Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Jood

Jood

Een term die gebruikt werd voor iemand van de stam Juda na de val van het tienstammenrijk Israël (2Kon 16:6). Na de Babylonische ballingschap werd de term gebruikt voor Israëlieten van verschillende stammen die naar Israël terugkwamen (Ezr 4:12). Later werd de term in de hele wereld gebruikt om Israëlieten van heidense volken te onderscheiden (Es 3:6). Paulus gebruikt de term figuurlijk als hij redeneert dat in de christelijke gemeente iemands nationaliteit er niet toe doet (Ro 2:28, 29; Ga 3:28).