Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Aoristus

Aoristus

Een werkwoordsvorm in het Bijbelse Grieks die weliswaar een werkwoordstijd wordt genoemd maar meestal eerder duidt op het soort handeling dan op de tijd van de handeling. Werkwoorden in de aoristus kunnen op verschillende manieren worden weergegeven, afhankelijk van de context. De aoristus kan bijvoorbeeld duiden op een eenmalige of afgesloten handeling in plaats van een terugkerende of voortdurende handeling.

In 1 Johannes 2:1 wordt de aoristus van het Griekse werkwoord zondigen weergegeven met ‘een zonde begaan’. Met de aoristus wordt hier kennelijk een afgesloten handeling aangeduid, oftewel één zonde. In vergelijking daarmee duidt de tegenwoordige tijd van Griekse werkwoorden vaak op langdurige actie. Zo wordt in 1 Johannes 3:6 de tegenwoordige tijd van hetzelfde werkwoord vertaald met ‘zonde beoefenen’. In Mattheüs 4:9 geeft het gebruik van de aoristus duidelijk aan dat Satan Jezus niet vroeg hem voortdurend te aanbidden maar één keer.

Ook een gebod kan in de aoristus staan. Anders dan een verbod in de tegenwoordige tijd, dat vaak duidt op een gebod om iets niet meer te doen (Lu 5:10; 23:28; Jo 2:16), kan een verbod in de aoristus worden opgevat als een gebod om iets op welk moment maar ook na te laten of niet te doen. Een voorbeeld hiervan staat in Mattheüs 6:34: ‘Maak je nooit zorgen over de dag van morgen.’ Hier brengt de aoristus de gedachte over dat je op geen enkel moment bezorgd moet zijn.