Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 HOOFDSTUK 2

De Bijbel, een boek van God

De Bijbel, een boek van God

1, 2. Waarom is de Bijbel een prachtig cadeau van God?

HEB je weleens een prachtig cadeau van een goede vriend gehad? Waarschijnlijk vond je het fijn dat hij aan je gedacht had. En je hebt hem vast laten weten hoe dankbaar je was.

2 De Bijbel is een cadeau van God. Er staat informatie in die je nergens anders kunt vinden. Bijvoorbeeld dat God de hemel, de aarde en de eerste man en vrouw gemaakt heeft. En je vindt er adviezen die je helpen als je problemen hebt. In de Bijbel staat ook dat God van plan is om van de aarde weer een mooie plaats te maken en hoe hij dat gaat doen. De Bijbel is echt een prachtig cadeau!

3. Wat kom je te weten als je de Bijbel gaat bestuderen?

3 Als je de Bijbel gaat bestuderen, zul je ontdekken dat God graag wil dat je zijn vriend wordt. Hoe meer je over hem leert, hoe sterker je vriendschap met hem wordt.

4. Wat vind je bijzonder aan de Bijbel?

4 De Bijbel is vertaald in ongeveer 2800 talen. Er zijn miljarden bijbels gedrukt. Meer dan 90 procent van alle mensen kan de Bijbel in zijn eigen taal lezen. En elke week krijgen meer dan een miljoen mensen er een. Dat maakt de Bijbel anders dan alle andere boeken.

5. Waarom kun je zeggen dat de Bijbel van God komt?

 5 De Bijbel is ‘door God geïnspireerd’. Dat betekent dat Gods gedachten erin staan. (Lees 2 Timotheüs 3:16.) Maar misschien denk je: ‘Hoe kan dat? De Bijbel is toch door mensen geschreven?’ De Bijbel zegt: ‘Mensen hebben namens God gesproken zoals ze werden geleid door heilige geest’ (2 Petrus 1:21). Je kunt het vergelijken met een directeur die zijn secretaresse vraagt om een brief te schrijven. Ze schrijft zijn gedachten op. De brief is dus van hem, niet van de secretaresse. Zo is God de echte Auteur (Schrijver) van de Bijbel, niet de mensen die de woorden op papier hebben gezet. Onder Gods leiding schreven ze zijn  gedachten op. De Bijbel is echt ‘het woord van God’ (1 Thessalonicenzen 2:13; zie eindnoot 2).

De Nieuwewereldvertaling is verkrijgbaar in veel talen

DE BIJBEL IS NAUWKEURIG

6, 7. Waarom kun je zeggen dat de Bijbel één geheel is?

6 De Bijbel is geschreven in een periode van meer dan 1600 jaar. De schrijvers leefden dus niet allemaal in dezelfde tijd. Sommigen waren hoogopgeleid en anderen niet. Eén schrijver was dokter. Anderen waren boer, visser, herder, profeet, rechter of koning. Ondanks al die verschillende schrijvers vormt de Bijbel toch één geheel. Alles in de Bijbel klopt met elkaar. *

7 In de eerste hoofdstukken van de Bijbel wordt uitgelegd hoe de problemen in de wereld zijn begonnen. In de laatste hoofdstukken staat hoe God die problemen gaat oplossen en van de aarde een paradijs gaat maken. De Bijbel beschrijft duizenden jaren geschiedenis en laat zien dat alles wat God zich voorneemt ook gebeurt.

8. Geef een paar voorbeelden die laten zien dat de inhoud van de Bijbel klopt met de wetenschap.

8 De Bijbel is geen lesboek over wetenschappelijke onderwerpen, maar wat erin staat, klopt met de wetenschap. Dat kan ook niet anders als het een boek van God is. Zo staan er in Leviticus instructies voor het volk Israël om te voorkomen dat ziekten zich zouden verspreiden, terwijl niemand in die tijd wist dat ziekten door bacteriën en virussen worden verspreid. In de Bijbel stond ook al dat de aarde aan niets hangt  (Job 26:7). En toen de meeste mensen nog dachten dat de aarde plat was, zei de Bijbel al dat die rond is (Jesaja 40:22).

9. Wat leer je van de eerlijkheid van de Bijbelschrijvers?

9 Ook wat de Bijbel over de geschiedenis vertelt, klopt altijd. Dat is bij veel andere oude boeken niet zo, omdat schrijvers niet alles eerlijk opschreven. Ze schreven bijvoorbeeld niet altijd over de oorlogen die hun leger verloren had. Maar de schrijvers van de Bijbel waren altijd eerlijk, ook als het leger van Israël verloor. Ook waren ze eerlijk over hun eigen fouten. In Numeri bijvoorbeeld vertelt Mozes dat hij een grote fout had gemaakt en dat God hem daarvoor strafte (Numeri 20:2-12). De eerlijkheid van de Bijbelschrijvers bewijst dat de Bijbel van God komt. Je kunt dus alles vertrouwen wat in de Bijbel staat.

EEN BOEK MET GOEDE ADVIEZEN

10. Waarom zijn de adviezen in de Bijbel goed voor ons?

10 De Bijbel is ‘door God geïnspireerd en nuttig om te onderwijzen, terecht te wijzen, dingen recht te zetten’ (2 Timotheüs 3:16). De adviezen in de Bijbel zijn ook nu nog praktisch. Jehovah heeft ons gemaakt, dus hij weet precies hoe we in elkaar zitten. Hij begrijpt onze gedachten en gevoelens beter dan wijzelf. Ook weet hij wat ons gelukkig maakt en hoe we problemen kunnen voorkomen.

11, 12. (a) Welke goede raad gaf Jezus in Mattheüs 5 tot 7? (b) Waarover geeft de Bijbel nog meer advies?

11 In Mattheüs 5 tot 7 staan goede adviezen van Jezus over hoe je gelukkig kunt zijn, hoe je goed met anderen kunt omgaan, hoe je moet bidden en hoe je  over geld moet denken. Die adviezen zijn 2000 jaar oud, maar ze zijn nog steeds erg praktisch.

12 In de Bijbel staan principes (grondwaarheden) die je helpen als gezin gelukkig te zijn, die je helpen op je werk en die je helpen om goed met anderen om te gaan. Die principes zijn altijd goed voor je, wie je ook bent, waar je ook woont en wat je situatie ook is. (Lees Jesaja 48:17; zie eindnoot 3.)

BETROUWBARE PROFETIEËN

Jesaja voorspelde dat Babylon zou worden veroverd

13. Wat voorspelde Jesaja over Babylon?

13 Veel profetieën in de Bijbel zijn al uitgekomen. (Zie eindnoot 4.) Jesaja bijvoorbeeld voorspelde dat Babylon verwoest zou worden (Jesaja 13:19). Hij vertelde precies hoe de stad veroverd zou worden. De stad werd beschermd door een dikke muur en een rivier. Maar Jesaja voorspelde dat de rivier drooggelegd zou worden en dat de poorten open zouden staan. De soldaten zouden de stad innemen zonder te vechten. Jesaja zei zelfs wat de naam was van de man die Babylon zou veroveren: Cyrus. (Lees Jesaja 44:27–45:2.)

14, 15. Hoe kwam de voorspelling van Jesaja uit?

14 Tweehonderd jaar nadat de voorspelling was opgeschreven, kwam een leger naar Babylon om de stad aan te vallen. Wie was de aanvoerder van dat leger? Cyrus, de koning van Perzië. Precies zoals voorspeld. Zou de rest van de voorspelling ook uitkomen?

15 De nacht van de aanval vierden de inwoners van Babylon feest. Ze voelden zich beschermd door de enorme stadsmuur en de rivier. Maar buiten de stad liet Cyrus zijn leger een kanaal graven om het water  van de rivier te laten zakken. Daardoor konden de soldaten door de rivier lopen en bij de stadsmuur komen. Maar hoe zouden ze voorbij die muur komen? De poorten waren opengelaten. Precies zoals voorspeld. De soldaten konden de stad veroveren zonder te vechten.

16. (a) Wat heeft Jesaja nog meer over Babylon voorspeld? (b) Hoe is die voorspelling uitgekomen?

 16 Jesaja voorspelde ook dat er uiteindelijk nooit meer iemand in Babylon zou wonen. Hij schreef: ‘Ze zal nooit meer bewoond worden, in alle generaties zal ze geen woonplaats meer zijn’ (Jesaja 13:20). Is die voorspelling uitgekomen? Op de plek waar vroeger Babylon lag (in Irak, zo’n 80 kilometer ten zuiden van Bagdad) zijn nu alleen maar ruïnes. Er woont niemand. Jehovah heeft ‘er de bezem van vernietiging doorheen gehaald’ (Jesaja 14:22, 23).

De ruïnes van Babylon

17. Hoe weet je zeker dat God alles zal doen wat hij beloofd heeft?

17 Omdat zo veel voorspellingen in de Bijbel al zijn uitgekomen, kun je erop vertrouwen dat wat de Bijbel over de toekomst zegt, ook zal uitkomen. Je kunt er zeker van zijn dat Jehovah van de aarde een paradijs gaat maken. (Lees Numeri 23:19.) Bijbelse voorspellingen geven je ‘de hoop op het eeuwige leven dat  God, die niet kan liegen, lang geleden heeft beloofd’ (Titus 1:2). *

DE BIJBEL KAN JE LEVEN VERANDEREN

18. Wat zegt Paulus over ‘het woord van God’?

18 We hebben gezien dat de Bijbel anders is dan alle andere boeken. Het vormt één geheel. Op het gebied van wetenschap en geschiedenis klopt de Bijbel altijd. Er staan goede adviezen in, en ook veel voorspellingen die al uitgekomen zijn. Maar er is iets wat de Bijbel nog specialer maakt. Paulus schreef: ‘Het woord van God is levend en er gaat kracht van uit.’ Wat betekent dat? (Lees Hebreeën 4:12.)

19, 20. (a) Hoe kan de Bijbel je helpen jezelf beter te leren kennen? (b) Hoe kun je laten zien dat je blij bent met de Bijbel?

19 De Bijbel kan je leven veranderen. De Bijbel kan je helpen te ontdekken wie je echt bent, wat je diepste gedachten en gevoelens zijn. Een voorbeeld: Misschien denk je dat je van God houdt. Maar ben je ook bereid te doen wat hij in de Bijbel van je vraagt? Door te doen wat Jehovah van je vraagt, laat je zien dat je liefde voor hem echt is.

20 De Bijbel is echt een boek van God. Hij wil dat je het leest en bestudeert, en dat je ervan gaat houden. Laat zien dat je blij bent met dat cadeau en blijf de Bijbel onderzoeken. Dan zul je ook ontdekken met welk doel God mensen heeft gemaakt. Daar gaat het volgende hoofdstuk over.

^ ¶6 Sommige mensen zeggen dat de Bijbel zichzelf tegenspreekt, maar dat is niet zo. Zie voor meer informatie het artikel ‘Spreekt de Bijbel zichzelf tegen?’ op www.jw.org.

^ ¶17 De verwoesting van Babylon is een van de vele voorspellingen in de Bijbel die al zijn uitgekomen. In eindnoot 5 staat informatie over voorspellingen die te maken hebben met Jezus.