Wat kun je leren uit de Bijbel?

Dit lesboek zal je helpen om te weten te komen wat de Bijbel zegt over belangrijke dingen, zoals waarom mensen lijden, wat er gebeurt als we doodgaan en hoe je als gezin gelukkig kunt zijn.

Was dit Gods bedoeling?

Misschien vraag je je af waarom er zo veel problemen zijn. De Bijbel leert dat God binnenkort een eind zal maken aan pijn, verdriet, ziekte en de dood.

HOOFDSTUK 1

Wie is God?

Denk je dat God om je geeft? Lees wat zijn eigenschappen zijn en hoe je zijn vriend kunt worden.

HOOFDSTUK 2

De Bijbel, een boek van God

Hoe kan de Bijbel je met je problemen helpen? Waarom kun je de voorspellingen in de Bijbel vertrouwen?

HOOFDSTUK 3

Waarom heeft God ons gemaakt?

Hoe zal het leven zijn als de aarde een paradijs is?

HOOFDSTUK 4

Wie is Jezus?

Waarom is Jezus de Messias? Waar komt hij vandaan? Waarom wordt hij de eniggeboren Zoon van God genoemd? Lees hier de antwoorden.

HOOFDSTUK 5

De losprijs is het grootste cadeau van God

Wat is de losprijs? Wat betekent het voor jou?

HOOFDSTUK 6

Wat gebeurt er met ons als we doodgaan?

Lees wat de Bijbel zegt over wat er gebeurt als we doodgaan en de reden waarom we doodgaan.

HOOFDSTUK 7

Er komt een opstanding!

Heb je iemand verloren in de dood? Is het mogelijk hem of haar weer terug te zien? Lees wat de Bijbel leert over de opstanding.

HOOFDSTUK 8

Wat is Gods Koninkrijk?

Veel mensen kennen het Onzevader. Wat betekent: ‘Laat uw Koninkrijk komen’?

HOOFDSTUK 9

Is het einde van de wereld dichtbij?

Lees hoe we aan het gedrag en de houding van mensen kunnen zien dat we vlak voor het einde van de wereld leven, net zoals de Bijbel heeft voorspeld.

HOOFDSTUK 10

Wie zijn de engelen?

De Bijbel heeft het over engelen en demonen. Bestaan ze echt? Kunnen ze je helpen of kwaad doen?

HOOFDSTUK 11

Waarom is er zo veel pijn en verdriet?

Veel mensen denken dat God de oorzaak is van alle ellende in de wereld. Wat denk jij? Leer wat God zegt over de oorzaken van pijn en verdriet.

HOOFDSTUK 12

Hoe word je een vriend van God?

Je kunt leven op een manier die God blij maakt. Je kunt zelfs een vriend van hem worden.

HOOFDSTUK 13

Toon respect voor het leven

Hoe denkt God over abortus, bloedtransfusie en het leven van dieren?

HOOFDSTUK 14

Adviezen voor een gelukkig gezin

De liefde die Jezus toonde is een goed voorbeeld voor mannen, vrouwen, ouders en kinderen. Wat leren we van hem?

HOOFDSTUK 15

De juiste manier om God te aanbidden

Zes kenmerken van degenen die God aanbidden op een manier die hij goedkeurt.

HOOFDSTUK 16

Kies voor ware aanbidding

Waar kun je mee te maken krijgen als je anderen over je geloof vertelt? Hoe kun je dat op een respectvolle manier doen?

HOOFDSTUK 17

Waarom is bidden belangrijk?

Luistert God als je bidt? Om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je weten wat de Bijbel leert over bidden.

HOOFDSTUK 18

De doop en je band met God

Wat moet je doen om gedoopt te kunnen worden? Lees wat de doop betekent en hoe die moet worden uitgevoerd.

HOOFDSTUK 19

Blijf dicht bij Jehovah

Hoe kun je God laten zien dat je van hem houdt en dat je dankbaar bent voor alles wat hij heeft gedaan?

Eindnoten

Uitleg van woorden en termen die worden gebruikt in het boek Wat kun je leren uit de Bijbel?