Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Bepaald lidwoord

Bepaald lidwoord

De grammaticale term voor een woordsoort die in veel talen voorkomt. Het gebruik ervan verschilt per taal. De Nederlandse bepaalde lidwoorden ‘de’ en ‘het’ worden gebruikt om de betekenis van een zelfstandig naamwoord te beperken tot een specifieke persoon of zaak of om aan te geven dat iemand of iets eerder vermeld is of bekend is. Het bepaald lidwoord kan ook worden gebruikt voor nadruk.

In de koine (het gewone Grieks) wordt het bepaald lidwoord (ho) gebruikt, dat in sommige opzichten overeenkomt met het Nederlandse bepaald lidwoord. Het Griekse bepaald lidwoord kan worden gebruikt om de betekenis van een zelfstandig naamwoord te beperken tot een specifieke persoon of zaak. Het Griekse woord diabolos (lasteraar) wordt bijvoorbeeld vaak in combinatie met het bepaald lidwoord gebruikt, waardoor het verwijst naar een specifiek wezen, de Duivel (ho diabolos, wat ‘de Lasteraar’ betekent). Soms wordt de titel Christus voorafgegaan door het bepaald lidwoord (ho Christos) en vertaald met ‘de Christus’. Deze constructie beklemtoont blijkbaar Jezus’ ambt als de Messias. Het Griekse bepaald lidwoord wordt verbogen naar geslacht, getal en naamval. Soms geeft het aan of het zelfstandig naamwoord als onderwerp of als lijdend of meewerkend voorwerp wordt gebruikt, of een naam mannelijk of vrouwelijk is, enzovoort. Bij bepaalde vormen van het Griekse bepaald lidwoord moet in de vertaling een voorzetsel zoals ‘van’ of ‘aan’ worden toegevoegd.

Als een zelfstandig naamwoord in koine geen lidwoord heeft, kan het (afhankelijk van de context) worden vertaald met een onbepaald lidwoord of als bijvoeglijk naamwoord. Als het Griekse woord diabolos bijvoorbeeld zonder lidwoord wordt gebruikt, kan het worden vertaald als ‘een lasteraar’ of ‘lasterlijk’ (Jo 6:70; 1Ti 3:11; Tit 2:3; meer informatie over het Griekse bepaald lidwoord is te vinden in The Kingdom Interlinear Translation of the Greek Scriptures, Appendix 7B, ‘Features of Biblical Greek — the Article’).