Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Het dilemma van een leerling

Het dilemma van een leerling

Peter schuift ongemakkelijk op zijn stoel heen en weer. Zijn lerares, voor wie hij veel respect heeft, heeft net verteld wat Charles Darwin met zijn evolutietheorie heeft betekend voor de wetenschap en hoe hij de mensheid bevrijd heeft van bijgeloof. Nu vraagt ze haar leerlingen naar hun mening over dit onderwerp.

Peter staat voor een dilemma. Zijn ouders hebben hem geleerd dat God de aarde en al het leven erop geschapen heeft. Ze zeggen dat het scheppingsverhaal in de Bijbel betrouwbaar is en dat de evolutie maar een theorie is, waarvoor geen bewijzen zijn. Zowel de lerares als Peters ouders hebben het beste met hem voor. Maar wie moet hij nu geloven?

Zulke scenario’s komen elk jaar terug in duizenden klaslokalen over de hele wereld. Wat kunnen Peter en andere jongeren zoals hij doen? Vind je ook niet dat ze zich hier zelf een mening over moeten vormen? Daarvoor is het nodig dat ze de bewijzen voor evolutie en voor schepping onderzoeken, en vervolgens moeten ze zelf beslissen wat ze geloven.

De Bijbel waarschuwt dat het onverstandig is blindelings te geloven wat anderen beweren. ‘De naïeveling gelooft elk woord, maar de verstandige overdenkt elke stap’, zegt een Bijbelschrijver (Spreuken 14:15). De Bijbel moedigt christenen aan hun ‘denkvermogen’ te gebruiken en zelf na te gaan of de dingen die ze leren waar zijn (Romeinen 12:1, 2).

Deze brochure is niet bedoeld om religieuze groepen te ondersteunen die willen dat er op scholen schepping onderwezen wordt. Het doel van deze brochure is beweringen te onderzoeken van mensen die zeggen dat het leven door toeval ontstaan is en dat het Bijbelse scheppingsverhaal een mythe is.

We gaan vooral in op de cel omdat het de basiseenheid van het leven is. Je zult interessante feiten tegenkomen over de bouw van cellen. Bovendien word je aan het denken gezet over de stellingen waarop de evolutietheorie gebaseerd is.

Vroeg of laat worden we allemaal geconfronteerd met de vraag: is het leven ontstaan door schepping of door evolutie? Waarschijnlijk heb je al serieus over dit onderwerp nagedacht. In deze brochure vind je een deel van de bewijzen waardoor veel mensen in schepping zijn gaan geloven.