Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Totalen voor 2023

Totalen voor 2023
 • Bijkantoren van Jehovah’s Getuigen: 85

 • Aantal landen waaruit berichten kwamen: 239

 • Totaal aantal gemeenten: 118.177

 • Aanwezigen op Avondmaal wereldwijd: 20.461.767

 • Avondmaaldeelnemers wereldwijd: 22.312

 • Hoogtepunt verkondigers: a 8.816.562

 • Gemiddeld aantal verkondigers per maand: 8.625.042

 • Percentage toename t.o.v. 2022: 1,3

 • Totaal aantal dopelingen: b 269.517

 • Gemiddeld aantal pioniers c per maand: 1.570.906

 • Gemiddeld aantal hulppioniers per maand: 738.457

 • Totaal aantal velddiensturen: 1.791.490.713

 • Gemiddeld aantal Bijbelstudies d per maand: 7.281.212

Het dienstjaar 2023 liep van 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2023.

a Een verkondiger is iemand die actief het goede nieuws van Gods Koninkrijk verkondigt, of predikt (Mattheüs 24:14). Zie voor een volledige uitleg over hoe dit aantal wordt bepaald het artikel ‘Hoeveel Getuigen van Jehovah zijn er wereldwijd?’ op jw.org.

b Zie voor meer informatie over de stappen die nodig zijn om als een van Jehovah’s Getuigen te worden gedoopt het artikel ‘Hoe word ik een Getuige van Jehovah?’ op jw.org.

c Een pionier is een voorbeeldige gedoopte Getuige die zich heeft opgegeven om een specifiek aantal uren per maand te besteden aan de prediking van het goede nieuws.

d Zie voor meer informatie het artikel ‘Wat houdt de Bijbelstudie in die Jehovah’s Getuigen aanbieden?’ op jw.org.