Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Samaria

Samaria

Zo’n 200 jaar lang de hoofdstad van het noordelijke tienstammenrijk Israël en ook de naam van het hele gebied. De stad was gebouwd op een berg met dezelfde naam. In Jezus’ tijd was Samaria de naam van een district tussen Galilea in het noorden en Judea in het zuiden. Op zijn reizen predikte Jezus meestal niet in dit gebied, maar soms sprak hij met de inwoners als hij erdoorheen trok. Petrus gebruikte de tweede figuurlijke sleutel van het Koninkrijk toen de Samaritanen heilige geest ontvingen (1Kon 16:24; Jo 4:7; Han 8:14). — Zie App. B10.