Een openbaring aan Johannes 15:1-8

15  En ik zag een ander teken in de hemel, groot en wonderbaarlijk: zeven engelen+ met zeven plagen. Het zijn de laatste plagen, want daarmee wordt de woede van God tot een einde gebracht.+  En ik zag iets dat leek op een zee van glas+ vermengd met vuur. Degenen die de overwinning behalen+ over het wilde beest en zijn beeld+ en het getal van zijn naam,+ stonden bij de zee van glas en hadden harpen van God.  Ze zongen het lied van Mozes,+ de slaaf van God, en het lied van het Lam:+ ‘Groot en wonderbaarlijk zijn uw werken,+ Jehovah* God, Almachtige.+ Rechtvaardig en betrouwbaar zijn uw wegen,+ Koning van de eeuwigheid.+  Wie zal geen ontzag voor u hebben, Jehovah,* en uw naam niet verheerlijken? Want u alleen bent loyaal!+ Alle volken zullen voor u komen en u aanbidden,+ omdat uw rechtvaardige oordelen zijn geopenbaard.’  Daarna zag ik dat het heiligdom van de tent van de getuigenis*+ in de hemel werd geopend.+  De zeven engelen met de zeven plagen+ kwamen uit het heiligdom, gekleed in zuiver, glanzend linnen en met een gouden band om hun borst.  Eén van de vier levende wezens gaf de zeven engelen zeven gouden schalen, vol met de woede van God,+ die voor altijd en eeuwig leeft.  En het heiligdom werd met rook gevuld door de glorie* van God+ en door zijn kracht. Niemand kon het heiligdom binnengaan voordat de zeven plagen+ van de zeven engelen tot een einde waren gekomen.

Voetnoten

Of ‘heerlijkheid’.

Aantekeningen

Media