Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

 VRAAG 5

Is het redelijk om in de Bijbel te geloven?

Is het redelijk om in de Bijbel te geloven?

Heb je je weleens helemaal in iemand vergist? Misschien hoorde je anderen over hem praten of iets citeren wat hij gezegd had. Je verwachtte dat je hem niet aardig zou vinden, maar toen je hem leerde kennen, kwam je erachter dat ze een verkeerd beeld van hem hadden gegeven. Veel mensen hadden net zoiets met de Bijbel.

Heel wat hoogopgeleide mensen moeten niet veel van de Bijbel hebben. Hoe zou dat komen? De Bijbel is vaak zo voorgesteld of geciteerd dat het een onredelijk, onwetenschappelijk of onnauwkeurig boek lijkt. Zou het kunnen dat de Bijbel verkeerd voorgesteld wordt?

Was je tijdens het lezen van deze brochure verbaasd erachter te komen dat wat de Bijbel zegt wetenschappelijk nauwkeurig is? Dat geldt voor veel mensen. En ze zijn net zo verbaasd als ze horen dat bepaalde dingen die de Bijbel volgens veel godsdiensten leert, er helemaal niet in staan. Sommige mensen zeggen bijvoorbeeld dat de Bijbel leert dat God het universum en al het leven erin gemaakt heeft in zes dagen van 24 uur. Maar eigenlijk staat er niets in de Bijbel dat de schattingen van wetenschappers over de leeftijd van het heelal of de aarde tegenspreekt. *

Bovendien laat de korte beschrijving in de Bijbel over hoe God het leven tot bestaan heeft gebracht, genoeg ruimte voor onderzoek en theorieën van de wetenschap. De Bijbel zegt wel dat God al het leven geschapen heeft en dat de levensvormen ‘naar hun soort’ gemaakt zijn (Genesis 1:11, 21, 24). Deze uitspraken gaan in tegen bepaalde wetenschappelijke theorieën, maar niet tegen de vastgestelde wetenschappelijke feiten. De geschiedenis van de wetenschap laat zien dat theorieën komen en gaan — de feiten blijven.

Toch aarzelen veel mensen om de Bijbel te onderzoeken omdat ze teleurgesteld zijn in religie. Als ze naar de kerken kijken, zien ze dat die hypocriet en corrupt zijn en tot oorlog aanzetten. Maar is het eerlijk om de Bijbel te beoordelen op het gedrag van bepaalde mensen die beweren ernaar te leven? Veel humane, oprechte wetenschappers walgen van de manier waarop bepaalde gewelddadige fanatici de evolutietheorie gebruikt hebben om hun racistische doelen te ondersteunen. Zou het eerlijk zijn om de evolutietheorie daarop te beoordelen? Het zou toch veel beter zijn om de theorie zelf te onderzoeken aan de hand van de beschikbare bewijzen?

Wij moedigen je aan hetzelfde te doen met de Bijbel. Misschien zul je aangenaam verrast zijn erachter te komen dat wat de Bijbel zegt heel erg afwijkt van wat de  meeste godsdiensten zeggen. De Bijbel zet niet aan tot oorlog en etnisch geweld, maar leert dat mensen die God aanbidden oorlog moeten afwijzen en zelfs de haat die zulk geweld veroorzaakt (Jesaja 2:2-4; Mattheüs 5:43, 44; 26:52). De Bijbel moedigt niet aan tot fanatisme en geloof zonder enig bewijs, maar leert dat bewijzen essentieel zijn voor echt geloof en dat nadenken en redeneren onmisbaar zijn voor het dienen van God (Romeinen 12:1; Hebreeën 11:1). De Bijbel probeert niet nieuwsgierigheid te onderdrukken, maar moedigt ons aan ons te verdiepen in enkele van de fascinerendste en moeilijkste vragen waar mensen zich ooit mee hebben beziggehouden.

Heb je je bijvoorbeeld weleens afgevraagd: als er een God bestaat, waarom laat hij het kwaad dan toe? De Bijbel geeft een duidelijk antwoord op die en veel andere vragen. * Wij moedigen je aan om naar de waarheid te blijven zoeken. Je kunt antwoorden vinden die fascinerend, interessant en redelijk zijn — en gebaseerd op overtuigende bewijzen. En dat is geen toeval.

^ ¶5 Meer informatie over dit onderwerp is te vinden in de brochure Is het leven geschapen?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.

^ ¶9 Zie hfst. 11 van het boek Wat leert de Bijbel echt?, uitgegeven door Jehovah’s Getuigen.