Psalmen 46:1-11

Voor de koorleider. Van de zonen van Korach.+ In alamothstijl.* Een lied. 46  God is onze schuilplaats en kracht,+een hulp die in moeilijke tijd makkelijk te vinden is.+   Daarom zullen we niet bang zijn, ook al verandert de aarde,ook al tuimelen de bergen in de diepte van de zee,+   ook al buldert en schuimt het water,+ook al schudden de bergen door de woestheid ervan. (sela)   Er is een rivier waarvan de stromen de stad van God verheugen,+de heilige en grootse tabernakel van de Allerhoogste.   God is in de stad,+ ze kan niet overwonnen worden. God zal haar te hulp komen bij het aanbreken van de dag.+   De volken waren in opschudding, de koninkrijken werden overwonnen. Hij verhief zijn stem en de aarde smolt.+   Jehovah van de legermachten is met ons,+de God van Jakob is onze veilige schuilplaats.* (sela)   Kom en zie de werken van Jehovah,hoe hij verbazingwekkende dingen op aarde doet.   Hij maakt overal op aarde een eind aan oorlogen.+ Hij breekt de boog en versplintert de speer,de strijdwagens* verbrandt hij met vuur. 10  ‘Geef je gewonnen en weet dat ik God ben. Ik zal geprezen worden onder de volken,+ik zal geprezen worden op aarde.’+ 11  Jehovah van de legermachten is met ons,+de God van Jakob is voor ons een veilige schuilplaats.+ (sela)

Voetnoten

Of ‘veilige hoogte’.
Of mogelijk ‘schilden’.

Aantekeningen

Media