Spreuken 25:1-28

25  Ook dit zijn spreuken van Salomo,+ die de mannen van koning Hizki̱a+ van Juda hebben opgeschreven:*   Het eert God dat hij een zaak geheimhoudt+en het eert koningen dat ze een zaak onderzoeken.   Zoals de hemel hoog is en de aarde diep,zo is het hart van koningen onpeilbaar.   Haal de schuimslakken uit het zilveren het komt volledig gelouterd tevoorschijn.+   Haal de slechte mens weg bij de koningen zijn troon zal bevestigd worden in rechtvaardigheid.+   Eer jezelf niet voor de koning+en neem niet plaats bij de prominenten,+   want het is beter dat hij tegen je zegt ‘Kom hierheen, hogerop’dan dat hij je vernedert in het bijzijn van een vooraanstaand persoon.+   Stort je niet overhaast in een rechtszaak,want wat zul je uiteindelijk doen als je naaste je te schande maakt?+   Bepleit je zaak bij je naaste,+maar onthul niet wat je in vertrouwen is verteld.*+ 10  Anders zal degene die luistert je in verlegenheid brengenen verspreid je een slecht bericht* dat niet terug te nemen is. 11  Als gouden appels in zilveren snijwerk*is een woord op het juiste moment.+ 12  Als een gouden oorring en een sieraad van zuiver goudis de terechtwijzing van een wijze voor een horend oor.+ 13  Als de koelte van sneeuw op de dag van de oogstis een betrouwbare boodschapper voor wie hem sturen,want hij verkwikt zijn meester.*+ 14  Als wolken en wind die geen regen brengenis een man die opschept over een geschenk dat hij nooit geeft.*+ 15  Door geduld laat een aanvoerder zich overhalen,een vriendelijke* tong kan botten breken.+ 16  Als je honing vindt, eet dan alleen wat je nodig hebt,want als je te veel neemt, braak je het misschien weer uit.+ 17  Zet je voet niet te vaak in het huis van je naaste,anders krijgt hij genoeg van je en gaat hij je haten. 18  Als een strijdknots en een zwaard en een scherpe pijlis een man die een vals getuigenis aflegt tegen zijn naaste.+ 19  Zoals een gebroken tand of een wankelende voet,zo is het vertrouwen op een onbetrouwbaar persoon* in moeilijke tijden. 20  Als kleding uittrekken op een koude dagen als azijn gieten bij soda,*is liedjes zingen voor een somber hart.+ 21  Als je vijand* honger heeft, geef hem dan brood te eten. Als hij dorst heeft, geef hem dan water te drinken.+ 22  Want zo stapel je vurige kolen op zijn hoofd,*+en Jehovah zal je belonen. 23  De noordenwind brengt zware regenvalen een roddelende tong een boos gezicht.+ 24  Je kunt beter op een hoek van het dak wonendan het huis delen met een vrouw die altijd ruzie zoekt.*+ 25  Als koud water voor een vermoeide ziel*is een goed bericht uit een ver land.+ 26  Als een troebele bron en een vervuilde putis een rechtvaardige die toegeeft aan* een slecht mens. 27  Te veel honing eten is niet goed+en op je eigen eer uit zijn is niet eervol.+ 28  Als een stad met opengebroken murenis de man die zich niet kan beheersen.*+

Voetnoten

Of ‘gekopieerd en verzameld’.
Of ‘de geheimen van anderen’.
Of ‘boosaardig gerucht’.
Of ‘zettingen’.
Of ‘de ziel van zijn meester’.
Lett.: ‘een leugenachtig geschenk’.
Of ‘zachte’.
Of mogelijk ‘verrader’.
Of ‘alkali’.
Lett.: ‘wie je haat’.
D.w.z. om iemand zachter te maken en zijn hardheid te laten wegsmelten.
Of ‘zeurt’.
Of ‘een compromis sluit met’. Lett.: ‘wankelt voor’.
Of ‘die zijn geest niet in bedwang heeft’.

Aantekeningen

Media