Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Registratie mannen voor leger (1-46)

  • Levieten krijgen vrijstelling leger (47-51)

  • Indeling van het kamp (52-54)

 • 2

  • Kamp georganiseerd in driestammenafdelingen (1-34)

   • Juda’s afdeling aan oostkant (3-9)

   • Rubens afdeling aan zuidkant (10-16)

   • Levi’s kamp in midden (17)

   • Efraïms afdeling aan westkant (18-24)

   • Dans afdeling aan noordkant (25-31)

   • Totaal geregistreerde mannen (32-34)

 • 3

  • Aärons zonen (1-4)

  • Levieten uitgekozen voor dienst (5-39)

  • Eerstgeborenen losgekocht (40-51)

 • 4

  • Taak Kehathieten (1-20)

  • Taak Gersonieten (21-28)

  • Taak Merarieten (29-33)

  • Uitslag telling (34-49)

 • 5

  • Quarantaine onreine personen (1-4)

  • Bekennen en vergoeding (5-10)

  • Watertest bij verdenking overspel (11-31)

 • 6

  • Gelofte nazireeërs (1-21)

  • Priesterlijke zegen (22-27)

 • 7

  • Inwijdingsoffers tabernakel (1-89)

 • 8

  • Aäron steekt de zeven lampen aan (1-4)

  • Levieten gereinigd, beginnen dienst (5-22)

  • Leeftijdsgrens voor dienst Levieten (23-26)

 • 9

  • Voorziening voor laat Pascha (1-14)

  • Wolk en vuur boven tabernakel (15-23)

 • 10

  • Zilveren trompetten (1-10)

  • Vertrek uit Sinaïwoestijn (11-13)

  • Volgorde van vertrek (14-28)

  • Hobab gevraagd als gids (29-34)

  • Mozes’ gebed bij opbreken kamp (35, 36)

 • 11

  • Vuur van God vanwege geklaag (1-3)

  • Volk jammert om vlees (4-9)

  • Mozes voelt zich onbekwaam (10-15)

  • Jehovah geeft geest aan 70 oudsten (16-25)

  • Eldad en Medad, Jozua jaloers omwille Mozes (26-30)

  • Kwartels gestuurd, volk gestraft voor gulzigheid (31-35)

 • 12

  • Mirjam en Aäron kritisch op Mozes (1-3)

   • Mozes zachtmoedigste (3)

  • Jehovah verdedigt Mozes (4-8)

  • Mirjam wordt melaats (9-16)

 • 13

  • Twaalf verkenners naar Kanaän (1-24)

  • Negatief verslag tien verkenners (25-33)

 • 14

  • Volk wil terug naar Egypte (1-10)

   • Positief bericht Jozua en Kaleb (6-9)

  • Jehovah woedend, Mozes bemiddelt (11-19)

  • Straf: 40 jaar in woestijn (20-38)

  • Israël verslagen door Amalekieten (39-45)

 • 15

  • Wetten over offers (1-21)

   • Dezelfde wet voor Israëlieten en vreemdelingen (15, 16)

  • Offers voor onopzettelijke zonden (22-29)

  • Straf voor opzettelijke zonden (30, 31)

  • Man die sabbat schendt, gedood (32-36)

  • Franje aan zoom kleding (37-41)

 • 16

  • Opstand Korach, Dathan en Abiram (1-19)

  • Oordeel over opstandelingen (20-50)

 • 17

  • Aärons staf bloeit (1-13)

 • 18

  • Taken priesters en Levieten (1-7)

  • Voorzieningen voor priesters (8-19)

   • Zoutverbond (19)

  • Levieten krijgen en geven tienden (20-32)

 • 19

  • Rode koe en reinigingswater (1-22)

 • 20

  • Mirjam sterft in Kades (1)

  • Mozes slaat op rots en zondigt (2-13)

  • Edom weigert Israël toegang (14-21)

  • Aäron sterft (22-29)

 • 21

  • Koning van Arad verslagen (1-3)

  • Koperen slang (4-9)

  • Israël trekt rond Moab (10-20)

  • Amoritische koning Sihon verslagen (21-30)

  • Amoritische koning Og verslagen (31-35)

 • 22

  • Balak huurt Bileam in (1-21)

  • Bileams ezelin praat (22-41)

 • 23

  • Bileams 1ste spreuk (1-12)

  • Bileams 2de spreuk (13-30)

 • 24

  • Bileams 3de spreuk (1-11)

  • Bileams 4de spreuk (12-25)

 • 25

  • Israëls zonde met Moabitische vrouwen (1-5)

  • Pinehas grijpt in (6-18)

 • 26

  • Tweede telling Israëls stammen (1-65)

 • 27

  • Dochters van Zelafead (1-11)

  • Jozua aangewezen als Mozes’ opvolger (12-23)

 • 28

  • Procedures voor offers (1-31)

   • Dagelijkse offers (1-8)

   • Voor de sabbat (9, 10)

   • Maandelijkse offers (11-15)

   • Voor het Pascha (16-25)

   • Voor het Wekenfeest (26-31)

 • 29

  • Procedures voor offers (1-40)

   • Dag van trompetgeschal (1-6)

   • Verzoendag (7-11)

   • Loofhuttenfeest (12-38)

 • 30

  • Geloften van mannen (1, 2)

  • Geloften van vrouwen en dochters (3-16)

 • 31

  • Wraak op Midian (1-12)

   • Bileam gedood (8)

  • Instructies oorlogsbuit (13-54)

 • 32

  • Woonplaatsen oostkant Jordaan (1-42)

 • 33

  • Etappes reis door woestijn (1-49)

  • Instructies verovering Kanaän (50-56)

 • 34

  • Grenzen van Kanaän (1-15)

  • Mannen toegewezen om land te verdelen (16-29)

 • 35

  • Steden voor Levieten (1-8)

  • Vluchtsteden (9-34)

 • 36

  • Huwelijkswet voor vrouwelijke erfgenamen (1-13)