Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 15

De juiste manier om God te aanbidden

De juiste manier om God te aanbidden

1. Wie bepaalt hoe je God moet aanbidden?

DE MEESTE religies zeggen dat ze de waarheid over God onderwijzen. Maar dat is onmogelijk, want elke religie leert andere dingen over God of over hoe je hem moet aanbidden. Hoe kun je te weten komen wat de juiste manier is om God te aanbidden? Jehovah is de enige die je dat kan vertellen.

2. Hoe kun je te weten komen hoe je God moet aanbidden?

2 Jehovah heeft ons de Bijbel gegeven. Daarin staat hoe we hem moeten aanbidden. Als je de Bijbel bestudeert, zal Jehovah je leren wat goed voor je is, want hij houdt van je (Jesaja 48:17).

3. Wat moeten we doen om Gods goedkeuring te krijgen?

3 Sommige mensen denken dat God alle religies goedkeurt, maar Jezus onderwees iets anders. Hij zei: ‘Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen me zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, maar alleen degene die de wil doet van mijn Vader.’ We moeten dus weten wat God van ons vraagt en dat ook gaan doen. Dat is heel belangrijk, want Jezus vergeleek mensen die Jehovah niet gehoorzamen met ‘wetteloze mensen’ (Mattheüs 7:21-23).

4. Wat zei Jezus over het doen van Gods wil?

4 Jezus zei dat het niet altijd makkelijk zou zijn om Gods wil te doen. Hij zei: ‘Ga naar binnen door de nauwe poort, want breed is de poort en wijd is de weg die  naar de vernietiging leidt, en veel mensen gaan daardoor naar binnen. Maar nauw is de poort en smal is de weg die naar het leven leidt, en maar weinig mensen vinden die’ (Mattheüs 7:13, 14). De smalle weg, oftewel de juiste manier om God te aanbidden, leidt tot eeuwig leven. De brede weg, oftewel de verkeerde manier om God te aanbidden, leidt tot de dood. Omdat Jehovah niet wil dat er iemand sterft, geeft hij iedereen de kans om hem te leren kennen (2 Petrus 3:9).

DE JUISTE MANIER OM GOD TE AANBIDDEN

5. Hoe kun je degenen herkennen die God op de juiste manier aanbidden?

5 Hoe herken je degenen die God op de juiste manier aanbidden? Jezus zei dat je moet kijken naar wat ze geloven en naar wat ze doen. Hij zei: ‘Je zult ze herkennen aan hun vruchten.’ Hij zei verder: ‘Elke goede boom draagt goede vruchten’ (Mattheüs 7:16, 17). Dat betekent niet dat ware aanbidders van God volmaakt zijn, maar wel dat ze altijd proberen het goede te doen. We gaan nu bespreken waar je ze aan kunt herkennen.

6, 7. (a) Waarom is ware aanbidding op de Bijbel gebaseerd? (b) Wat leer je van Jezus’ voorbeeld?

6 Ware aanbidding is op de Bijbel gebaseerd. De Bijbel is ‘door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten en te corrigeren in rechtvaardigheid, zodat een man van God volledig bekwaam is, helemaal toegerust voor elk goed werk’ (2 Timotheüs 3:16, 17). Paulus schreef aan christenen: ‘Toen jullie Gods woord ontvingen, dat jullie van ons te horen kregen, hebben jullie het niet als het woord van mensen aangenomen maar als wat het echt is: het woord van God’ (1 Thessalonicenzen 2:13).  Ware aanbidding is niet gebaseerd op menselijke ideeën of tradities maar alleen op Gods Woord, de Bijbel.

7 Alles wat Jezus onderwees, was gebaseerd op Gods Woord. (Lees Johannes 17:17.) Hij citeerde er vaak uit (Mattheüs 4:4, 7, 10). Ware aanbidders van God volgen Jezus’ voorbeeld. Alles wat ze onderwijzen komt uit de Bijbel.

8. Wie moeten we volgens Jezus aanbidden, en op welke manier?

8 Alleen Jehovah mag aanbeden worden. Psalm 83:18 zegt: ‘U, wiens naam Jehovah is, u alleen bent de Allerhoogste over de hele aarde.’ Jezus vond het belangrijk dat mensen wisten wie de ware God is en wat zijn naam is. (Lees Johannes 17:6.) Hij zei: ‘Jehovah, je God, moet je aanbidden en alleen voor hem moet je heilige dienst doen’ (Mattheüs 4:10). Ware aanbidders van God volgen het voorbeeld van Jezus. Ze aanbidden alleen Jehovah en gebruiken zijn naam. En ze vertellen anderen wat zijn naam is en wat hij voor ons gaat doen.

9, 10. Hoe tonen echte christenen liefde voor elkaar?

9 Gods volk toont liefde voor elkaar. Jezus leerde zijn volgelingen om van elkaar te houden. (Lees Johannes 13:35.) Het maakt niet uit of iemand arm of rijk is, waar iemand vandaan komt of wat iemands cultuur is. Liefde zorgt ervoor dat echte christenen een sterke band met elkaar hebben, alsof ze broers en zussen van elkaar zijn (Kolossenzen 3:14). Ze doen niet mee aan oorlogen en zullen nooit iemand doden. De Bijbel zegt: ‘Hieraan kun je zien wie de kinderen van God en wie de kinderen van de Duivel zijn: iemand die geen rechtvaardigheid beoefent, komt niet uit God voort, en dat geldt ook voor iemand die zijn broeder  niet liefheeft.’ Ook staat er: ‘We moeten elkaar liefhebben. We mogen niet zijn als Kaïn, die uit de goddeloze voortkwam en zijn broer vermoordde’ (1 Johannes 3:10-12; 4:20, 21).

10 Echte christenen gebruiken hun tijd, energie en geld om elkaar te helpen en aan te moedigen (Hebreeën 10:24, 25). Ze ‘zijn goed voor iedereen’ (Galaten 6:10).

11. Waarom moeten we Jezus gehoorzamen?

11 Echte christenen geloven dat God mensen redt via Jezus. De Bijbel zegt: ‘Er zal via niemand anders redding komen, want er is onder de hemel geen andere naam aan mensen gegeven waardoor we gered kunnen worden’ (Handelingen 4:12). In hoofdstuk 5 heb je gezien dat Jehovah zijn Zoon naar de aarde heeft gestuurd om zijn leven te geven als losprijs voor gehoorzame mensen (Mattheüs 20:28). Jehovah heeft Jezus gekozen om als Koning over de aarde te regeren. Dus moeten we Jezus gehoorzamen om voor altijd te mogen leven. (Lees Johannes 3:36.)

12. Waarom mogen we ons niet met politiek bemoeien?

12 Echte christenen bemoeien zich niet met politiek. Dat deed Jezus ook niet. Hij zei tegen Pilatus, een Romeinse regeerder: ‘Mijn Koninkrijk is geen deel van deze wereld.’ (Lees Johannes 18:36.) Echte christenen zijn net als Jezus trouw aan Gods Koninkrijk en doen daarom niet aan politiek, in welk land ze ook wonen. Maar de Bijbel zegt wel dat christenen gehoorzaam moeten zijn aan ‘de superieure autoriteiten’, dus aan de regering van een land (Romeinen 13:1). Daarom houden ze zich aan de wetten van het land waar ze wonen. Maar als een regering iets van ze vraagt wat botst met  Gods wetten, volgen ze het voorbeeld van de apostelen, die zeiden: ‘Wij moeten God als regeerder meer gehoorzamen dan mensen’ (Handelingen 5:29; Markus 12:17).

13. Wat maken echte christenen over Gods Koninkrijk bekend?

13 Ware aanbidders geloven dat Gods Koninkrijk de enige oplossing is voor de problemen van deze wereld. Jezus zei dat het ‘goede nieuws van het Koninkrijk’ op de hele aarde bekendgemaakt zou worden. (Lees Mattheüs 24:14.) Gods Koninkrijk zal geweldige dingen voor ons doen die geen enkele andere regering kan doen (Psalm 146:3). Jezus leerde ons om over het Koninkrijk te bidden: ‘Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:10). De Bijbel leert ons dat Gods Koninkrijk een eind zal maken aan alle andere regeringen. ‘Als enige zal het eeuwig blijven bestaan’ (Daniël 2:44).

14. Wie aanbidden God op de juiste manier?

14 Vraag je nu eens af: Wie baseren hun onderwijs op de Bijbel? Wie leren anderen wat Gods naam is? Wie houden echt van andere mensen? Wie geloven dat Jehovah Jezus naar de aarde heeft gestuurd om ons te redden? Wie bemoeien zich niet met politiek? En wie maken bekend dat alleen Gods Koninkrijk onze problemen kan oplossen? Dat zijn Jehovah’s Getuigen (Jesaja 43:10-12).

WAT GA JIJ DOEN?

15. Wanneer is God blij met onze aanbidding?

15 Het is niet genoeg om alleen te geloven dat God bestaat. De demonen geloven dat ook, maar ze doen niet wat hij zegt (Jakobus 2:19). Als je wilt dat God blij is met  de manier waarop je hem aanbidt, moet je niet alleen geloven dat hij bestaat maar ook doen wat hij zegt.

16. Waarom moeten we afstand nemen van valse religie?

16 Om God te aanbidden zoals hij dat wil, moet je afstand nemen van valse religie. Jesaja schreef: ‘Ga uit haar midden weg, blijf rein’ (Jesaja 52:11; 2 Korinthiërs 6:17). Wijs daarom alles af wat met valse religie te maken heeft.

17, 18. Wat is ‘Babylon de Grote’? Waarom is het belangrijk om daar niets mee te maken te hebben?

17 Wat valt allemaal onder valse religie? Dat zijn alle religies die mensen leren om God te aanbidden op een manier die hij afkeurt. De Bijbel noemt al die religies samen ‘Babylon de Grote’ (Openbaring 17:5). Waarom? In de stad Babylon zijn na de vloed in Noachs tijd veel verkeerde religieuze ideeën ontstaan. Vandaaruit zijn deze ideeën over de hele aarde verspreid. Er werden bijvoorbeeld groepen van drie goden aanbeden. Ook nu leren veel religies dat God een drie-eenheid is. Maar de Bijbel laat duidelijk zien dat er maar één ware God is: Jehovah. Jezus is zijn Zoon (Johannes 17:3). In Babylon geloofden ze ook dat mensen een onsterfelijke ziel hebben die na de dood verder leeft en in een hel gepijnigd kan worden. Ook dat is niet waar. (Zie eindnoten 14, 17 en 18.)

18 God heeft voorspeld dat alle valse religies binnenkort worden vernietigd (Openbaring 18:8). Daarom zegt hij dat we alle banden met valse religie moeten verbreken voor het te laat is (Openbaring 18:4).

Als je Jehovah samen met zijn volk gaat aanbidden, ga je bij een wereldwijde familie horen

19. Hoe zal Jehovah voor je zorgen als je ervoor kiest hem te dienen?

19 Als je ervoor kiest om Jehovah te dienen en te stoppen met je oude geloof, zullen sommige vrienden  of familieleden dat misschien niet begrijpen. Ze kunnen het je zelfs moeilijk maken. Maar Jehovah zal je helpen. En je krijgt er een wereldwijde familie van miljoenen mensen bij die echt van elkaar houden. Ook heb je dan de hoop om straks voor altijd in Gods nieuwe wereld te leven (Markus 10:28-30). En het kan zijn dat sommige vrienden of familieleden die niet blij zijn met je keus, later ook de Bijbel gaan onderzoeken.

20. Waarom is het belangrijk om God op de juiste manier te aanbidden?

20 Binnenkort zal God een eind maken aan alle slechtheid. Zijn Koninkrijk zal dan over de aarde regeren (2 Petrus 3:9, 13). Wat zal dat een geweldige tijd zijn! Iedereen zal Jehovah dan aanbidden op de manier die hij goedkeurt. Het is dus belangrijk om nu in actie te komen en God op de juiste manier te gaan aanbidden.