Psalmen 125:1-5

Een lied van de opgangen.* 125  Wie op Jehovah vertrouwen+zijn als de berg Sion, die onwankelbaar isen voor eeuwig staat.+   Zoals bergen Jeruzalem omringen,+zo omringt Jehovah zijn volk,+van nu tot in eeuwigheid.   De scepter van het kwaad zal niet blijven heersen over het toegewezen land van de rechtvaardigen,+zodat de rechtvaardigen zich* niet wenden tot kwaaddoen.+   Wees goed voor wie goed zijn, Jehovah,+voor wie oprecht van hart zijn.+   Maar wie een verdorven pad inslaanzal Jehovah verwijderen met de boosdoeners.+ Laat er vrede zijn over Israël.

Voetnoten

Of ‘hun handen’.

Aantekeningen

Media