Vijf belangrijke vragen over het ontstaan van het leven

Onderzoek de bewijzen en bepaal dan zelf waar je in gelooft: evolutie of schepping.

Het dilemma van een leerling

Jongeren die thuis hebben geleerd dat God het leven geschapen heeft, staan op school vaak voor een moeilijke keus.

VRAAG 1

Hoe is het leven begonnen?

Het antwoord op die vraag kan een behoorlijke impact hebben op je visie op het leven.

VRAAG 2

Bestaan er eigenlijk wel eenvoudige levensvormen?

Als de evolutietheorie klopt, moet die een geloofwaardige verklaring geven voor hoe de eerste ‘eenvoudige’ cel door toeval kan zijn ontstaan.

VRAAG 3

Waar komen de instructies vandaan?

Biologen bestuderen al tientallen jaren de menselijke genetica en de gedetailleerde instructies die zijn opgeslagen in de bijzondere DNA-molecule.

VRAAG 4

Stamt al het leven af van één gemeenschappelijke voorouder?

Volgens de theorie van Charles Darwin en zijn opvolgers stammen alle soorten af van één oorspronkelijke levensvorm. Is het echt zo gegaan?

VRAAG 5

Is het redelijk om in de Bijbel te geloven?

De Bijbel is vaak zo voorgesteld of geciteerd dat het een onredelijk, onwetenschappelijk of onnauwkeurig boek lijkt. Zou het kunnen dat de Bijbel verkeerd voorgesteld wordt?

Literatuuropgave

Dit gedeelte bevat een lijst met bronnenmateriaal waarop de informatie in de brochure gebaseerd is.