Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Geest

Geest

Het Hebreeuwse roeach en het Griekse pneuma, vaak met ‘geest’ vertaald, hebben een aantal betekenissen. Het gaat altijd om iets dat voor mensenogen onzichtbaar is en blijk geeft van kracht in beweging. De Hebreeuwse en Griekse woorden duiden op (1) wind, (2) de actieve levenskracht in aardse wezens, (3) de aandrijvende kracht die van iemands figuurlijke hart uitgaat en hem ertoe aanzet dingen op een bepaalde manier te zeggen en te doen, (4) geïnspireerde uitspraken afkomstig van een onzichtbare bron, (5) personen in het geestenrijk en (6) Gods actieve kracht of heilige geest (Ex 35:21; Ps 104:29; Mt 12:43; Lu 11:13).