Psalmen 86:1-17

Een gebed van David. 86  Open uw oor,* o Jehovah, en antwoord mij. Ik voel me ellendig en ik ben arm.+   Bescherm mij,* want ik ben loyaal.+ Red uw dienaar die op u vertrouwt,want u bent mijn God.+   Heb medelijden, Jehovah.+ De hele dag roep ik tot u.+   Geef uw dienaar* vreugde,want tot u, Jehovah, wend ik mij.*   Jehovah, u bent goed+ en vergeeft graag,+u bent vol loyale liefde voor iedereen die u aanroept.+   Hoor mijn gebed, Jehovah,luister als ik om hulp smeek.+   Ik roep u aan op de dag van mijn ellende,+want u zult mij antwoorden.+   Er is niemand als u onder de goden, Jehovah.+ Er zijn geen werken als die van u.+   Alle volken die u hebt gemaaktzullen komen en zich voor u neerbuigen, Jehovah.+ Ze zullen uw naam eren.+ 10  U bent groot en doet wonderbaarlijke dingen.+ U bent God, u alleen.+ 11  Leer me uw weg, Jehovah.+ Ik zal in uw waarheid wandelen.+ Geef me een onverdeeld hart* met ontzag voor uw naam.+ 12  Met mijn hele hart loof ik u, Jehovah, mijn God,+ik zal uw naam voor eeuwig eren, 13  want uw loyale liefde voor mij is groot,u hebt mijn leven* bevrijd uit de diepten van het Graf.*+ 14  O God, arrogante mensen keren zich tegen mij,+een groep wrede mannen staat me naar het leven*en ze hebben geen respect voor u.*+ 15  Maar u, Jehovah, bent een God die barmhartig en meelevend* is,die niet snel kwaad wordt en die vol loyale liefde en trouw* is.+ 16  Wend u naar mij en heb medelijden.+ Geef uw kracht aan uw dienaar+en bevrijd de zoon van uw slavin. 17  Geef me een teken* van uw goedheid,zodat wie mij haten, het zien en beschaamd worden. Want u, o Jehovah, bent mijn helper en trooster.

Voetnoten

Of ‘buig u en luister’.
Of ‘mijn ziel’.
Of ‘de ziel van uw dienaar’.
Of ‘hef ik mijn ziel op’.
Of ‘verenig mijn hart’.
Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
Of ‘ziel’.
Of ‘zoekt mijn ziel’.
Of ‘houden u niet voor ogen’.
Of ‘goedgunstig’.
Of ‘waarheid’.
Of ‘bewijs’.

Aantekeningen

Media