Psalmen 48:1-14

Een lied. Een psalm van de zonen van Korach.+ 48  Jehovah is groot en hem komt alle lof toein de stad van onze God, op zijn heilige berg.   Prachtig in zijn verhevenheid en de vreugde van de hele aarde+is de berg Sion in het verre noorden,de stad van de grote Koning.+   In haar versterkte torensheeft God bekendgemaakt dat hij een veilige schuilplaats* is.+   Want kijk, koningen hebben zich verzameld,*samen zijn ze opgerukt.   Toen ze het zagen, stonden ze verbaasd. Ze raakten in paniek en vluchtten in doodsangst.   Een siddering greep hen daar aan,pijn als van een barende vrouw.   Met een oostenwind laat u de schepen van Ta̱rsis vergaan.   Wat we hadden gehoord, hebben we nu zelf gezienin de stad van Jehovah van de legermachten, in de stad van onze God. God zal haar voor eeuwig in stand houden.+ (sela)   We overdenken uw loyale liefde, God,+in uw tempel. 10  Zoals uw naam, o God, zo reikt ook uw loftot aan de einden van de aarde.+ Uw rechterhand is gevuld met rechtvaardigheid.+ 11  Laat de berg Sion+ zich verheugen,laten de steden* van Juda blij zijn om uw oordelen.+ 12  Ga rond Sion, trek eromheen,tel zijn torens.+ 13  Richt je hart op zijn vestingmuren.+ Inspecteer zijn versterkte torens,zodat je erover kunt vertellen aan toekomstige generaties. 14  Want deze God is onze God,+ voor altijd en eeuwig. Hij zal ons leiden tot in alle eeuwigheid.*+

Voetnoten

Of ‘veilige hoogte’.
Of ‘zijn volgens afspraak samengekomen’.
Lett.: ‘dochters’.
Of mogelijk ‘totdat we sterven’.

Aantekeningen

Media