Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 9

Is het einde van de wereld dichtbij?

Is het einde van de wereld dichtbij?

1. Hoe kun je meer te weten komen over de toekomst?

HEB je weleens naar het nieuws gekeken en gedacht: hoeveel erger kan het nog worden? Er is zo veel verdriet en geweld dat sommige mensen denken dat het einde van de wereld dichtbij is. Is het einde echt dichtbij? Kun je te weten komen hoe de toekomst eruit zal zien? Mensen kunnen de toekomst niet voorspellen, maar Jehovah wel. In de Bijbel vertelt hij wat er met ons en met de aarde gaat gebeuren (Jesaja 46:10; Jakobus 4:14).

2, 3. (a) Wat wilden Jezus’ volgelingen weten? (b) Wat was Jezus’ antwoord?

2 Als de Bijbel het heeft over het einde van de wereld, gaat het niet over het einde van de aarde. Er zal een eind komen aan slechtheid op aarde. Gods Koninkrijk zal daarvoor zorgen. Jezus vertelde mensen over dat Koninkrijk (Lukas 4:43). Zijn volgelingen wilden weten wanneer het Koninkrijk zou komen en vroegen hem: ‘Wanneer zal dat allemaal gebeuren? En wat zal het teken zijn van je aanwezigheid en van het einde van het tijdperk?’ (Mattheüs 24:3) Jezus gaf ze geen datum. Maar hij vertelde wel wat er vlak voor het einde van de wereld allemaal zou gebeuren. Wat Jezus voorspelde, zien we nu gebeuren.

3 In dit hoofdstuk gaan we bespreken welk bewijs  er is dat we nu vlak voor het einde van de wereld leven. Maar we gaan het eerst hebben over een oorlog in de hemel. Dan zul je begrijpen waarom het op aarde nu zo slecht gaat.

OORLOG IN DE HEMEL

4, 5. (a) Wat gebeurde er in de hemel toen Jezus Koning werd? (b) Wat zou er op aarde gebeuren?

4 In hoofdstuk 8 leerden we dat Jezus in 1914 Koning werd in de hemel (Daniël 7:13, 14). In Openbaring staat wat er toen gebeurde: ‘Er brak oorlog uit in de hemel: Michaël [Jezus] en zijn engelen vochten tegen de draak [Satan]. De draak en zijn engelen vochten terug.’ * Satan en zijn demonen verloren en werden uit de hemel naar de aarde gegooid. De engelen waren natuurlijk heel blij! Maar wat zou het voor ons betekenen? De Bijbel zegt dat mensen het moeilijk zouden krijgen omdat de Duivel woedend is en ‘weet dat hij nog maar weinig tijd heeft’ (Openbaring 12:7, 9, 12).

5 De Duivel weet dus dat het niet lang meer duurt voordat God hem van de aarde verwijdert. Daarom probeert hij op aarde zo veel mogelijk ellende te veroorzaken. Laten we nu eens kijken wat Jezus zei over de laatste dagen. (Zie eindnoot 24.)

DE LAATSTE DAGEN

6. Hoe is Jezus’ voorspelling over oorlog uitgekomen?

6 Oorlog. Jezus zei: ‘Het ene volk zal strijden tegen het andere, en het ene koninkrijk tegen het  andere’ (Mattheüs 24:7). Er is nog nooit eerder een periode geweest waarin er zo veel mensen door oorlog zijn doodgegaan. Volgens één onderzoek zijn er sinds 1914 meer dan 100 miljoen mensen gestorven in oorlogen. Dat is meer dan drie keer zo veel als in de 1900 jaar daarvoor! Die oorlogen hebben voor miljoenen mensen enorm veel ellende veroorzaakt.

7. Hoe is Jezus’ voorspelling over hongersnood uitgekomen?

7 Hongersnood. Jezus zei dat er voedseltekorten zouden zijn (Mattheüs 24:7). Er is meer dan genoeg eten voor iedereen, maar toch hebben veel mensen honger. Ze zijn te arm om eten te kopen, of een stukje grond waarop ze zelf voedsel kunnen verbouwen. Meer dan een miljard mensen hebben minder dan een euro per dag om van te leven. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie sterven per jaar meer dan vijf miljoen kinderen aan ondervoeding of de gevolgen ervan.

8. Hoe is Jezus’ voorspelling over aardbevingen uitgekomen?

 8 Aardbevingen. Jezus voorspelde: ‘Er zullen grote aardbevingen zijn’ (Lukas 21:11). In deze tijd zijn er elk jaar grote aardbevingen. Sinds 1900 zijn er meer dan twee miljoen mensen door gestorven. En hoewel aardbevingen nu beter voorspeld kunnen worden, kan niet voorkomen worden dat er nog steeds veel mensen door doodgaan.

9. Hoe is Jezus’ voorspelling over ziekte uitgekomen?

9 Ziekte. Jezus voorspelde dat er veel mensen zouden doodgaan aan gevaarlijke en besmettelijke ziekten (Lukas 21:11). Hoewel veel ziekten tegenwoordig goed te behandelen zijn, geldt dat niet voor alle ziekten. Eén rapport zegt dat elk jaar miljoenen mensen doodgaan aan bijvoorbeeld tuberculose, malaria of cholera. En de afgelopen tientallen jaren hebben artsen meer dan 30 nieuwe ziekten ontdekt, waarvan sommige niet te genezen zijn.

 HOE ZOUDEN MENSEN IN DE LAATSTE DAGEN ZIJN?

10. Welke dingen uit 2 Timotheüs 3:1-5 zie je om je heen?

10 De Bijbel zegt in 2 Timotheüs 3:1-5: ‘In de laatste dagen zullen er zware tijden aanbreken die moeilijk te doorstaan zijn.’ Paulus zei hoe mensen in de laatste dagen zouden zijn. Ze zouden

  • egoïstisch zijn

  • van geld houden

  • niet naar hun ouders luisteren

  • ontrouw zijn

  • niet van hun gezin houden

  • geen zelfbeheersing hebben

  • gewelddadig en agressief zijn

  • meer van pleziertjes houden dan van God

  • doen alsof ze van God houden, maar niet naar hem luisteren

11. Wat zal er met slechte mensen gebeuren?

11 Zijn mensen in jouw omgeving ook zo? Helaas zijn er nu overal op aarde slechte mensen. Maar God gaat er iets aan doen. Hij belooft: ‘De slechten schieten  op als onkruid en alle boosdoeners gedijen — alleen om voor altijd vernietigd te worden’ (Psalm 92:7).

GOED NIEUWS IN DE LAATSTE DAGEN

12, 13. Wat zijn we tijdens de laatste dagen te weten gekomen?

12 De Bijbel zegt dat er in de laatste dagen heel veel pijn en verdriet zou zijn. Maar de Bijbel zegt ook dat er goede dingen zouden gebeuren.

‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt.’ — Mattheüs 24:14

13 De Bijbel begrijpen. Daniël zei over de laatste dagen: ‘De ware kennis zal overvloedig worden’ (Daniël 12:4). Gods aanbidders zouden met zijn hulp de Bijbel beter begrijpen dan ooit. Jehovah heeft daar vooral sinds 1914 voor gezorgd. We weten nu bijvoorbeeld hoe belangrijk zijn naam is, wat hij met de aarde van plan is, wat de losprijs is, wat er gebeurt als we doodgaan en wat de opstanding is. We hebben geleerd dat alleen Gods Koninkrijk al onze problemen kan oplossen. We hebben ook geleerd hoe we gelukkig kunnen zijn en hoe we kunnen leven op een manier die God goedkeurt. Wat doen Gods aanbidders met die kennis? Ook dat is in de Bijbel voorspeld. (Zie eindnoot 21 en 25.)

14. (a) Waar wordt het goede nieuws gepredikt? (b) Wie doen dat werk?

14 Het wereldwijde evangelisatiewerk. Jezus zei over de laatste dagen: ‘Dit goede nieuws van het Koninkrijk zal op de hele bewoonde aarde worden gepredikt’ (Mattheüs 24:3, 14). Het goede nieuws van het Koninkrijk wordt in meer dan 230 landen en in meer dan 900 talen bekendgemaakt. Over de hele wereld doen Getuigen van Jehovah ‘uit alle landen, stammen, volken en talen’ hun best om mensen te  leren wat het Koninkrijk is en wat het voor de mensen gaat doen (Openbaring 7:9). En dat doen ze gratis. Maar zoals Jezus had voorspeld, hebben veel mensen een hekel aan ze en worden ze vaak tegengewerkt (Lukas 21:17). Toch is hun werk niet te stoppen.

WAT GA JIJ DOEN?

15. (a) Geloof jij dat we in de laatste dagen leven? Waarom? (b) Wat zal er gebeuren met mensen die naar Jehovah luisteren en met mensen die dat niet doen?

15 Geloof jij dat we in de laatste dagen leven? Veel Bijbelse voorspellingen over de laatste dagen komen nu uit. Binnenkort zal Jehovah zeggen dat er genoeg is gepredikt, ‘en dan zal het einde komen’ (Mattheüs 24:14). Met het einde wordt Armageddon bedoeld. Dan gaat God een eind maken aan alle slechtheid. Jehovah zal Jezus en zijn engelen gebruiken om iedereen te vernietigen die niet naar Hem of naar zijn Zoon wil luisteren (2 Thessalonicenzen 1:6-9). Daarna kunnen Satan en zijn demonen geen leugens meer vertellen. Iedereen die naar Jehovah luistert en voor zijn Koninkrijk kiest, zal dan al zijn beloften zien uitkomen (Openbaring 20:1-3; 21:3-5).

16. Wat moet je doen nu het einde zo dichtbij is?

16 Het duurt niet lang meer voordat Satans wereld verdwijnt. Het is dus belangrijk je af te vragen: wat moet ik doen? Jehovah wil dat je zo veel mogelijk uit de Bijbel leert. Blijf de Bijbel dus goed bestuderen (Johannes 17:3). Jehovah’s Getuigen hebben elke week bijeenkomsten om mensen te helpen de Bijbel beter te begrijpen. Probeer die regelmatig te bezoeken. (Lees Hebreeën 10:24, 25.) En als je ontdekt dat je iets moet  veranderen, doe dat dan ook. Dan zal je vriendschap met Jehovah sterker worden (Jakobus 4:8).

17. Waarom zullen de meeste mensen verbaasd zijn als het einde komt?

17 De Bijbel zegt dat de vernietiging van slechte mensen zal komen ‘als een dief in de nacht’, op een moment dat de meeste mensen het niet verwachten (1 Thessalonicenzen 5:2). Jezus voorspelde dat veel mensen het bewijs dat we in de laatste dagen leven niet zouden willen zien. Hij zei dat de laatste dagen zouden zijn als de tijd van Noach: ‘In de tijd vóór de vloed aten en dronken de mensen, mannen trouwden en vrouwen werden uitgehuwelijkt, tot de dag dat Noach de ark in ging. En ze hadden er geen aandacht voor totdat de vloed kwam en ze allemaal wegvaagde’ (Mattheüs 24:37-39).

18. Waar waarschuwde Jezus ons voor?

18 Jezus waarschuwde dat we ons niet moeten laten afleiden door ‘te veel eten en te veel drinken en de zorgen van het leven’. Hij zei dat het einde plotseling zal komen, ‘als een val die dichtklapt’. Hij zei ook dat het zal komen ‘over alle mensen die op aarde leven’. Daarna zei hij: ‘Blijf dus wakker en blijf smeken dat het je zal lukken om aan al deze dingen die moeten gebeuren te ontkomen en om vóór de Mensenzoon te staan’ (Lukas 21:34-36). Waarom is het zo belangrijk om naar Jezus’ waarschuwing te luisteren? Omdat het niet lang meer duurt voordat Satans slechte wereld wordt vernietigd. Alleen mensen die door Jehovah en Jezus goedgekeurd worden, zullen het einde overleven en daarna voor altijd in de nieuwe wereld leven (Johannes 3:16; 2 Petrus 3:13).

^ ¶4 Jezus wordt soms Michaël genoemd. Zie eindnoot 23 voor meer informatie.