Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 3

Waarom heeft God ons gemaakt?

Waarom heeft God ons gemaakt?

1. Met welk doel heeft God mensen gemaakt?

GOD heeft mensen gemaakt met een schitterend doel. Toen hij de eerste mensen, Adam en Eva, maakte, mochten ze in een prachtige omgeving wonen. God wilde dat ze kinderen zouden krijgen, van de hele aarde een paradijs zouden maken en voor de dieren zouden zorgen (Genesis 1:28; 2:8, 9, 15; zie eindnoot 6).

2. (a) Hoe weten we dat God echt zal doen wat hij van plan is? (b) Wat voor mensen mogen volgens de Bijbel eeuwig leven?

2 Denk je dat wij ooit in een paradijs zullen wonen? Jehovah zegt: ‘Ik heb het me voorgenomen en ik zal het ook doen’ (Jesaja 46:9-11; 55:11). Als God iets van plan is, dan doet hij dat. Niets kan hem tegenhouden. Jehovah zegt dat hij de aarde ‘niet voor niets’ heeft gemaakt, maar om ‘bewoond te worden’ (Jesaja 45:18). Wat voor mensen mogen er op aarde wonen? En voor hoelang? De Bijbel zegt: ‘De rechtvaardigen [of: gehoorzame mensen] zullen de aarde bezitten en ze zullen er eeuwig leven’ (Psalm 37:29; Openbaring 21:3, 4).

3. Wat vragen veel mensen zich af?

3 Maar mensen worden ziek en gaan dood. Ook is er veel oorlog en geweld. Er moet iets zijn misgegaan, want dat was duidelijk niet Gods bedoeling. Wat is er gebeurd? En hoe kon dat gebeuren? Alleen de Bijbel geeft het antwoord.

 EEN VIJAND VAN GOD

4, 5. (a) Wie sprak er met Eva in de tuin van Eden? (b) Hoe kan iemand die eerlijk is een dief worden?

4 De Bijbel zegt dat God een vijand heeft ‘die Duivel en Satan wordt genoemd’. Hij was het die met Eva sprak in de tuin van Eden (Openbaring 12:9; Genesis 3:1). Het leek alsof een slang met Eva sprak, maar eigenlijk was het de Duivel. (Zie eindnoot 7.)

5 Is de Duivel door God gemaakt? Nee. Een goede engel die in de hemel was toen God de aarde klaarmaakte voor Adam en Eva, werd een slechte engel: Satan de Duivel (Job 38:4, 7). Hoe kon dat gebeuren? Je kunt het vergelijken met iemand die eerlijk is maar een dief wordt. Hij werd niet als dief geboren. Maar op een dag ziet hij iets moois dat niet van hem is. Hij wil het graag hebben. En omdat hij eraan blijft denken, wordt dat verlangen steeds sterker. Als hij dan een keer de kans krijgt om het te stelen, doet hij dat. Zo maakt hij van zichzelf een dief. (Lees Jakobus 1:13-15; zie eindnoot 8.)

6. Hoe werd een engel een vijand van God?

6 Zo ging het ook met de engel die Satan werd. Nadat Jehovah Adam en Eva had gemaakt, zei Jehovah tegen ze dat ze kinderen moesten krijgen zodat er overal op aarde mensen zouden gaan wonen (Genesis 1:27, 28). Misschien dacht die engel: al die mensen zouden mij kunnen aanbidden in plaats van Jehovah! Hoe meer hij daarover nadacht, hoe meer hij verlangde naar iets wat van Jehovah was. Die engel wilde dat mensen hem zouden aanbidden. Hij misleidde Eva door haar leugens te vertellen. (Lees Genesis 3:1-5.) Zo werd hij Satan de Duivel, een vijand van God.

7. (a) Waarom gingen Adam en Eva dood? (b) Waarom gaan wij dood?

 7 Adam en Eva waren ongehoorzaam aan God en aten van de vrucht (Genesis 2:17; 3:6). Zo zondigden ze tegen Jehovah en werden ze onvolmaakt. Na een tijd gingen ze dood, precies zoals Jehovah had gezegd (Genesis 3:17-19). De kinderen van Adam en Eva waren ook onvolmaakt. Daarom gingen zij ook dood. (Lees Romeinen 5:12.) Hoe kwam het dat hun kinderen onvolmaakt waren? Je kunt het vergelijken met een cakeblik. Stel dat er een deuk in het cakeblik zit. Dan heeft elke cake die erin wordt gebakken dezelfde deuk. Toen Adam ongehoorzaam was aan God, werd hij onvolmaakt. Omdat we van Adam afstammen, zijn ook wij onvolmaakt. We hebben dezelfde ‘deuk’ als hij. En daarom worden we oud en gaan we dood (Romeinen 3:23; zie eindnoot 9).

8, 9. (a) Wat wilde Satan Adam en Eva laten geloven? (b) Waarom doodde Jehovah de opstandige personen niet meteen?

8 Door wat Satan tegen Adam en Eva zei, kozen ze ervoor om niet naar Jehovah te luisteren. Zo begon Satan een opstand tegen God. Eigenlijk had hij dit tegen ze gezegd: ‘God is een slechte regeerder. Hij vertelt leugens en geeft jullie niet waar je recht op hebt. Je hebt God niet nodig. Je kunt zelf wel beslissen wat goed en wat slecht is.’ Wat zou Jehovah doen? Hij had Satan, Adam en Eva kunnen doden. Dan was de opstand afgelopen. Maar zou dan bewezen zijn dat Satan een leugenaar was? Nee.

9 Daarom heeft Jehovah die opstandige personen niet meteen gedood. Hij gaf mensen de tijd om zelf te regeren. Zo zou duidelijk worden dat Satan een  leugenaar is en dat Jehovah weet wat het beste voor ons is. Daar zul je in hoofdstuk 11 meer over leren. Maar wat vind jij van de beslissing van Adam en Eva? Vind je het logisch dat ze Satan geloofden en niet naar God luisterden? Jehovah had ze alles gegeven: een volmaakt leven, een prachtige omgeving om in te wonen  en leuk werk. En Satan had nog nooit iets goeds voor ze gedaan. Zou jij Satan geloofd hebben?

10. Welke belangrijke keuze moet iedereen maken?

10 Net als Adam en Eva moet iedereen een keuze maken. Je leven hangt van die keuze af. Je kunt ervoor kiezen om Jehovah als Regeerder te gehoorzamen. Dan laat je zien dat Satan een leugenaar is. Of je kunt ervoor kiezen Satan te gehoorzamen (Psalm 73:28; lees Spreuken 27:11). Helaas kiezen maar weinig mensen voor Jehovah als Regeerder. Betekent dat dan dat Satan over de wereld regeert? Wat zegt de Bijbel daarover?

WIE REGEERT OVER DE WERELD?

Had Satan die koninkrijken aan Jezus kunnen aanbieden als ze niet van hem waren?

11, 12. (a) Wat bood Satan Jezus aan? (b) Hoe bleek daaruit dat Satan de regeerder van deze wereld is? (c) Welke andere Bijbelteksten laten dat zien?

11 Jezus wist dat Satan over de wereld regeert. Een keer liet Satan hem ‘alle koninkrijken van de wereld’ zien en beloofde: ‘Dit geef ik je allemaal als je voor me neerknielt en me aanbidt’ (Mattheüs 4:8, 9; Lukas 4:5, 6). Had Satan die koninkrijken aan Jezus kunnen aanbieden als ze niet van hem waren? Nee. Alle regeringen zijn van Satan.

12 Misschien denk je: ‘Hoe kan Satan de regeerder van de wereld zijn? God heeft alles gemaakt. Hij is toch almachtig?’ (Openbaring 4:11) Dat klopt. Toch zei Jezus duidelijk dat Satan ‘de heerser van deze wereld’ is (Johannes 12:31; 14:30; 16:11). Paulus noemde Satan ‘de god van deze wereld’ (2 Korinthiërs 4:3, 4). En Johannes schreef dat ‘de hele wereld in de macht van de goddeloze ligt’ (1 Johannes 5:19).

 HOE ZAL ER EEN EIND KOMEN AAN SATANS WERELD?

13. Waarom is er een nieuwe wereld nodig?

13 De wereld wordt steeds gevaarlijker. Er is overal oorlog, geweld en oneerlijkheid. Mensen kunnen die problemen niet oplossen, hoe hard ze het ook proberen. God zal tijdens Armageddon een eind maken aan slechtheid. Hij zal van de aarde een paradijs maken, en dan zal iedereen van het leven genieten (Openbaring 16:14-16; zie eindnoot 10).

14. (a) Wie heeft God gekozen als Koning van zijn Koninkrijk? (b) Wat gaat Gods Koninkrijk doen?

14 Jehovah koos Jezus als Koning van Zijn Koninkrijk (een regering in de hemel). Duizenden jaren geleden werd in de Bijbel voorspeld dat Jezus als Koning vrede zou brengen en dat zijn regering altijd zou blijven bestaan (Jesaja 9:6, 7). Jezus leerde zijn volgelingen bidden om de komst van die regering. Hij zei: ‘Laat uw Koninkrijk komen. Laat uw wil gedaan worden op aarde net zoals in de hemel’ (Mattheüs 6:10). In hoofdstuk 8 wordt uitgelegd hoe Gods Koninkrijk alle regeringen op aarde zal vervangen. (Lees Daniël 2:44.) Daarna zal het van de aarde een prachtig paradijs maken. (Zie eindnoot 11.)

HET PARADIJS KOMT SNEL!

15. Wat is de ‘nieuwe aarde’?

15 De Bijbel belooft ‘een nieuwe hemel en een nieuwe aarde, en daarin zal rechtvaardigheid heersen’ (2 Petrus 3:13; Jesaja 65:17). Als de Bijbel het over de ‘aarde’ heeft, worden daar soms de mensen mee bedoeld die op aarde leven (Genesis 11:1). Met de rechtvaardige ‘nieuwe aarde’ worden alle mensen bedoeld die God gehoorzamen en door hem worden goedgekeurd.

16. (a) Wat geeft God aan mensen in de nieuwe wereld? (b) Wat moet je daarvoor doen?

 16 Jezus beloofde dat mensen in Gods nieuwe wereld iets heel moois krijgen: eeuwig leven (Markus 10:30). Wat moet je daarvoor doen? Het antwoord staat in Johannes 3:16 en 17:3. (Lees.) In de volgende alinea’s lees je wat de Bijbel zegt over het paradijs.

17, 18. Hoe weten we dat er overal vrede zal zijn en dat we ons veilig zullen voelen?

17 Er zal geen slechtheid, oorlog, criminaliteit en geweld meer zijn. Er zullen geen slechte mensen meer op aarde zijn (Psalm 37:10, 11). God zal ‘overal op aarde een eind maken aan oorlogen’ (Psalm 46:9; Jesaja 2:4). Dan zullen er alleen nog mensen zijn die van God houden en hem gehoorzamen. Er zal voor altijd vrede zijn (Psalm 72:7).

18 Iedereen zal zich veilig voelen. De Israëlieten werden vroeger door God beschermd en waren veilig als ze naar hem luisterden (Leviticus 25:18, 19). In het paradijs zul je je altijd veilig voelen. Je zult voor niets of niemand bang hoeven te zijn! (Lees Jesaja 32:18; Micha 4:4.)

19. Hoe weten we dat iedereen genoeg te eten zal hebben?

19 Iedereen zal genoeg te eten hebben. ‘Er zal volop graan zijn op aarde, zelfs op de toppen van de bergen’ (Psalm 72:16). Jehovah, ‘onze God, zal ons zegenen’ en ‘de aarde zal haar opbrengst geven’ (Psalm 67:6).

20. Hoe zal het leven in het paradijs zijn?

20 De hele aarde wordt een paradijs. Mensen zullen in prachtige huizen met mooie tuinen wonen. (Lees Jesaja 65:21-24; Openbaring 11:18.) De aarde  zal net zo mooi worden als de tuin van Eden. Jehovah zal je alles geven wat je nodig hebt. De Bijbel zegt namelijk dat Jehovah ‘zijn hand opent en het verlangen vervult van alles wat leeft’ (Psalm 145:16).

21. Hoe weten we dat geen enkel dier meer gevaarlijk zal zijn?

21 Geen enkel dier zal meer gevaarlijk zijn. Dieren zullen niemand meer aanvallen of doden. Zelfs kleine kinderen hoeven dan niet bang te zijn voor dieren die nu nog gevaarlijk zijn. (Lees Jesaja 11:6-9; 65:25.)

22. Wat zal Jezus doen voor mensen die ziek zijn?

22 Niemand zal meer ziek zijn. Toen Jezus op aarde was, maakte hij veel zieke mensen beter (Mattheüs 9:35; Markus 1:40-42; Johannes 5:5-9). Als Koning van Gods Koninkrijk zal Jezus alle zieke mensen genezen. Niemand zal meer zeggen: ‘Ik ben ziek’ (Jesaja 33:24; 35:5, 6).

23. Wat zal God doen voor mensen die zijn gestorven?

23 De doden zullen weer leven. God belooft dat hij miljoenen mensen die zijn gestorven uit de dood zal opwekken. ‘Er zal een opstanding zijn van zowel de rechtvaardigen als de onrechtvaardigen’ (Handelingen 24:15; lees Johannes 5:28, 29).

24. Hoe zou jij het vinden om in het paradijs te leven?

24 Iedereen mag zelf kiezen of hij Jehovah beter wil leren kennen en hem wil dienen. Als je daarvoor kiest, zul je een prachtige toekomst hebben. Toen een man vlak voor zijn dood aan Jezus vroeg of hij aan hem wilde denken, beloofde Jezus hem: ‘Jij zult met mij in het paradijs zijn’ (Lukas 23:43). In het volgende hoofdstuk leer je meer over Jezus. Ook leer je hoe hij ervoor gaat zorgen dat alle mooie dingen die God ons beloofd heeft ook echt gaan gebeuren.