Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Koptische vertalingen

Koptische vertalingen

In de derde eeuw hebben een aantal vertalers onafhankelijk van elkaar delen van de Hebreeuwse en Griekse Geschriften in het Koptisch vertaald. Koptisch is een oude Egyptische taal met een alfabet dat ontleend is aan het Grieks. Er zijn oude Bijbelmanuscripten gevonden in verschillende Koptische dialecten, waaronder Sahidisch en Bohairisch.

De Koptische Bijbelvertalingen zijn vertaald vanuit het Grieks, in sommige gevallen met behulp van de Griekse Septuaginta. Het lijkt erop dat aan het begin van de vierde eeuw de meeste Bijbelboeken in het Koptisch beschikbaar waren.

De oudste complete Koptische codices die nu beschikbaar zijn, dateren van na de 11de eeuw. Maar er zijn wel kopieën van afzonderlijke Bijbelboeken of delen ervan die van de vierde en vijfde eeuw dateren. Met name de oudste Koptische vertalingen zijn waardevol omdat ze gebaseerd zijn op Griekse teksten die ouder zijn dan veel beschikbare Griekse manuscripten. Ze kunnen licht werpen op de oude teksten waaruit ze vertaald zijn. Sommige Koptische vertalingen geven Jo 1:1 bijvoorbeeld zo weer dat Jezus, die met ‘een god’ wordt aangeduid, niet dezelfde persoon is als de almachtige God.