Psalmen 66:1-20

Voor de koorleider. Een lied. Een psalm. 66  Juich in triomf God toe, heel de aarde.+   Bezing* zijn glorieuze naam. Zing tot lof van hem.+   Zeg tegen God: ‘Hoe ontzagwekkend zijn uw werken!+ U bent zo machtig datuw vijanden voor u zullen kruipen.+   Heel de aarde zal voor u buigen.+ Ze zullen lofzangen voor u zingen,ze zullen uw naam bezingen.’+ (sela)   Kom en zie de werken van God. Zijn daden voor de mensen zijn ontzagwekkend.+   Hij veranderde de zee in droog land.+ Ze staken te voet de rivier over.+ Daar verheugden we ons in hem.+   Hij heerst eeuwig+ door zijn macht. Zijn ogen waken over de volken.+ Laten zij die koppig zijn zich niet verheffen.+ (sela)   Volken, loof onze God.+ Laat hij luid geprezen worden.   Hij houdt ons in leven,*+hij laat niet toe dat onze voeten struikelen.*+ 10  Want u hebt ons onderzocht, o God.+ U hebt ons gelouterd als zilver. 11  U hebt ons in een net gevangen,een zware last op ons* gelegd. 12  U liet de sterfelijke mens over ons* heen rijden. We zijn door vuur en door water gegaan,en toen bracht u ons naar een plaats van rust. 13  Ik zal uw huis binnengaan met volledige brandoffers.+ Ik zal mijn geloften aan u inlossen+ 14  die mijn lippen beloofden,+die mijn mond sprak toen ik in nood zat. 15  Ik zal u brandoffers van vetgemeste dieren brengenmet de rook van geofferde rammen. Ik zal stieren offeren samen met bokken. (sela) 16  Kom en luister, allen die ontzag hebben voor God,dan zal ik jullie vertellen wat hij voor mij* heeft gedaan.+ 17  Ik riep tot hem met mijn monden prees hem met mijn tong. 18  Had ik iets schadelijks in mijn hart gekoesterd,dan zou Jehovah niet naar me hebben geluisterd.+ 19  Maar God luisterde wel,+hij had aandacht voor mijn gebed.+ 20  God komt eer toe! Hij heeft mijn gebed niet afgewezenen mij zijn loyale liefde niet geweigerd.

Voetnoten

Of ‘maak muziek voor’.
Of ‘plaatst onze ziel in het leven’.
Of ‘wankelen’.
Lett.: ‘onze heupen’.
Lett.: ‘ons hoofd’.
Of ‘mijn ziel’.

Aantekeningen

Media