Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Opziener

Opziener

Een man die als voornaamste verantwoordelijkheid heeft de gemeente te beschermen en te hoeden. De grondgedachte van het Griekse episkopos is beschermend opzicht. ‘Opziener’ en ‘ouderling’ (presbuteros) verwijzen naar dezelfde positie in de christelijke gemeente. ‘Ouderling’ benadrukt de geestelijke volwassenheid van degene die is aangesteld en ‘opziener’ benadrukt de taken die erbij horen (Han 20:28; 1Ti 3:2-7; 1Pe 5:2).