Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 16

Kies voor ware aanbidding

Kies voor ware aanbidding

1, 2. Wat moet je je afvragen, en waarom?

DOOR de Bijbel te onderzoeken heb je ontdekt dat veel mensen die zeggen dat ze God aanbidden, dingen doen of onderwijzen die God haat (2 Korinthiërs 6:17). Jehovah zegt dan ook dat we weg moeten gaan uit valse religie (Openbaring 18:2, 4). Wat ga jij doen? Wil je God aanbidden op de manier zoals je dat altijd al hebt gedaan of zoals hij dat wil?

2 Als je al bent weggegaan uit valse religie, dan is dat natuurlijk heel goed. Maar misschien vind je sommige feesten of gebruiken van dat geloof nog wel belangrijk of leuk. We gaan een paar van die feesten en gebruiken bespreken. Dan zul je gaan begrijpen waarom het zo belangrijk is dat je ze ziet zoals Jehovah ze ziet.

BEELDEN EN VOOROUDERVERERING

3. (a) Waarom vinden sommigen het moeilijk om geen beelden te gebruiken bij hun aanbidding? (b) Wat zegt de Bijbel over beelden?

3 Misschien heb je jarenlang beelden of altaren gebruikt om God te aanbidden. Dan kan het raar of zelfs verkeerd voelen om God te aanbidden zonder zulke voorwerpen. Maar bedenk dat Jehovah ons leert hoe hij aanbeden wil worden. In de Bijbel staat duidelijk dat hij niet wil dat we daar beelden bij gebruiken (lees Exodus 20:4, 5; Psalm 115:4-8; Jesaja 42:8; 1 Johannes 5:21).

4. (a) Waarom is voorouderverering verkeerd? (b) Waarom zei Jehovah tegen zijn volk dat ze niet mochten proberen met de doden te praten?

 4 Sommige mensen doen er alles aan om overleden voorouders gunstig te stemmen. Sommigen aanbidden ze zelfs. Maar de Bijbel leert dat mensen die dood zijn, ons niet kunnen helpen en ons geen kwaad kunnen doen. Ze leven niet ergens anders. Een boodschap die lijkt te komen van een overleden familielid, komt eigenlijk van demonen. Het is dus heel gevaarlijk om te proberen in contact te komen met iemand die gestorven is. Daarom zei Jehovah tegen de Israëlieten dat ze niet mochten proberen om met de doden te praten. Ze mochten op geen enkele manier aan spiritisme doen (Deuteronomium 18:10-12; zie eindnoot 26 en 31).

5. Wat kan je helpen te stoppen met beeldenaanbidding of voorouderverering?

5 Wat kan je helpen om te stoppen met beeldenaanbidding of voorouderverering? Lees Bijbelgedeelten die duidelijk maken wat Jehovah ervan vindt en denk erover na. Zo staat er bijvoorbeeld in de Bijbel dat hij ervan walgt (Deuteronomium 27:15). Vraag Jehovah elke dag of hij je wil helpen om dingen op zijn manier te zien en om hem te aanbidden zoals hij dat wil (Jesaja 55:9). Jehovah zal je de kracht geven die je nodig hebt om alles weg te doen wat te maken heeft met valse religie.

WAT LEERT DE BIJBEL OVER KERST?

6. Waarom wordt Jezus’ geboorte op 25 december gevierd?

6 Kerst is wereldwijd een van de populairste feestdagen. De meeste mensen denken dat Jezus op die  dag is geboren. Maar eigenlijk heeft kerst met valse aanbidding te maken. Op 25 december vierden de Romeinen de geboorte van de zon. Kerkleiders wilden dat meer mensen christen werden, dus besloten ze om op die dag de geboorte van Jezus te gaan vieren, ook al is hij niet op 25 december geboren (Lukas 2:8-12). De eerste christenen vierden geen kerst. In de 200 jaar na Jezus’ geboorte ‘wist niemand precies wanneer hij geboren was, en het interesseerde ook bijna niemand’ (Sacred Origins of Profound Things). Pas honderden jaren na Jezus’ geboorte begonnen mensen met het vieren van kerst.

7. Waarom vieren echte christenen geen kerst?

7 Veel mensen weten dat kerst, en bijvoorbeeld ook de traditie om dan bij elkaar te zijn en elkaar cadeautjes te geven, een on-Bijbelse achtergrond heeft. In Engeland en delen van Amerika was het daarom zelfs een hele tijd verboden om kerst te vieren. Wie dat wel deed, werd gestraft. Maar uiteindelijk werd ook daar weer kerst gevierd. Echte christenen doen dat niet omdat ze altijd gehoorzaam willen zijn aan Jehovah.

WAT LEERT DE BIJBEL OVER VERJAARDAGEN?

8, 9. Waarom vierden de eerste christenen geen verjaardagen?

8 En hoe zit het met verjaardagen? De enige verjaardagen die in de Bijbel staan, waren van mensen die Jehovah niet dienden (Genesis 40:20; Markus 6:21). Ook werden er verjaardagsfeesten gevierd voor valse goden. Daarom zagen de eerste christenen ‘de viering van iemands geboorte als een heidense  [on-Bijbelse] gewoonte’ (The World Book Encyclopedia).

9 De Romeinen en de Grieken geloofden dat de geboorte van elk mens samenviel met de geboortedag van een god. Bij elke geboorte was een geest aanwezig die bij die god hoorde. Ze geloofden dat als ze hun verjaardag vierden, ze door die geest beschermd zouden worden.

10. Waarom vieren echte christenen ook nu geen verjaardagen?

10 Wat denk je? Zou Jehovah feesten die met valse religie te maken hebben goedkeuren? (Jesaja 65:11, 12) Natuurlijk niet. Daarom vieren we geen verjaardagen of andere feestdagen die met valse religie te maken hebben.

MAAKT HET IETS UIT?

11. (a) Wat is voor veel mensen een reden om feestdagen te vieren? (b) Wat moet het belangrijkste zijn bij het maken van een keuze?

11 Veel mensen die weten wat de oorsprong is van kerst en andere feestdagen blijven ze toch vieren. Gewoon omdat ze het fijn vinden om op die dagen met hun familie samen te zijn. Denk jij er ook zo over? Natuurlijk breng je graag tijd door met je familie. Jehovah is de bedenker van het gezin en hij wil dat familieleden een goede band met elkaar hebben (Efeziërs 3:14, 15). Maar een goede band met Jehovah is belangrijker dan een feestdag vieren om je familie een plezier te doen. Daarom zei Paulus: ‘Blijf onderzoeken wat aanvaardbaar is voor de Heer’ (Efeziërs 5:10).

12. Wat voor feestdagen keurt Jehovah af?

12 Veel mensen denken dat de oorsprong van een  feestdag niet belangrijk is, maar Jehovah denkt daar anders over. Feestdagen die met valse aanbidding te maken hebben of waarop mensen of nationale symbolen worden vereerd, worden door Jehovah afgekeurd. De Egyptenaren hadden allerlei feesten voor hun goden. Nadat de Israëlieten uit Egypte waren vertrokken, namen ze een van die feesten over en noemden het een ‘feest voor Jehovah’. Maar Jehovah strafte ze daarvoor (Exodus 32:2-10). We mogen ‘niets onreins aanraken’. (Lees Jesaja 52:11.)

HOUD REKENING MET ANDEREN

13. Waar krijg je mee te maken als je besluit geen feestdagen meer te vieren?

13 Als je besluit geen feestdagen meer te vieren, kun je met lastige situaties te maken krijgen. Bijvoorbeeld: Wat moet je doen als je collega’s vragen waarom je geen kerst viert? Wat als iemand je een kerstcadeau geeft? Wat als je partner het belangrijk vindt dat jullie samen een feestdag vieren? En hoe voorkom je dat je kinderen het gevoel krijgen dat ze iets missen omdat je hun verjaardag niet viert?

14, 15. Wat kun je doen als iemand je fijne feestdagen wenst of je een cadeau geeft?

14 Elke situatie is anders. Bepaal dus per keer wat je het beste kunt doen. Als iemand je bijvoorbeeld fijne feestdagen wenst, kun je gewoon dankjewel zeggen. Maar stel dat iemand je naar je plannen vraagt. Dan zou je kunnen uitleggen waarom je geen feestdagen viert. Wees altijd vriendelijk, tactvol en respectvol. De Bijbel zegt: ‘Laat je woorden altijd vriendelijk zijn, gekruid met zout, zodat je weet hoe je iedereen moet  antwoorden’ (Kolossenzen 4:6). Je kunt uitleggen dat je het heel leuk vindt om gezellig bij elkaar te zijn en om cadeautjes te geven, maar dat je dat niet op die feestdagen doet.

15 Stel dat iemand je een cadeau geeft. De Bijbel zegt niet wat je in zo’n geval precies moet doen, maar wel dat het belangrijk is altijd een goed geweten te hebben (1 Timotheüs 1:18, 19). Misschien weet die persoon niet dat je geen feestdagen viert. Of hij zegt: ‘Ik weet dat je geen feestdagen viert, maar ik wilde je dit toch geven.’ Je moet zelf bepalen of je het cadeau aanneemt of niet. Maar wat je ook doet, zorg ervoor dat je een goed geweten houdt en dat je je vriendschap met Jehovah niet in gevaar brengt.

HOUD REKENING MET JE GEZIN

Mensen die Jehovah dienen zijn gelukkig

16. Wat moet je doen als je familie wel feestdagen viert?

16 Wat als anderen in je gezin wel feestdagen vieren? Ga er geen ruzie over maken. Ze mogen zelf bepalen wat ze doen. Wees dus vriendelijk en respecteer hun keus. Je wilt toch ook dat ze jouw keus respecteren? (Lees Mattheüs 7:12.) Maar stel dat je familie wil dat je op een bepaalde feestdag tijd met ze doorbrengt. Wat moet je dan doen? Bid tot Jehovah en vraag of hij je wil helpen de juiste keus te maken. Denk over de situatie na en zoek informatie over die feestdag op. En bedenk dat je Jehovah altijd blij wilt maken met je keuzes.

17. Hoe voorkom je dat je kinderen het gevoel krijgen dat ze iets missen omdat ze geen feestdagen vieren?

17 Hoe voorkom je dat je kinderen het gevoel krijgen  dat ze iets missen omdat ze geen feestdagen vieren? Je zou op andere momenten cadeautjes kunnen geven of iets leuks met ze kunnen doen. En vergeet niet dat je je kinderen niets mooiers kunt geven dan je liefde en je tijd.

AANBID JEHOVAH OP ZIJN MANIER

18. Waarom is het belangrijk om naar onze bijeenkomsten te gaan?

18 Als je Jehovah blij wilt maken, moet je dus stoppen met valse aanbidding en alle gewoonten en feestdagen die daarmee te maken hebben. Maar er zijn ook dingen die je moet gaan doen. Bijvoorbeeld naar de bijeenkomsten van Jehovah’s Getuigen gaan. (Lees Hebreeën 10:24, 25.) Die bijeenkomsten zijn een heel belangrijk onderdeel van onze aanbidding (Psalm 22:22; 122:1). Daar kunnen we elkaar aanmoedigen (Romeinen 1:12).

19. Waarom is het belangrijk anderen te vertellen wat je uit de Bijbel hebt geleerd?

19 Nog een manier om te laten zien dat je voor Jehovah kiest, is door met anderen te praten over wat je uit de Bijbel hebt geleerd. Veel mensen maken zich zorgen over alle slechte dingen die er gebeuren. Misschien ken je wel zo iemand. Vertel hem of haar dan welke mooie hoop voor de toekomst je hebt. Misschien vind je het nu nog moeilijk om bepaalde aspecten van valse aanbidding echt los te laten. Je zult merken dat dat makkelijker wordt als je onze bijeenkomsten bezoekt en anderen over de Bijbel vertelt. Aanbid Jehovah op zijn manier. Dan zal hij je belonen en zul je gelukkig zijn (Maleachi 3:10).