Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 17

Waarom is bidden belangrijk?

Waarom is bidden belangrijk?

‘De Maker van hemel en aarde’ luistert naar onze gebeden. — Psalm 115:15

1, 2. (a) Waarom is bidden een bijzonder cadeau? (b) Waarom is het belangrijk om te weten wat de Bijbel zegt over bidden?

VERGELEKEN met het heelal is de aarde maar heel klein. Voor Jehovah zijn alle mensen op aarde ‘als een druppel uit een emmer’ (Jesaja 40:15; Psalm 115:15). Toch staat er in Psalm 145:18, 19: ‘Jehovah is dicht bij iedereen die hem aanroept, iedereen die hem aanroept in oprechtheid. Hij vervult het verlangen van wie ontzag voor hem hebben. Hij hoort hun hulpgeroep en hij redt hen.’ Wat een prachtig voorrecht! Jehovah, onze Maker, wil een vriend van ons zijn, en hij wil naar onze gebeden luisteren. Bidden is een voorrecht, een bijzonder cadeau dat Jehovah aan elk mens heeft gegeven.

2 Maar Jehovah luistert alleen naar je als je met hem praat op een manier die hij goedkeurt. Hoe doe je dat? In dit hoofdstuk leer je wat de Bijbel zegt over bidden.

WAAROM TOT JEHOVAH BIDDEN?

3. Waarom is bidden belangrijk?

3 Jehovah wil dat je met hem praat. Dat zegt hij bijvoorbeeld in Filippenzen 4:6, 7. (Lees.) Denk eens over die woorden na. De machtigste persoon van het universum wil weten hoe het met je gaat. Hij wil dat je hem vertelt hoe je je voelt en wat je bezighoudt.

4. Waarom zal je vriendschap met Jehovah sterker worden als je veel bidt?

 4 Door te bidden krijg je een goede band met Jehovah. Als vrienden veel met elkaar praten over hun gedachten, gevoelens en zorgen, wordt hun vriendschap sterker. Zo is het ook met praten met Jehovah. Hij praat via de Bijbel met jou over zijn gedachten en gevoelens, en hij vertelt je wat hij in de toekomst gaat doen. En door te bidden kun jij alles aan hem vertellen. Als je veel met Jehovah praat, zal je vriendschap met hem steeds sterker worden (Jakobus 4:8).

NAAR WIE LUISTERT JEHOVAH?

5. Hoe weten we dat Jehovah niet naar alle gebeden luistert?

5 Jehovah luistert niet naar alle gebeden. In de tijd van Jesaja zei Jehovah tegen de Israëlieten: ‘Al bidden jullie nog zo veel, ik luister niet. Jullie handen zitten onder het bloed’ (Jesaja 1:15). Pas dus op dat je geen  dingen doet die Jehovah haat en waardoor hij niet meer naar je gebeden luistert.

6. (a) Waarom is geloof zo belangrijk? (b) Hoe laat je zien dat je geloof hebt?

6 Als je wilt dat Jehovah naar je gebeden luistert, moet je ook in hem geloven (Markus 11:24). Paulus zegt: ‘Zonder geloof is het onmogelijk God blij te maken. Om tot God te naderen, moet je geloven dat hij bestaat en dat hij de beloner wordt van wie hem echt zoeken’ (Hebreeën 11:6). Maar het is niet genoeg om alleen maar te zeggen dat je in God gelooft. Je moet dat duidelijk laten zien door hem elke dag te gehoorzamen. (Lees Jakobus 2:26.)

7. (a) Waarom moet je nederig en respectvol zijn als je tot Jehovah bidt? (b) Hoe kun je laten zien dat je meent wat je zegt als je bidt?

7 Als je tot Jehovah bidt, is het belangrijk om nederig en respectvol te zijn. Stel dat je met een koning of een president zou mogen praten. Dat zou je ook op een respectvolle manier doen. Jehovah is de almachtige God, dus als je met hem praat, is het nog veel belangrijker dat je nederig en respectvol bent (Genesis 17:1; Psalm 138:6). En als je bidt, moet je menen wat je zegt. Zeg niet steeds dezelfde zinnetjes op, maar vertel Jehovah wat je bezighoudt (Mattheüs 6:7, 8).

8. Wat moet je doen als je ergens om bidt?

8 Als je ergens om bidt, moet je er zelf ook moeite voor doen. Stel dat je Jehovah vraagt om het ‘brood dat je vandaag nodig hebt’. Dan mag je niet lui zijn en verwachten dat Jehovah ervoor zal zorgen als je er zelf voor kunt werken. Je moet bereid zijn om hard te werken, ook als je dat werk misschien niet zo leuk  vindt (Mattheüs 6:11; 2 Thessalonicenzen 3:10). Of stel dat je Jehovah om hulp vraagt omdat je wilt stoppen met een slechte gewoonte. Dan moet je natuurlijk situaties vermijden die het extra moeilijk maken om het goede te doen (Kolossenzen 3:5). We gaan nu een paar veelgestelde vragen over bidden bespreken.

VEELGESTELDE VRAGEN OVER BIDDEN

9. (a) Tot wie moet je bidden? (b) Wat leert Johannes 14:6 ons over bidden?

9 Tot wie moet je bidden? Jezus leerde zijn volgelingen te bidden tot ‘onze Vader in de hemel’ (Mattheüs 6:9). En hij zei: ‘Ik ben de weg en de waarheid en het leven. Alleen via mij kun je bij de Vader komen’ (Johannes 14:6). Je moet dus tot Jehovah bidden, via Jezus. Wat betekent bidden via Jezus? Dat je respect toont voor de speciale taak die Jehovah aan Jezus gaf. Jezus kwam naar de aarde om ons van zonde en de dood te bevrijden (Johannes 3:16; Romeinen 5:12). Jehovah heeft hem ook Hogepriester en Rechter gemaakt (Johannes 5:22; Hebreeën 6:20).

Je kunt altijd en overal bidden

10. Moet je een bepaalde lichaamshouding aannemen als je gaat bidden? Leg uit.

10 Moet je een bepaalde lichaamshouding aannemen als je gaat bidden? Nee. Als je bidt, hoef je van Jehovah niet op een bepaalde manier te knielen, zitten of staan. De Bijbel leert dat je in elke houding kunt bidden, als die maar respectvol is (1 Kronieken 17:16; Nehemia 8:6; Daniël 6:10; Markus 11:25). Jehovah vindt het vooral belangrijk dat je bij het bidden de juiste instelling hebt. Je kunt hardop of in stilte  bidden, waar en wanneer maar ook. Jehovah hoort je, zelfs als niemand anders je hoort (Nehemia 2:1-6).

11. Waar kun je met Jehovah over praten?

11 Waar kun je met Jehovah over praten? De Bijbel zegt: ‘Als we iets vragen dat in overeenstemming is met zijn wil, hoort hij ons’ (1 Johannes 5:14). Je kunt om iets persoonlijks bidden. Tot Jehovah bidden is als praten met een goede vriend. Je kunt Jehovah alles vertellen (Psalm 62:8). Je kunt vragen om heilige geest om je te helpen het goede te doen (Lukas 11:13). Je kunt ook vragen om wijsheid zodat je goede beslissingen kunt nemen, of om kracht als je het moeilijk hebt (Jakobus 1:5). Vraag Jehovah of hij je fouten wil vergeven (Efeziërs 1:3, 7). En bid voor anderen, zoals je gezin of je geestelijke broers en zussen (Handelingen 12:5; Kolossenzen 4:12).

12. Wat hoort het belangrijkst te zijn in je gebeden?

12 Wat hoort het belangrijkst te zijn in je gebeden? Jehovah en zijn voornemen. Bedank hem voor alles wat hij voor ons doet (1 Kronieken 29:10-13). Jezus gaf het voorbeeld toen hij zijn volgelingen leerde hoe ze moesten bidden. (Lees Mattheüs 6:9-13.) Hij zei dat ze eerst moesten bidden om de heiliging van Gods naam. Daarna liet hij zien dat ze moesten bidden om Gods Koninkrijk en of Jehovah’s wil op de hele aarde gedaan mocht worden. Pas nadat hij om die belangrijke dingen had gebeden, bad hij over persoonlijke onderwerpen. Als je bidt, moet je dus laten zien dat Jehovah en zijn wil voor jou het belangrijkste zijn.

13. Hoelang moet een gebed duren?

 13 Hoelang moet een gebed duren? Dat zegt de Bijbel niet. Een gebed kan kort of lang zijn, afhankelijk van de situatie. Misschien bid je kort voordat je gaat eten, maar langer als je Jehovah bedankt of als je hem vertelt waar je mee zit (1 Samuël 1:12, 15). We proberen geen indruk te maken op anderen door overdreven lang te bidden, zoals sommigen in de tijd  van Jezus deden (Lukas 20:46, 47). Jehovah houdt niet van dat soort gebeden. Hij wil dat je bidt vanuit je hart.

14. (a) Hoe vaak kun je bidden? (b) Wat leert dat je over Jehovah?

14 Hoe vaak kun je bidden? Jehovah nodigt je uit geregeld met hem te praten. De Bijbel zegt: ‘Bid voortdurend’, ‘volhard in gebed’ en ‘bid zonder ophouden’ (Mattheüs 26:41; Romeinen 12:12; 1 Thessalonicenzen 5:17). Jehovah wil altijd naar je luisteren. Je kunt hem elke dag bedanken voor zijn liefde en voor alles wat hij je geeft. En je kunt hem vragen om leiding, kracht en troost. Als je beseft hoe bijzonder  het is dat je met Jehovah mag praten, zul je dat zo vaak mogelijk willen doen.

15. Waarom zeggen we amen aan het eind van een gebed?

15 Waarom zeggen we amen aan het eind van een gebed? Het woord amen betekent ‘zeker’ of ‘laat het zo gebeuren’. Als je amen zegt, laat je zien dat je meent wat je hebt gezegd (Psalm 41:13). De Bijbel leert dat het ook goed is om (in stilte of hardop) amen te zeggen na een openbaar gebed. Zo laat je zien dat je het eens bent met wat er is gezegd (1 Kronieken 16:36; 1 Korinthiërs 14:16).

HOE GOD GEBEDEN BEANTWOORDT

16. Waar kun je zeker van zijn als je bidt?

16 Jehovah beantwoordt onze gebeden echt. De Bijbel noemt hem de ‘Hoorder van gebeden’ (Psalm 65:2). Jehovah hoort en beantwoordt de gebeden van miljoenen mensen, op verschillende manieren.

17. Hoe gebruikt Jehovah engelen en mensen om gebeden te beantwoorden?

17 Jehovah gebruikt engelen en mensen om gebeden te beantwoorden (Hebreeën 1:13, 14). Het komt vaak voor dat iemand die de Bijbel beter wil begrijpen, God om hulp vraagt en kort daarna door een Getuige van Jehovah wordt bezocht. Daaruit blijkt dat de engelen helpen bij het bekendmaken van ‘goed nieuws’. (Lees Openbaring 14:6.) Het komt ook vaak voor dat we tot Jehovah bidden over een bepaald probleem en daarna van een geloofsgenoot precies de juiste hulp krijgen (Spreuken 12:25; Jakobus 2:16).

Jehovah kan geloofsgenoten gebruiken om onze gebeden te beantwoorden

18. Hoe gebruikt Jehovah zijn heilige geest en de Bijbel om gebeden te beantwoorden?

 18 Jehovah gebruikt ook zijn heilige geest om gebeden te beantwoorden. Als je een probleem hebt en hem om hulp vraagt, kan hij zijn heilige geest gebruiken om je leiding en kracht te geven (2 Korinthiërs 4:7). Ook gebruikt Jehovah de Bijbel om gebeden te beantwoorden. Soms lees je iets in de Bijbel wat je helpt om een goede beslissing te nemen. En Jehovah kan ervoor zorgen dat een ouderling een Bijbelse gedachte met je deelt of dat iemand tijdens een bijeenkomst iets zegt wat precies is wat je nodig had (Galaten 6:1).

19. Waarom zou je kunnen denken dat Jehovah je gebeden niet beantwoordt?

19 Misschien denk je soms: waarom heeft Jehovah mijn gebeden nog niet beantwoord? Bedenk dat hij weet wanneer en hoe hij je gebeden het best kan beantwoorden. Hij weet wat je nodig hebt. Soms zul je ergens dus langere tijd over moeten bidden. Dan laat je zien dat het heel belangrijk voor je is en dat je echt op hem vertrouwt (Lukas 11:5-10). Soms beantwoordt Jehovah je gebeden op een andere manier dan je had verwacht. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Jehovah een probleem niet oplost maar je wel de kracht geeft om ermee om te gaan. (Lees Filippenzen 4:13.)

20. Waarom is het goed om vaak tot Jehovah te bidden?

20 Vertrouw erop dat Jehovah je hoort als je tot hem bidt (Psalm 145:18). En hoe vaker je met hem praat, hoe sterker je band met hem zal worden. Het gebed is een prachtig cadeau van Jehovah!