Psalmen 9:1-20

Voor de koorleider: op Moeth-La̱bben.* Een psalm van David. א [alef] 9  Ik loof u, Jehovah, met heel mijn hart. Ik vertel over al uw wonderen.+   Ik ben vrolijk en juich over u,ik bezing* uw naam, o Allerhoogste.+ ב [beth]   Wanneer mijn vijanden zich terugtrekken,+zullen ze struikelen en voor uw ogen vergaan.   Want u verdedigt mijn zaak en doet mij recht,u zit op uw troon en oordeelt rechtvaardig.+ ג [gimel]   U hebt volken bestraft+ en slechte mensen vernietigden hun naam voor altijd en eeuwig uitgewist.   De vijand is voorgoed verslagen,hun steden hebt u weggevaagden elke herinnering aan hen vergaat.+ ה [he]   Maar Jehovah blijft voor altijd op zijn troon,+die hij heeft gefundeerd voor gerechtigheid.+   Hij zal de bewoonde aarde* oordelen met rechtvaardigheid,+hij zal een eerlijk vonnis vellen over de volken.+ ו [waw]   Jehovah wordt een veilige schuilplaats* voor de onderdrukten,+een veilige toevlucht in tijden van nood.+ 10  Wie uw naam kent, vertrouwt op u.+ Wie u zoeken, laat u nooit in de steek, o Jehovah.+ ז [zajin] 11  Zing lofzangen voor Jehovah, die in Sion woont,maak zijn daden bekend onder de volken.+ 12  Want hij denkt aan de onderdrukten en wreekt hun bloed,+hij vergeet hun hulpgeroep niet.+ ח [cheth] 13  Heb medelijden met mij, Jehovah, zie wat mijn haters me aandoen,u die me weghaalt bij de poorten van de dood,+ 14  zodat ik uw roemrijke daden kan bekendmaken in de poorten van de dochter Sion+en kan juichen over uw reddingsdaden.+ ט [teth] 15  De volken zijn weggezakt in de kuil die ze groeven,hun eigen voet is gevangen in het net dat ze spanden.+ 16  Jehovah maakt zich bekend door zijn oordelen.+ Wie slecht is, raakt verstrikt in het werk van zijn eigen handen.+ Higgajon.* (sela) י [jodh] 17  Slechte mensen gaan naar het Graf,*alle volken die God vergeten. 18  Maar de armen zullen niet voor altijd vergeten worden,+de hoop van de zachtmoedigen zal niet voor eeuwig vergaan.+ כ [kaf] 19  Sta op, o Jehovah! Laat de sterfelijke mens niet overwinnen. Mogen de volken in uw aanwezigheid geoordeeld worden.+ 20  Jaag hun angst aan, Jehovah.+ Laat de volken weten dat ze slechts stervelingen zijn. (sela)

Voetnoten

Of ‘maak muziek voor’.
Of ‘het productieve land’.
Of ‘veilige hoogte’.
Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.

Aantekeningen

Media