Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Sadduceeën

Sadduceeën

Een vooraanstaande religieuze sekte van het jodendom die bestond uit rijke aristocraten en priesters die veel invloed hadden op de gang van zaken in de tempel. Ze verwierpen de vele mondelinge tradities en andere geloofsopvattingen van de farizeeën. Ze geloofden niet in de opstanding of in het bestaan van engelen. Ze waren tegenstanders van Jezus (Mt 16:1; Han 23:8).