelingen van Jezus zich voelden toen hij Bijbelse voorspellingen aan ze uitlegde. Ze zeiden: ‘Brandde ons hart niet in ons toen hij onderweg met ons praatte en de Schrift duidelijk aan ons uitlegde?’ — Lukas 24:32.

12, 13. (a) Wat zou er met je liefde voor Jehovah kunnen gebeuren? (b) Hoe kun je voorkomen dat je liefde voor Jehovah minder wordt?

12 Toen die volgelingen Gods Woord gingen begrijpen, werd hun hart geraakt. Misschien had jij hetzelfde  gevoel toen je de Bijbel begon te begrijpen. Dat heeft je vast geholpen Jehovah te leren kennen en van hem te gaan houden. En je wilt natuurlijk niet dat die liefde minder wordt (Mattheüs 24:12).

13 Als je een vriend van Jehovah bent geworden, moet je je best doen om die vriendschap sterk te houden. Dat doe je door over Jehovah en Jezus te blijven leren. Denk na over wat je leert en zoek naar manieren om het in je leven toe te passen (Johannes 17:3). Vraag je tijdens het lezen of bestuderen van de Bijbel af: Wat leren deze teksten me over Jehovah? Waarom moet ik met mijn hele hart en ziel van hem houden? — 1 Timotheüs 4:15.

14. Hoe helpt bidden je om je liefde voor Jehovah sterk te houden?

14 Goede vrienden praten vaak met elkaar en daardoor  blijft hun vriendschap sterk. Als je vaak met Jehovah praat, zal je liefde voor hem sterk blijven. (Lees 1 Thessalonicenzen 5:17.) Het gebed is een heel mooi cadeau van je Vader. Je kunt Jehovah altijd vertellen wat je bezighoudt (Psalm 62:8). Herhaal in je gebed niet steeds dezelfde woorden, maar zorg dat je echt meent wat je zegt. Als je de Bijbel blijft bestuderen en bidt vanuit je hart, zal je liefde voor Jehovah sterk blijven.

MET ANDEREN OVER JEHOVAH PRATEN

15, 16. Hoe denk jij over prediken?

15 Als je dicht bij Jehovah wilt blijven, is het ook belangrijk dat je met anderen over hem praat. Dat is een heel groot voorrecht (Lukas 1:74). En het is een opdracht die Jezus aan elke christen heeft gegeven. We moeten allemaal het goede nieuws van Gods Koninkrijk prediken. Ben jij daar al mee begonnen? — Mattheüs 24:14; 28:19, 20.

16 Paulus vond dat prediken iets heel bijzonders was; hij noemde het een ‘schat’ (2 Korinthiërs 4:7). Anderen vertellen over Jehovah en over zijn doel met de mensen is het belangrijkste werk dat je kunt doen. Je werkt dan voor Jehovah, en hij waardeert wat je voor hem doet (Hebreeën 6:10). Prediken is goed voor jou en voor de mensen die naar je luisteren. Je helpt anderen en jezelf namelijk om een betere band met God te krijgen en om eeuwig leven te krijgen. (Lees 1 Korinthiërs 15:58.) Daar kan geen ander werk tegenop!

17. Waarom is prediken zo belangrijk?

 17 Prediken is van levensbelang. De Bijbel zegt: ‘Predik het woord. Doe het zonder uitstel’ (2 Timotheüs 4:2). Mensen moeten weten wat Gods Koninkrijk is. De Bijbel zegt: ‘De grote dag van Jehovah is dichtbij! Hij is dichtbij en nadert heel snel!’ Het einde ‘zal niet te laat komen’ (Zefanja 1:14; Habakuk 2:3). Binnenkort zal Jehovah Satans slechte wereld vernietigen. Daarom moeten mensen nu worden gewaarschuwd, zodat ze Jehovah’s kant kunnen kiezen.

18. Waarom is het goed om Jehovah samen met andere christenen te aanbidden?

18 Jehovah wil dat we hem samen met andere echte christenen aanbidden. De Bijbel zegt: ‘Laten we op elkaar letten om elkaar aan te sporen liefde te tonen en het goede te doen. Sla onze bijeenkomsten niet over, zoals de gewoonte van sommigen is, maar moedig elkaar aan, en dat des te meer naarmate je de dag dichterbij ziet komen’ (Hebreeën 10:24, 25). Op die bijeenkomsten kunnen we elkaar aanmoedigen en steunen. Doe dus je best om er geen één te missen.

19. Wat kan je helpen van je geestelijke broers en zussen te gaan houden?

19 Door naar de bijeenkomsten te gaan, krijg je goede vrienden die je zullen helpen Jehovah te aanbidden. Het zijn mensen die net als jij hun best doen om hem te dienen. Maar net als jij maken ze ook fouten. Als dat gebeurt, vergeef ze dan snel. (Lees Kolossenzen 3:13.) Kijk altijd naar de goede kanten van je geestelijke broers en zussen. Dan zul je van ze gaan houden en wordt je vriendschap met Jehovah steeds sterker.

 HET ECHTE LEVEN

20, 21. Wat is ‘het echte leven’?

20 Jehovah wil dat zijn vrienden het beste leven hebben dat maar mogelijk is. De Bijbel zegt dat in de toekomst het leven totaal anders zal zijn dan nu.

Jehovah wil je ‘het echte leven’ geven

21 In de toekomst kun je voor altijd leven in plaats van maar 70 of 80 jaar. De aarde zal een prachtig paradijs zijn, en iedereen zal gelukkig en gezond zijn. De Bijbel noemt dat ‘het echte leven’. Jehovah belooft ons dat echte leven, maar dan moeten we nu wel doen wat we kunnen om het ‘stevig vast te grijpen’ (1 Timotheüs 6:12, 19).

22. (a) Hoe kun je het echte leven stevig vastgrijpen? (b) Waarom kun je eeuwig leven niet verdienen?

22 Volgens de Bijbel kun je het echte leven stevig vastgrijpen door ‘goed te doen’ en ‘rijk te zijn in goede daden’ (1 Timotheüs 6:18). Dat betekent dat je moet toepassen wat je uit de Bijbel hebt geleerd. Maar het echte leven is niet iets wat je kunt verdienen. Eeuwig leven is een cadeau van Jehovah voor zijn trouwe aanbidders. Het is een voorbeeld van de ‘onverdiende goedheid van God’ (Romeinen 5:15). Jehovah wil dat cadeau heel graag aan zijn aanbidders geven.

23. Waarom is het belangrijk dat je nu de juiste keuzes maakt?

23 Vraag je af: aanbid ik God op de manier die hij goedkeurt? Als je ontdekt dat je dingen moet veranderen, doe dat dan meteen. Als je op Jehovah vertrouwt en doet wat je kunt om hem te gehoorzamen, zal hij er altijd voor je zijn. Hij zal zijn trouwe aanbidders beschermen in de laatste dagen van Satans slechte  wereld. Daarna zal hij ervoor zorgen dat we voor altijd in het paradijs kunnen leven, precies zoals hij heeft beloofd. Jehovah zal je het echte leven geven als je nu de juiste keuzes maakt!