Psalmen 133:1-3

Een lied van de opgangen.* Van David. 133  Hoe goed is het, hoe aangenaamals broeders in eenheid bij elkaar wonen!+   Het is als goede olie, uitgegoten op het hoofd,+die neerdruipt in de baard,de baard van Aäron,+en neerdruipt op de boord van zijn kleding.   Het is als de dauw van de He̱rmon,+die neerdaalt op de bergen van Sion.+ Daar gaf Jehovah zijn zegen:eeuwig leven.

Voetnoten

Aantekeningen

Media