Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Jehovah sterkt Jozua (1-9)

   • Lees wet met gedempte stem (8)

  • Voorbereidingen oversteek Jordaan (10-18)

 • 2

  • Jozua stuurt verkenners naar Jericho (1-3)

  • Rachab verbergt verkenners (4-7)

  • Belofte aan Rachab (8-21a)

   • Rood koord als teken (18)

  • Verkenners terug bij Jozua (21b-24)

 • 3

  • Israël steekt Jordaan over (1-17)

 • 4

  • Stenen als gedenkteken (1-24)

 • 5

  • Besnijdenis bij Gilgal (1-9)

  • Viering Pascha, geen manna meer (10-12)

  • Aanvoerder Jehovah’s leger (13-15)

 • 6

  • Muur Jericho stort in (1-21)

  • Rachab en familie gespaard (22-27)

 • 7

  • Israël verslagen bij Ai (1-5)

  • Jozua’s gebed (6-9)

  • Israël verslagen vanwege zonde (10-15)

  • Achan schuldig, wordt gestenigd (16-26)

 • 8

  • Jozua legt hinderlaag bij Ai (1-13)

  • Ai wordt ingenomen (14-29)

  • Wet voorgelezen bij berg Ebal (30-35)

 • 9

  • Gibeonieten willen vrede (1-15)

  • List Gibeonieten ontdekt (16-21)

  • Gibeonieten worden houthakkers en waterputters (22-27)

 • 10

  • Israël verdedigt Gibeon (1-7)

  • Jehovah strijdt voor Israël (8-15)

   • Hagelstenen op vluchtende vijanden (11)

   • Zon staat stil (12-14)

  • Vijf vijandelijke koningen gedood (16-28)

  • Zuidelijke steden ingenomen (29-43)

 • 11

  • Noordelijke steden ingenomen (1-15)

  • Overzicht Jozua’s overwinningen (16-23)

 • 12

  • Overwonnen koningen oostkant Jordaan (1-6)

  • Overwonnen koningen westkant Jordaan (7-24)

 • 13

  • Nog te veroveren gebied (1-7)

  • Verdeling gebied oostkant Jordaan (8-14)

  • Erfdeel Ruben (15-23)

  • Erfdeel Gad (24-28)

  • Oostelijk erfdeel Manasse (29-32)

  • Jehovah is erfdeel Levieten (33)

 • 14

  • Verdeling gebied westkant Jordaan (1-5)

  • Kaleb krijgt Hebron (6-15)

 • 15

  • Erfdeel Juda (1-12)

  • Kalebs dochter krijgt grond (13-19)

  • Steden van Juda (20-63)

 • 16

  • Erfdeel Jozefs afstammelingen (1-4)

  • Erfdeel Efraïm (5-10)

 • 17

  • Westelijk erfdeel Manasse (1-13)

  • Extra grond voor Jozefs afstammelingen (14-18)

 • 18

  • Overige land verdeeld in Silo (1-10)

  • Erfdeel Benjamin (11-28)

 • 19

  • Erfdeel Simeon (1-9)

  • Erfdeel Zebulon (10-16)

  • Erfdeel Issaschar (17-23)

  • Erfdeel Aser (24-31)

  • Erfdeel Naftali (32-39)

  • Erfdeel Dan (40-48)

  • Erfdeel Jozua (49-51)

 • 20

  • Vluchtsteden (1-9)

 • 21

  • Levietensteden (1-42)

   • voor afstammelingen Aäron (9-19)

   • voor andere Kehathieten (20-26)

   • voor Gersonieten (27-33)

   • voor Merarieten (34-40)

  • Jehovah’s beloften uitgekomen (43-45)

 • 22

  • Oostelijke stammen naar huis (1-8)

  • Altaar gebouwd bij Jordaan (9-12)

  • Doel altaar uitgelegd (13-29)

  • Conflict opgelost (30-34)

 • 23

  • Jozua’s afscheidswoorden voor Israëls leiders (1-16)

   • Al Jehovah’s woorden uitgekomen (14)

 • 24

  • Jozua blikt terug op geschiedenis Israël (1-13)

  • Aansporing Jehovah te dienen (14-24)

   • ‘Ik en mijn familie zullen Jehovah dienen’ (15)

  • Jozua’s verbond met Israël (25-28)

  • Jozua’s dood en begrafenis (29-31)

  • Jozefs lichaam begraven in Sichem (32)

  • Eleazars dood en begrafenis (33)