Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Twee wegen vergeleken

   • Gods wet lezen maakt gelukkig (2)

   • Rechtvaardigen zijn als vruchtbare boom (3)

   • Slechte mensen zijn als wegwaaiend kaf (4)

 • 2

  • Jehovah en zijn gezalfde

   • Jehovah lacht om de volken (4)

   • Jehovah installeert zijn koning (6)

   • Eer de zoon (12)

 • 3

  • Vertrouwen in God ondanks gevaar

   • ‘Waarom zo veel tegenstanders?’ (1)

   • ‘Redding behoort Jehovah toe’ (8)

 • 4

  • Gebed van vertrouwen in God

   • ‘Ben je geërgerd, zondig dan niet’ (4)

   • ‘In vrede slaap ik’ (8)

 • 5

  • Jehovah toevlucht van rechtvaardigen

   • God haat slechtheid (4, 5)

   • ‘Leid me in uw rechtvaardigheid’ (8)

 • 6

  • Verzoek om gunst

   • De doden loven God niet (5)

   • God luistert naar verzoek om gunst (9)

 • 7

  • Jehovah een rechtvaardig Rechter

   • ‘Oordeel mij, Jehovah’ (8)

 • 8

  • Gods grootheid en waardigheid van mensen

   • ‘Hoe groot is uw naam!’ (1, 9)

   • ‘Wat is de sterveling?’ (4)

   • Mens gekroond met pracht (5)

 • 9

  • Gods wonderwerken bekendmaken

   • Jehovah een veilige schuilplaats (9)

   • Wie Gods naam kent, vertrouwt op hem (10)

 • 10

  • Jehovah helpt de hulpelozen

   • De goddeloze zegt verwaand: ‘Er is geen God’ (4)

   • Hulpelozen wenden zich tot Jehovah (14)

   • ‘Jehovah is Koning voor eeuwig’ (16)

 • 11

  • Bescherming zoeken bij Jehovah

   • ‘Jehovah is in zijn heilige tempel’ (4)

   • God haat wie van geweld houdt (5)

 • 12

  • Jehovah staat op en grijpt in

   • Gods woorden zijn zuiver (6)

 • 13

  • Uitzien naar Jehovah’s redding

   • ‘Jehovah, hoelang nog?’ (1, 2)

   • Jehovah beloont rijk (6)

 • 14

  • Beschrijving van de dwaas

   • ‘Er is geen Jehovah’ (1)

   • ‘Niemand doet het goede’ (3)

 • 15

  • Wie mag gast zijn in Jehovah’s tent?

   • Hij spreekt waarheid in zijn hart (2)

   • Hij lastert niet (3)

   • Hij komt beloften na, al is het in zijn nadeel (4)

 • 16

  • Jehovah Bron van goedheid

   • ‘Jehovah is mijn deel’ (5)

   • ‘Mijn gedachten corrigeren me ’s nachts’ (7)

   • ‘Jehovah aan mijn rechterhand’ (8)

   • ‘U zult me niet achterlaten in het Graf’ (10)

 • 17

  • Gebed om bescherming

   • ‘U onderzoekt mijn hart’ (3)

   • ‘In de schaduw van uw vleugels’ (8)

 • 18

  • God geprezen voor redding

   • ‘Jehovah is mijn sterke rots’ (2)

   • Jehovah loyaal voor de loyale (25)

   • Gods weg is volmaakt (30)

   • ‘Uw nederigheid maakt mij groot’ (35)

 • 19

  • Gods schepping en wet getuigen

   • ‘Hemel maakt Gods glorie bekend’ (1)

   • Gods volmaakte wet herstelt kracht (7)

   • Onbewuste zonden (12)

 • 20

  • Redding voor Gods gezalfde koning

   • ‘Sommigen vertrouwen op strijdwagens en paarden, maar wij op Jehovah’s naam’ (7)

 • 21

  • Zegeningen voor koning die op Jehovah vertrouwt

   • Koning krijgt lang leven (4)

   • Gods vijanden worden verslagen (8-12)

 • 22

  • Van wanhoop tot lof

   • ‘Mijn God, waarom hebt u mij verlaten?’ (1)

   • ‘Ze verloten mijn kleding’ (18)

   • God loven in gemeente (22, 25)

   • Hele aarde zal God aanbidden (27)

 • 23

  • ‘Jehovah is mijn Herder’

   • ‘Het ontbreekt mij aan niets’ (1)

   • ‘Hij geeft mij nieuwe kracht’ (3)

   • ‘Mijn beker is goedgevuld’ (5)

 • 24

  • Glorieuze Koning gaat poorten binnen

   • ‘Van Jehovah is de aarde’ (1)

 • 25

  • Gebed om leiding en vergeving

   • ‘Leer mij uw paden’ (4)

   • ‘Hechte vriendschap met Jehovah’ (14)

   • ‘Vergeef al mijn zonden’ (18)

 • 26

  • Wandelen in oprechtheid

   • ‘Onderzoek mij, Jehovah’ (2)

   • Slechte omgang vermijden (4, 5)

   • ‘Ik ga rond Gods altaar’ (6)

 • 27

  • Jehovah vesting van mijn leven

   • Waardering voor Gods tempel (4)

   • Jehovah neemt aan als ouders verlaten (10)

   • ‘Hoop op Jehovah’ (14)

 • 28

  • Gebed psalmist verhoord

   • ‘Jehovah is mijn kracht en schild’ (7)

 • 29

  • Jehovah’s krachtige stem

   • Aanbid Jehovah in heilige kleding (2)

   • ‘De glorieuze God dondert’ (3)

   • Jehovah sterkt zijn volk (11)

 • 30

  • Rouw verandert in vreugde

   • Gods gunst is voor het leven (5)

 • 31

  • Bescherming zoeken bij Jehovah

   • ‘Aan uw hand vertrouw ik mijn geest toe’ (5)

   • ‘Jehovah, God van waarheid’ (5)

   • Gods overvloedige goedheid (19)

 • 32

  • Gelukkig wie vergeving krijgt

   • ‘Ik bekende mijn zonde aan u’ (5)

   • God geeft inzicht (8)

 • 33

  • Lof voor de Schepper

   • ‘Zing een nieuw lied voor hem’ (3)

   • Schepping door Jehovah’s woord en geest (6)

   • Jehovah’s natie is gelukkig (12)

   • Jehovah’s waakzame oog (18)

 • 34

  • Jehovah bevrijdt zijn dienaren

   • ‘Laten we zijn naam samen loven’ (3)

   • Jehovah’s engel beschermt (7)

   • ‘Proef en zie dat Jehovah goed is’ (8)

   • ‘Geen van zijn botten gebroken’ (20)

 • 35

  • Gebed om bevrijding

   • Vijanden worden verjaagd (5)

   • God loven in mensenmenigte (18)

   • Zonder reden gehaat (19)

 • 36

  • Gods kostbare loyale liefde

   • Goddeloze heeft geen ontzag voor God (1)

   • God is bron van het leven (9)

   • ‘Door uw licht kunnen wij licht zien’ (9)

 • 37

  • Wie op Jehovah vertrouwen, gaat het goed

   • Niet opwinden over slechte mensen (1)

   • ‘Zoek je grootste vreugde bij Jehovah’ (4)

   • ‘Vertrouw je weg toe aan Jehovah’ (5)

   • Zachtmoedigen zullen aarde bezitten (11)

   • Rechtvaardige niet zonder brood (25)

   • Rechtvaardigen zullen eeuwig op aarde leven (29)

 • 38

  • Gebed van iemand die berouw heeft

   • ‘Van streek en erg terneergeslagen’ (6)

   • Jehovah verhoort wie op hem wacht (15)

   • ‘Mijn zonde kwelde mij’ (18)

 • 39

  • Het leven is kort

   • Mens niet meer dan ademtocht (5, 11)

   • ‘Negeer mijn tranen niet’ (12)

 • 40

  • Dank aan unieke God

   • Gods werken te veel om op te sommen (5)

   • Slachtoffers niet belangrijkst voor God (6)

   • ‘Doen van uw wil geeft me vreugde’ (8)

 • 41

  • Gebed van een zieke

   • God steunt zieken (3)

   • Verraden door goede vriend (9)

 • 42

  • God loven als Grote Redder

   • Verlangen naar God als hert naar water (1, 2)

   • ‘Waarom ben ik zo wanhopig?’ (5, 11)

   • ‘Wacht op God’ (5, 11)

 • 43

  • God is Rechter en bevrijdt

   • ‘Zend uw licht en waarheid’ (3)

   • ‘Waarom ben ik zo wanhopig?’ (5)

   • ‘Wacht op God’ (5)

 • 44

  • Een gebed om hulp

   • ‘U hebt ons gered’ (7)

   • ‘Als schapen voor de slacht’ (22)

   • ‘Sta op en kom ons te hulp’ (26)

 • 45

  • Huwelijk gezalfde koning

   • Aangename woorden (2)

   • ‘God is je troon voor eeuwig’ (6)

   • Koning verlangt naar schoonheid bruid (11)

   • Zonen als vorsten op hele aarde (16)

 • 46

  • ‘God is onze schuilplaats’

   • Gods verbazingwekkende werken (8)

   • God maakt overal eind aan oorlog (9)

 • 47

  • God is Koning over hele aarde

   • ‘Jehovah is ontzagwekkend’ (2)

   • Zing God lof toe (6, 7)

 • 48

  • Sion stad van de grote Koning

   • Vreugde van de hele aarde (2)

   • Inspecteer stad en torens (11-13)

 • 49

  • Dwaasheid van vertrouwen op rijkdom

   • Geen mens kan ander loskopen (7, 8)

   • God verlost uit het Graf (15)

   • Rijkdom redt niet van dood (16, 17)

 • 50

  • God oordeelt tussen loyalen en slechten

   • Gods verbond door slachtoffer (5)

   • ‘God zelf is Rechter’ (6)

   • Alle dieren zijn van God (10, 11)

   • God stelt slechte mensen aan de kaak (16-21)

 • 51

  • Gebed van iemand die berouw heeft

   • In zonde ontvangen (5)

   • ‘Reinig me van zonde’ (7)

   • ‘Schep in mij een zuiver hart’ (10)

   • Verbrijzeld hart niet afgewezen (17)

 • 52

  • Vertrouwen op Gods loyale liefde

   • Opscheppers over slechtheid gewaarschuwd (1-5)

   • Goddelozen vertrouwen op rijkdom (7)

 • 53

  • Omschrijving dwazen

   • ‘Er is geen Jehovah’ (1)

   • ‘Niemand doet het goede’ (3)

 • 54

  • Gebed om hulp als omringd door vijanden

   • ‘God is mijn helper’ (4)

 • 55

  • Gebed bij verraad door vriend

   • Bespot door goede vriend (12-14)

   • ‘Leg je last neer bij Jehovah’ (22)

 • 56

  • Gebed bij vervolging

   • ‘Op God vertrouw ik’ (4)

   • ‘Mijn tranen in uw waterzak’ (8)

   • ‘Wat kan een mens mij aandoen?’ (4, 11)

 • 57

  • Verzoek om gunst

   • Schuilen onder Gods vleugels (1)

   • Vijanden vallen in eigen kuil (6)

 • 58

  • Er is een God die de aarde oordeelt

   • Gebed om straf over slechten (6-8)

 • 59

  • God is schild en schuilplaats

   • ‘Geen medelijden met verraders’ (5)

   • ‘Ik zal zingen over uw sterkte’ (16)

 • 60

  • God onderwerpt vijanden

   • Redding door mensen nutteloos (11)

   • ‘Door God zullen we kracht opdoen’ (12)

 • 61

  • God is sterke toren tegen vijanden

   • ‘Ik zal gast zijn in uw tent’ (4)

 • 62

  • Ware redding komt van God

   • ‘Rustig wacht ik op God’ (1, 5)

   • ‘Stort je hart voor God uit’ (8)

   • Mensen zijn ademtocht (9)

   • Vertrouw niet op vermogen (10)

 • 63

  • Verlangen naar God

   • ‘Uw loyale liefde is beter dan het leven’ (3)

   • ‘Verzadigd met het beste’ (5)

   • ’s Nachts mediteren over God (6)

   • ‘Ik klamp mij vast aan God’ (8)

 • 64

  • Bescherming tegen listige aanvallen

   • ‘God zal op hen schieten’ (7)

 • 65

  • Gods zorg voor de aarde

   • ‘Hoorder van gebeden’ (2)

   • ‘Gelukkig wie door u wordt uitgekozen’ (4)

   • Gods overvloedige goedheid (11)

 • 66

  • Gods ontzagwekkende werken

   • ‘Kom en zie Gods werken’ (5)

   • ‘Ik zal mijn geloften aan u inlossen’ (13)

   • God luistert naar gebeden (18-20)

 • 67

  • Einden aarde hebben ontzag voor God

   • Gods weg overal bekend (2)

   • ‘Laten alle volken God loven’ (3, 5)

   • ‘God zal ons zegenen’ (6, 7)

 • 68

  • ‘Laten Gods vijanden uiteengedreven worden’

   • ‘Een vader van wezen’ (5)

   • God geeft eenzame mensen een thuis (6)

   • Vrouwen verkondigen goede nieuws (11)

   • Gaven in de vorm van mensen (18)

   • ‘Jehovah draagt dagelijks onze vracht’ (19)

 • 69

  • Gebed om redding

   • ‘IJver voor uw huis heeft mij verteerd’ (9)

   • ‘Antwoord mij snel’ (17)

   • ‘Ze gaven me azijn te drinken’ (21)

 • 70

  • Dringend verzoek om hulp

   • ‘Kom mij snel te hulp’ (5)

 • 71

  • Het vertrouwen van ouderen

   • ‘Van jongs af aan vertrouw ik op u’ (5)

   • ‘Nu mijn kracht het begeeft’ (9)

   • Onderwezen van jongs af aan (17)

 • 72

  • De vredige regering van Gods koning

   • ‘De rechtvaardige zal bloeien’ (7)

   • Onderdanen van zee tot zee (8)

   • Bevrijd van geweld (14)

   • Volop graan op aarde (16)

   • Gods naam eeuwig geprezen (19)

 • 73

  • Gelovig man houdt geestelijke kijk

   • ‘Bijna waren mijn voeten uitgegleden’ (2)

   • ‘De hele dag werd ik gekweld’ (14)

   • ‘Tot ik in Gods heiligdom kwam’ (17)

   • Slechte mensen op glibberige bodem (18)

   • Dichter tot God komen is goed (28)

 • 74

  • Gebed of God aan zijn volk wil denken

   • Terugblik op Gods reddingsdaden (12-17)

   • ‘Denk aan lasteringen vijand’ (18)

 • 75

  • God oordeelt eerlijk

   • Slechten zullen Jehovah’s beker drinken (8)

 • 76

  • Gods overwinning op Sions vijanden

   • God redt de zachtmoedigen (9)

   • Trotse vijanden worden vernederd (12)

 • 77

  • Gebed in tijd van ellende

   • Mediteren over Gods werken (11, 12)

   • ‘Wie is zo groot als u, o God?’ (13)

 • 78

  • Gods zorg en Israëls gebrek aan geloof

   • Vertel aan komende generatie (2-8)

   • ‘Ze hadden geen geloof in God’ (22)

   • ‘Het koren van de hemel’ (24)

   • ‘Ze deden de Heilige van Israël verdriet’ (41)

   • Van Egypte naar het beloofde land (43-55)

   • ‘Ze bleven God uitdagen’ (56)

 • 79

  • Gebed toen volken Gods volk aanvielen

   • ‘We zijn een mikpunt van spot’ (4)

   • ‘Help ons omwille van uw naam’ (9)

   • ‘Vergeld onze buren zevenvoudig’ (12)

 • 80

  • Verzoek om herstel aan Israëls Herder

   • ‘O God, herstel ons’ (3)

   • Israël als Gods wijnstok (8-15)

 • 81

  • Aansporing om te gehoorzamen

   • Aanbid geen valse goden (9)

   • ‘Luisterde mijn volk maar’ (13)

 • 82

  • Oproep tot gerechtigheid

   • God spreekt recht te midden van ‘de goden’ (1)

   • ‘Verdedig de zwakken’ (3)

   • ‘Jullie zijn goden’ (6)

 • 83

  • Gebed bij dreiging vijanden

   • ‘O God, blijf niet zwijgen’ (1)

   • Vijanden als wervelende distels (13)

   • Gods naam is Jehovah (18)

 • 84

  • Verlangen naar Gods grootse tabernakel

   • Leviet wil als vogel zijn (3)

   • ‘Eén dag in uw voorhoven’ (10)

   • ‘God is een zon en een schild’ (11)

 • 85

  • Gebed om herstel

   • God zal vrede spreken tot loyalen (8)

   • Ontmoeting loyale liefde en trouw (10)

 • 86

  • Geen god als Jehovah

   • Jehovah vergeeft graag (5)

   • Alle volken zullen Jehovah aanbidden (9)

   • ‘Leer me uw weg’ (11)

   • ‘Geef me een onverdeeld hart’ (11)

 • 87

  • Sion stad van de ware God

   • Geboren in Sion (4-6)

 • 88

  • Gebed om bescherming tegen dood

   • ‘Mijn leven bevindt zich op de rand van het Graf’ (3)

   • ‘Elke ochtend bid ik tot u’ (13)

 • 89

  • Zingen over Jehovah’s loyale liefde

   • Verbond met David (3)

   • Davids nageslacht is voor eeuwig (4)

   • Gods gezalfde noemt Hem ‘Vader’ (26)

   • Davidisch verbond duurzaam (34-37)

   • Mens kan niet ontsnappen aan Graf (48)

 • 90

  • God is eeuwig en mens leeft kort

   • Duizend jaar als gisteren (4)

   • Mens leeft 70 of 80 jaar (10)

   • ‘Leer ons onze dagen te tellen’ (12)

 • 91

  • Bescherming in Gods schuilplaats

   • Bevrijd van de vogelvanger (3)

   • Bescherming onder Gods vleugels (4)

   • Veilig ook al vallen er duizenden (7)

   • Engelen bevolen om te beschermen (11)

 • 92

  • Jehovah komt eeuwig lof toe

   • Zijn grote werken en diepe gedachten (5)

   • ‘Rechtvaardigen zullen gedijen als een boom’ (12)

   • Ouderen zullen blijven floreren (14)

 • 93

  • Jehovah’s majestueuze bestuur

   • ‘Jehovah is Koning geworden!’ (1)

   • ‘Uw richtlijnen zijn betrouwbaar’ (5)

 • 94

  • Gebed om wraak van God

   • ‘Hoelang zullen de slechten blijven?’ (3)

   • Correctie Jah maakt gelukkig (12)

   • God verlaat zijn volk niet (14)

   • ‘Onheil stichten in naam van de wet’ (20)

 • 95

  • Bij ware aanbidding hoort gehoorzaamheid

   • ‘Als jullie vandaag zijn stem horen’ (7)

   • ‘Verhard je hart niet’ (8)

   • ‘Zij zullen mijn rust niet binnengaan’ (11)

 • 96

  • ‘Zing voor Jehovah een nieuw lied’

   • Jehovah verdient alle eer (4)

   • Goden van volken zijn waardeloos (5)

   • Aanbid in heilige kleding (9)

 • 97

  • Jehovah verheven boven andere goden

   • ‘Jehovah is Koning geworden!’ (1)

   • Houd van Jehovah, haat wat slecht is (10)

   • Licht voor de rechtvaardigen (11)

 • 98

  • Jehovah Redder en rechtvaardig Rechter

   • Jehovah’s redding bekendgemaakt (2, 3)

 • 99

  • Jehovah heilige Koning

   • Troont boven cherubs (1)

   • Een God die vergeeft en straft (8)

 • 100

  • Dank aan de Schepper

   • ‘Dien Jehovah met vreugde’ (2)

   • ‘God heeft ons gemaakt’ (3)

 • 101

  • Een oprechte regeerder

   • ‘Ik verdraag hoogmoed niet’ (5)

   • ‘Ik zal naar de getrouwen kijken’ (6)

 • 102

  • Wanhopig gebed van onderdrukte

   • ‘Ik ben als een eenzame vogel’ (7)

   • ‘Mijn dagen zijn een verdwijnende schaduw’ (11)

   • ‘Jehovah zal Sion herbouwen’ (16)

   • Jehovah blijft altijd bestaan (26, 27)

 • 103

  • ‘Ik zal Jehovah loven’

   • God verwijdert zonden ver van ons (12)

   • Gods vaderlijke barmhartigheid (13)

   • God vergeet niet dat we stof zijn (14)

   • Jehovah’s troon en koningschap (19)

   • Engelen voeren Gods woord uit (20)

 • 104

  • God loven om scheppingswonderen

   • Aarde blijft altijd (5)

   • Wijn en brood voor sterfelijk mens (15)

   • ‘Hoe talrijk zijn uw werken!’ (24)

   • ‘Als u hun geest wegneemt, sterven ze’ (29)

 • 105

  • Jehovah’s trouwe daden voor zijn volk

   • God denkt aan zijn verbond (8-10)

   • ‘Raak mijn gezalfden niet aan’ (15)

   • Jozef slaaf, gebruikt door God (17-22)

   • Gods wonderen in Egypte (23-36)

   • Israël vertrekt uit Egypte (37-39)

   • God denkt aan belofte aan Abraham (42)

 • 106

  • Israëls gebrek aan waardering

   • Gods daden snel vergeten (13)

   • Gods glorie ingeruild voor afbeelding stier (19, 20)

   • Geen geloof in Gods belofte (24)

   • Gingen Baäl aanbidden (28)

   • Kinderen geofferd aan demonen (37)

 • 107

  • Dank God voor zijn wonderen

   • Liet ze op goede weg wandelen (7)

   • Verzadigde dorstigen en hongerigen (9)

   • Haalde ze uit duisternis (14)

   • Zond zijn woord om te genezen (20)

   • Beschermt armen tegen onderdrukking (41)

 • 108

  • Gebed om overwinning op vijanden

   • Redding door mensen heeft geen nut (12)

   • ‘Door God zullen we kracht opdoen’ (13)

 • 109

  • Gebed van wanhopig man

   • ‘Laat een ander zijn ambt overnemen’ (8)

   • God staat arme bij (31)

 • 110

  • Een koning en priester zoals Melchizedek

   • ‘Onderwerp te midden van je vijanden’ (2)

   • Bereidwillige jongeren als dauwdruppels (3)

 • 111

  • Loof Jehovah om zijn grote werken

   • Gods naam heilig en ontzagwekkend (9)

   • Ontzag voor Jehovah is wijsheid (10)

 • 112

  • De rechtvaardige heeft ontzag voor Jehovah

   • Vrijgevige die uitleent gaat het goed (5)

   • ‘Rechtvaardige zal nooit vergeten worden’ (6)

   • Vrijgevige geeft aan armen (9)

 • 113

  • Verheven God verheft onbeduidende

   • Jehovah’s naam eeuwig geëerd (2)

   • God buigt zich diep (6)

 • 114

  • Bevrijding Israël uit Egypte

   • De zee vluchtte (5)

   • Bergen huppelden als rammen (6)

   • Rots veranderde in bron (8)

 • 115

  • Alleen God komt eer toe

   • Levenloze afgoden (4-8)

   • Aarde aan mensen gegeven (16)

   • ‘Niet de doden loven Jah’ (17)

 • 116

  • Danklied

   • ‘Hoe kan ik Jehovah vergoeden?’ (12)

   • ‘Ik zal de beker van redding opheffen’ (13)

   • ‘Ik zal mijn geloften aan Jehovah inlossen’ (14, 18)

   • Groot verlies als loyalen sterven (15)

 • 117

  • Oproep aan volken Jehovah te loven

   • Gods loyale liefde is groot (2)

 • 118

  • Dank voor Jehovah’s overwinning

   • ‘Ik riep Jah aan en hij antwoordde’ (5)

   • ‘Jehovah staat aan mijn kant’ (6, 7)

   • Afgekeurde steen wordt belangrijkste hoeksteen (22)

   • ‘Degene die komt in Jehovah’s naam’ (26)

 • 119

  • Waardering voor Gods kostbare woord

   • Hoe kunnen jongeren pad zuiver houden? (9)

   • ‘Ik ben blij met uw richtlijnen’ (24)

   • ‘Uw woord is mijn hoop’ (74, 81, 114)

   • ‘Hoe lief heb ik uw wet!’ (97)

   • ‘Meer inzicht dan al mijn leraren’ (99)

   • ‘Uw woord is een lamp voor mijn voet’ (105)

   • ‘Waarheid is de essentie van uw woord’ (160)

   • Vrede voor wie Gods wet liefhebben (165)

 • 120

  • Vreemdeling verlangt naar vrede

   • ‘Bevrijd me van de bedrieglijke tong’ (2)

   • ‘Ik ben voor vrede’ (7)

 • 121

  • Jehovah beschermt zijn volk

   • ‘Mijn hulp komt van Jehovah’ (2)

   • Jehovah slaapt nooit (3, 4)

 • 122

  • Gebed om vrede voor Jeruzalem

   • Blij om naar Jehovah’s huis te gaan (1)

   • Een hecht aaneengesloten stad (3)

 • 123

  • Gunst zoeken bij Jehovah

   • Als slaven gericht op Jehovah (2)

   • Overladen met minachting (3)

 • 124

  • ‘Als Jehovah niet met ons was geweest’

   • Ontsnapping uit gescheurd net (7)

   • Jehovah’s naam is onze hulp (8)

 • 125

  • Jehovah beschermt zijn volk

   • ‘Zoals bergen Jeruzalem omringen’ (2)

   • ‘Laat er vrede zijn over Israël’ (5)

 • 126

  • Sions vreugdevolle herstel

   • ‘Jehovah heeft grote dingen gedaan’ (3)

   • Tranen veranderen in gejuich (5, 6)

 • 127

  • Zonder God is alles zinloos

   • ‘Als Jehovah het huis niet bouwt’ (1)

   • Kinderen een beloning van God (3)

 • 128

  • Ontzag voor Jehovah maakt gelukkig

   • Vrouw als vruchtbare wijnstok (3)

   • ‘Je zult zien dat het Jeruzalem goed gaat’ (5)

 • 129

  • Aangevallen maar niet verslagen

   • Wie Sion haten te schande gemaakt (5)

 • 130

  • ‘Uit de diepten roep ik tot u’

   • ‘Als u op zonden zou letten’ (3)

   • Bij Jehovah is echte vergeving (4)

   • ‘Ik wacht vol verlangen op Jehovah’ (6)

 • 131

  • Tevreden als een gespeend kind

   • Niet streven naar te grote dingen (1)

 • 132

  • David en Sion uitgekozen

   • ‘Wijs uw gezalfde niet af’ (10)

   • Sions priesters bekleed met redding (16)

 • 133

  • In eenheid bij elkaar wonen

   • Als olie op Aärons hoofd (2)

   • Als de dauw van de Hermon (3)

 • 134

  • God ’s nachts loven

   • ‘Hef je handen op in heiligheid’ (2)

 • 135

  • Loof Jah om zijn grootheid

   • Tekenen en wonderen in Egypte (8, 9)

   • ‘Uw naam blijft voor eeuwig’ (13)

   • Levenloze afgoden (15-18)

 • 136

  • Jehovah’s loyale liefde duurt eeuwig

   • Hemel en aarde vaardig gemaakt (5, 6)

   • Farao stierf in Rode Zee (15)

   • God denkt aan wie terneergeslagen is (23)

   • Voedsel voor alles wat leeft (25)

 • 137

  • Aan de rivieren van Babylon

   • Geen liederen van Sion gezongen (3, 4)

   • Babylon wordt verwoest (8)

 • 138

  • God is verheven maar zorgzaam

   • Antwoordde op gebed (3)

   • Redt van gevaar (7)

 • 139

  • God kent aanbidders goed

   • Kan niet ontkomen aan Gods geest (7)

   • Op wonderbare manier gemaakt (14)

   • ‘U zag mij als embryo’ (16)

   • ‘Leid mij op de weg die eeuwig is’ (24)

 • 140

  • Jehovah sterke Redder

   • Slechte mensen zijn als slangen (3)

   • Gewelddadige mensen komen om (11)

 • 141

  • Gebed om bescherming

   • ‘Laat mijn gebed zijn als wierook’ (2)

   • Terechtwijzing rechtvaardige als olie (5)

   • Slechte mensen vallen in eigen net (10)

 • 142

  • Gebed om bevrijding van vervolgers

   • ‘Nergens kan ik heen’ (4)

   • ‘U bent alles wat ik heb’ (5)

 • 143

  • Dorsten naar God als een uitgedroogd land

   • ‘Ik peins over uw werken’ (5)

   • ‘Leer me uw wil te doen’ (10)

   • ‘Laat uw goede geest mij leiden’ (10)

 • 144

  • Gebed om de overwinning

   • ‘Wat is een sterveling?’ (3)

   • ‘Drijf de vijand uiteen’ (6)

   • Jehovah’s volk is gelukkig (15)

 • 145

  • God loven, de grote Koning

   • ‘Ik zal Gods grootheid bekendmaken’ (6)

   • ‘Jehovah is goed voor iedereen’ (9)

   • ‘Uw loyalen zullen u loven’ (10)

   • Gods eeuwige koningschap (13)

   • Gods hand vervult ieders verlangen (16)

 • 146

  • Vertrouw op God, niet op mensen

   • Bij de dood vergaan iemands gedachten (4)

   • God richt wie gebukt gaan op (8)

 • 147

  • Gods liefde en macht loven

   • Geneest mensen met een gebroken hart (3)

   • Noemt alle sterren bij naam (4)

   • Stuurt sneeuw als wol (16)

 • 148

  • Hele schepping moet Jehovah loven

   • ‘Loof hem, al zijn engelen’ (2)

   • ‘Loof hem, zon, maan en sterren’ (3)

   • Jong en oud moeten God loven (12, 13)

 • 149

  • Lied ter ere van Gods overwinning

   • God vindt vreugde in zijn volk (4)

   • Eer komt Gods loyalen toe (9)

 • 150

  • Laat alles wat adem heeft Jah loven