Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Jobs trouw en rijkdom (1-5)

  • Satan trekt Jobs motieven in twijfel (6-12)

  • Job verliest bezit en kinderen (13-19)

  • Job geeft God niet de schuld (20-22)

 • 2

  • Satan trekt opnieuw motieven in twijfel (1-5)

  • Satan mag Jobs lichaam aantasten (6-8)

  • Jobs vrouw: ‘Vervloek God en sterf!’ (9, 10)

  • Jobs drie vrienden komen (11-13)

 • 3

  • Job jammert over zijn geboorte (1-26)

   • Vraagt waarom hij lijdt (20, 21)

 • 4

  • Eerste rede Elifaz (1-21)

   • Bespot Jobs trouw (7, 8)

   • Vertelt over boodschap van geest (12-17)

   • ‘God heeft geen vertrouwen in zijn dienaren’ (18)

 • 5

  • Vervolg Elifaz’ eerste rede (1-27)

   • ‘God vangt de wijzen in hun sluwheid’ (13)

   • ‘Job moet Gods correctie niet verwerpen’ (17)

 • 6

  • Jobs antwoord (1-30)

   • Zegt dat hij terecht jammert (2-6)

   • Zijn troosters zijn verraderlijk (15-18)

   • ‘Eerlijke woorden doen geen pijn!’ (25)

 • 7

  • Job vervolgt rede (1-21)

   • Leven is als dwangarbeid (1, 2)

   • ‘Waarom ben ik uw doelwit geworden?’ (20)

 • 8

  • Eerste rede Bildad (1-22)

   • Insinueert dat Jobs zonen hebben gezondigd (4)

   • ‘Als je zuiver was, zou God je beschermen’ (6)

   • Insinueert dat Job goddeloos is (13)

 • 9

  • Jobs antwoord (1-35)

   • Sterfelijk mens kan niet met God in discussie (2-4)

   • ‘God doet ondoorgrondelijke dingen’ (10)

   • Je kunt niet debatteren met God (32)

 • 10

  • Job vervolgt rede (1-22)

   • ‘Waarom bestrijdt God me?’ (2)

   • God vergeleken met sterfelijke Job (4-12)

   • ‘Zodat ik even bij kan komen’ (20)

 • 11

  • Eerste rede Zofar (1-20)

   • Beschuldigt Job van geklets (2, 3)

   • Zegt Job slechtheid weg te doen (14)

 • 12

  • Jobs antwoord (1-25)

   • ‘Ik doe voor jullie niet onder’ (3)

   • ‘Ik ben een mikpunt van spot geworden’ (4)

   • ‘Bij God is wijsheid’ (13)

   • God staat boven rechters en koningen (17, 18)

 • 13

  • Job vervolgt rede (1-28)

   • ‘Ik wil liever God spreken’ (3)

   • ‘Jullie zijn kwakzalvers’ (4)

   • ‘Ik weet dat ik in mijn recht sta’ (18)

   • Vraagt waarom God hem als vijand beziet (24)

 • 14

  • Job vervolgt rede (1-22)

   • Mensenleven kort, vol zorgen (1)

   • ‘Zelfs voor een boom is er nog hoop’ (7)

   • ‘Verberg mij in het Graf’ (13)

   • ‘Als een mens sterft, kan hij dan weer leven?’ (14)

   • God verlangt naar werk handen (15)

 • 15

  • Tweede rede Elifaz (1-35)

   • Beweert dat Job geen ontzag voor God heeft (4)

   • Noemt Job arrogant (7-9)

   • ‘God vertrouwt zijn heiligen niet’ (15)

   • ‘Wie lijdt is slecht’ (20-24)

 • 16

  • Jobs antwoord (1-22)

   • ‘Jullie zijn troosters van niks!’ (2)

   • Beweert dat God hem tot doelwit maakt (12)

 • 17

  • Job vervolgt rede (1-16)

   • ‘Spotters omringen me’ (2)

   • ‘Hij heeft mij gemaakt tot een mikpunt van spot’ (6)

   • ‘Het Graf wordt mijn thuis’ (13)

 • 18

  • Tweede rede Bildad (1-21)

   • Omschrijft het lot van zondaars (5-20)

   • Insinueert dat Job God niet kent (21)

 • 19

  • Jobs antwoord (1-29)

   • Verwerpt bestraffingen van ‘vrienden’ (1-6)

   • Voelt zich in steek gelaten (13-19)

   • ‘Mijn verlosser leeft’ (25)

 • 20

  • Tweede rede Zofar (1-29)

   • Voelt zich beledigd door Job (2, 3)

   • Insinueert dat Job slecht is (5)

   • Beweert dat Job van zonde geniet (12, 13)

 • 21

  • Jobs antwoord (1-34)

   • ‘Waarom gaat het slechte mensen goed?’ (7-13)

   • Ontmaskert zijn ‘troosters’ (27-34)

 • 22

  • Derde rede Elifaz (1-30)

   • ‘Kan een mens God tot nut zijn?’ (2, 3)

   • Beschuldigt Job van hebzucht en onrecht (6-9)

   • ‘Kom terug bij God en je wordt hersteld’ (23)

 • 23

  • Jobs antwoord (1-17)

   • Wil zijn zaak aan God voorleggen (1-7)

   • Zegt dat hij God niet kan vinden (8, 9)

   • ‘Ik heb zijn weg aangehouden zonder af te wijken’ (11)

 • 24

  • Job vervolgt rede (1-25)

   • ‘Waarom stelt God geen tijd vast?’ (1)

   • Zegt dat God slechtheid toelaat (12)

   • Zondaars houden van duisternis (13-17)

 • 25

  • Derde rede Bildad (1-6)

   • ‘Hoe kan een mens onschuldig zijn voor God?’ (4)

   • Beweert dat trouw van mensen niet uitmaakt (5, 6)

 • 26

  • Jobs antwoord (1-14)

   • ‘Wat heb je de machteloze geholpen!’ (1-4)

   • ‘God hangt aarde op aan niets’ (7)

   • ‘Nog maar de zomen van Gods wegen’ (14)

 • 27

  • Job vastbesloten trouw te blijven (1-23)

   • ‘Ik zal trouw blijven’ (5)

   • Geen hoop voor man zonder God (8)

   • ‘Waarom hebben jullie woorden totaal geen inhoud?’ (12)

   • Slecht mens raakt alles kwijt (13-23)

 • 28

  • Job stelt schatten aarde tegenover wijsheid (1-28)

   • Werk in de mijnen (1-11)

   • Wijsheid meer waard dan parels (18)

   • Ontzag voor Jehovah is ware wijsheid (28)

 • 29

  • Job denkt terug aan gelukkige dagen (1-25)

   • Gerespecteerd in stadspoort (7-10)

   • Zijn vroegere rechtvaardige levenswijze (11-17)

   • Iedereen luisterde naar zijn raad (21-23)

 • 30

  • Job beschrijft veranderde situatie (1-31)

   • Bespot door nietsnutten (1-15)

   • Lijkt geen hulp van God te krijgen (20, 21)

   • ‘Mijn huid is zwart geworden’ (30)

 • 31

  • Job verdedigt zijn trouw (1-40)

   • ‘Een verbond met mijn ogen’ (1)

   • Wil door God gewogen worden (6)

   • Pleegt geen overspel (9-12)

   • Heeft geen liefde voor geld (24, 25)

   • Aanbidt geen afgoden (26-28)

 • 32

  • Jonge Elihu spreekt (1-22)

   • Kwaad op Job en zijn vrienden (2, 3)

   • Wachtte respectvol voordat hij sprak (6, 7)

   • Leeftijd alleen maakt niet wijs (9)

   • Elihu wil graag spreken (18-20)

 • 33

  • Elihu wijst Job terecht wegens zelfrechtvaardiging (1-33)

   • Een losprijs gevonden (24)

   • Terugkeer naar jeugdige kracht (25)

 • 34

  • Elihu verdedigt Gods rechtvaardige wegen (1-37)

   • Volgens Job heeft God hem recht onthouden (5)

   • Ware God doet nooit slechte dingen (10)

   • Job mist kennis (35)

 • 35

  • Elihu wijst Job op verkeerde redenatie (1-16)

   • Job zei dat hij rechtvaardiger is dan God (2)

   • God heel hoog, zonde raakt hem niet (5, 6)

   • Job moet op God wachten (14)

 • 36

  • Elihu prijst Gods onvergelijkelijke grootheid (1-33)

   • Wie gehoorzaamt gaat het goed, goddeloze verworpen (11-13)

   • ‘Wie is een onderwijzer als God?’ (22)

   • Job moet God prijzen (24)

   • ‘God is groter dan we kunnen bevatten’ (26)

   • God beheerst regen en bliksem (27-33)

 • 37

  • Natuurkrachten onthullen Gods grootheid (1-24)

   • God kan activiteiten mens stilleggen (7)

   • ‘Kijk goed naar Gods wonderwerken’ (14)

   • God begrijpen ligt buiten bereik mensen (23)

   • Geen mens moet denken dat hij wijs is (24)

 • 38

  • Jehovah leert Job hoe klein de mens is (1-41)

   • ‘Waar was jij bij schepping aarde?’ (4-6)

   • Gods zonen jubelden uitbundig (7)

   • Vragen over natuurverschijnselen (8-32)

   • ‘Wetten die de hemel besturen’ (33)

 • 39

  • Dierlijke schepping toont onwetendheid mens (1-30)

   • Steenbokken en herten (1-4)

   • De wilde ezel (5-8)

   • De wilde stier (9-12)

   • De struisvogel (13-18)

   • Het paard (19-25)

   • De valk en de arend (26-30)

 • 40

  • Meer vragen van Jehovah (1-24)

   • Job geeft toe dat hij niets te zeggen heeft (3-5)

   • ‘Trek jij mijn gerechtigheid in twijfel?’ (8)

   • God beschrijft kracht Behemoth (15-24)

 • 41

  • God beschrijft de bijzondere Leviathan (1-34)

 • 42

  • Jobs antwoord aan Jehovah (1-6)

  • Drie vrienden veroordeeld (7-9)

  • Jehovah zegent Job (10-17)

   • Jobs zonen en dochters (13-15)