Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Mensenzoon

Mensenzoon

Een term die in de evangeliën bijna 80 keer voorkomt. De term slaat op Jezus Christus en laat uitkomen dat hij door zijn menselijke geboorte een mens werd en geen geestelijk wezen met een gematerialiseerd lichaam was. De term laat ook uitkomen dat Jezus de profetie in Daniël 7:13, 14 zou vervullen. In de Hebreeuwse Geschriften worden Ezechiël en Daniël ‘mensenzoon’ genoemd om het contrast te laten uitkomen tussen die sterfelijke woordvoerders en de Bron van hun boodschap, God (Ez 3:17; Da 8:17; Mt 19:28; 20:28).