Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Een vader en zijn opstandige zonen (1-9)

  • Jehovah haat onoprechte aanbidding (10-17)

  • ‘Laten we de zaken rechtzetten’ (18-20)

  • Sion wordt weer trouwe stad zoals vroeger (21-31)

 • 2

  • Jehovah’s berg verheven (1-5)

   • Zwaarden tot ploegijzers (4)

  • Trotse mensen vernederd op Jehovah’s dag (6-22)

 • 3

  • Juda’s leiders misleiden het volk (1-15)

  • Flirtende dochters van Sion veroordeeld (16-26)

 • 4

  • Zeven vrouwen grijpen één man vast (1)

  • Wat Jehovah laat groeien zal schitterend zijn (2-6)

 • 5

  • Lied over Jehovah’s wijngaard (1-7)

  • Weeën betreffende Jehovah’s wijngaard (8-24)

  • God woedend op zijn volk (25-30)

 • 6

  • Visioen van Jehovah in zijn tempel (1-4)

   • ‘Heilig, heilig, heilig is Jehovah’ (3)

  • Jesaja’s lippen gereinigd (5-7)

  • Jesaja aangesteld (8-10)

   • ‘Hier ben ik! Stuur mij!’ (8)

  • ‘Hoelang nog, Jehovah?’ (11-13)

 • 7

  • Boodschap aan koning Achaz (1-9)

   • Schear-Jaschub (3)

  • Immanuël — een teken (10-17)

  • Gevolgen van ontrouw (18-25)

 • 8

  • Assyrische invasie in aantocht (1-8)

   • Maher-Schalal-Chaz-Baz (1-4)

  • Wees niet bang — ‘God is met ons!’ (9-17)

  • Jesaja en zijn kinderen als tekenen (18)

  • Raadpleeg de wet, niet demonen (19-22)

 • 9

  • Een groot licht in Galilea (1-7)

   • Geboorte ‘Vredevorst’ (6, 7)

  • Gods hand opgeheven tegen Israël (8-21)

 • 10

  • Gods hand opgeheven tegen Israël (1-4)

  • Assyrië — Gods stok van woede (5-11)

  • Straf voor Assyrië (12-19)

  • Een overblijfsel van Jakob komt terug (20-27)

  • God brengt oordeel over Assyrië (28-34)

 • 11

  • Rechtvaardige regering van twijgje Isaï (1-10)

   • Wolf en lam zullen samen rusten (6)

   • Aarde vervuld van kennis van Jehovah (9)

  • Overblijfsel hersteld (11-16)

 • 12

  • Danklied (1-6)

   • ‘Jah Jehovah is mijn sterkte’ (2)

 • 13

  • Uitspraak tegen Babylon (1-22)

   • De dag van Jehovah is dichtbij! (6)

   • Meden verwoesten Babylon (17)

   • Babylon nooit meer bewoond (20)

 • 14

  • Israël zal in eigen land wonen (1, 2)

  • Spotdicht tegen koning van Babylon (3-23)

   • Stralende valt uit hemel (12)

  • Jehovah’s hand verplettert Assyriër (24-27)

  • Uitspraak tegen Filistea (28-32)

 • 15

  • Uitspraak tegen Moab (1-9)

 • 16

  • Vervolg uitspraak tegen Moab (1-14)

 • 17

  • Uitspraak tegen Damaskus (1-11)

  • Volken bestraft door Jehovah (12-14)

 • 18

  • Uitspraak tegen Ethiopië (1-7)

 • 19

  • Uitspraak tegen Egypte (1-15)

  • Egypte leert Jehovah kennen (16-25)

   • Altaar voor Jehovah in Egypte (19)

 • 20

  • Teken tegen Egypte en Ethiopië (1-6)

 • 21

  • Uitspraak tegen woestijn van de zee (1-10)

   • Op wacht op de wachttoren (8)

   • ‘Babylon is gevallen!’ (9)

  • Uitspraak tegen Duma en de woestijnvlakte (11-17)

   • ‘Wachter, hoelang duurt de nacht nog?’ (11)

 • 22

  • Uitspraak over het Dal van het Visioen (1-14)

  • Sebna als beheerder vervangen door Eljakim (15-25)

   • Symbolische pin (23-25)

 • 23

  • Uitspraak tegen Tyrus (1-18)

 • 24

  • Jehovah maakt land leeg en woest (1-23)

   • Jehovah koning in Sion (23)

 • 25

  • Veel zegeningen voor Gods volk (1-12)

   • Jehovah’s feestmaal met uitgelezen wijn (6)

   • Geen dood meer (8)

 • 26

  • Lied over vertrouwen en redding (1-21)

   • Jah Jehovah, de eeuwige Rots (4)

   • Mensen op aarde leren rechtvaardigheid (9)

   • ‘Je doden zullen leven’ (19)

   • Ga binnenkamers in en verberg je (20)

 • 27

  • Leviathan gedood door Jehovah (1)

  • Lied over Israël als wijngaard (2-13)

 • 28

  • Wee Efraïms dronkaards! (1-6)

  • Juda’s priesters en profeten zwalken rond (7-13)

  • ‘Verbond met de Dood’ (14-22)

   • Kostbare hoeksteen in Sion (16)

   • Jehovah’s ongewone werk (21)

  • Jehovah’s wijze correctie geïllustreerd (23-29)

 • 29

  • Wee Ariël! (1-16)

   • Lippendienst veroordeeld (13)

  • Doven zullen horen, blinden zullen zien (17-24)

 • 30

  • Hulp van Egypte totaal waardeloos (1-7)

  • Volk verwerpt profetische boodschap (8-14)

  • Kracht door vertrouwen (15-17)

  • Jehovah toont volk zijn goedheid (18-26)

   • Jehovah, Grootse Onderwijzer (20)

   • ‘Dit is de weg’ (21)

  • Jehovah’s oordeel over Assyrië (27-33)

 • 31

  • Echte hulp komt van God, niet van mensen (1-9)

   • Egyptes paarden zijn vlees (3)

 • 32

  • Koning en vorsten zullen regeren voor echte gerechtigheid (1-8)

  • Zelfvoldane vrouwen gewaarschuwd (9-14)

  • Zegeningen als geest wordt uitgestort (15-20)

 • 33

  • Oordeel en hoop voor rechtvaardigen (1-24)

   • Jehovah is Rechter, Wetgever en Koning (22)

   • Niemand zal zeggen: ‘Ik ben ziek’ (24)

 • 34

  • Jehovah’s wraak op de volken (1-4)

  • Edom verwoest (5-17)

 • 35

  • Paradijs hersteld (1-7)

   • Blinden zullen zien, doven zullen horen (5)

  • Weg van Heiligheid voor losgekochten (8-10)

 • 36

  • Sanherib valt Juda binnen (1-3)

  • Rabsake daagt Jehovah uit (4-22)

 • 37

  • Hizkia zoekt Gods hulp via Jesaja (1-7)

  • Sanherib bedreigt Jeruzalem (8-13)

  • Hizkia’s gebed (14-20)

  • Jesaja brengt Gods antwoord over (21-35)

  • Engel doodt 185.000 Assyriërs (36-38)

 • 38

  • Hizkia’s ziekte en herstel (1-22)

 • 39

  • Boodschappers uit Babylon (1-8)

 • 40

  • Troost voor Gods volk (1-11)

   • Stem in de woestijn (3-5)

  • Gods grootheid (12-31)

   • Volken als druppel uit emmer (15)

   • God woont boven ‘de ronde aarde’ (22)

   • Alle sterren bij naam geroepen (26)

   • God wordt nooit moe (28)

   • Op Jehovah hopen geeft nieuwe energie (29-31)

 • 41

  • Veroveraar van waar de zon opgaat (1-7)

  • Israël gekozen als Gods dienaar (8-20)

   • ‘Mijn vriend Abraham’ (8)

  • Andere goden uitgedaagd (21-29)

 • 42

  • Gods dienaar en zijn opdracht (1-9)

   • ‘Jehovah is mijn naam’ (8)

  • Nieuw loflied voor Jehovah (10-17)

  • Israël blind en doof (18-25)

 • 43

  • Jehovah verzamelt zijn volk weer (1-7)

  • Goden staan terecht (8-13)

   • ‘Jullie zijn mijn getuigen’ (10, 12)

  • Bevrijding uit Babylon (14-21)

  • ‘Laten we een rechtszaak tegen elkaar voeren’ (22-28)

 • 44

  • Zegeningen voor Gods uitverkoren volk (1-5)

  • Er is geen andere God dan Jehovah (6-8)

  • Door mensen gemaakte afgoden zinloos (9-20)

  • Jehovah, Israëls Terugkoper (21-23)

  • Herstel via Cyrus (24-28)

 • 45

  • Cyrus gezalfd om Babylon in te nemen (1-8)

  • Klei moet niet strijden met Pottenbakker (9-13)

  • Andere volken erkennen Israël (14-17)

  • God is betrouwbaar in schepping en openbaringen (18-25)

   • Aarde geschapen om bewoond te worden (18)

 • 46

  • Babylonische afgoden tegenover Israëls God (1-13)

   • Jehovah voorzegt de toekomst (10)

   • Roofvogel van waar de zon opgaat (11)

 • 47

  • Val van Babylon (1-15)

   • Astrologen ontmaskerd (13-15)

 • 48

  • Israël terechtgewezen en gereinigd (1-11)

  • Jehovah zal tegen Babylon optreden (12-16a)

  • God leert je wat goed voor je is (16b-19)

  • ‘Ga uit Babylon weg!’ (20-22)

 • 49

  • Jehovah’s dienaar aangesteld (1-12)

   • Een licht voor de volken (6)

  • Troost voor Israël (13-26)

 • 50

  • Israëls zonden veroorzaken problemen (1-3)

  • Jehovah’s trouwe dienaar (4-11)

   • Tong en oor van de onderwezenen (4)

 • 51

  • Sion hersteld, als tuin van Eden (1-8)

  • Troost van Sions machtige Maker (9-16)

  • Beker van Jehovah’s woede (17-23)

 • 52

  • Word wakker, Sion! (1-12)

   • Voeten van wie goed nieuws brengt prachtig (7)

   • Sions wachters juichen eenstemmig (8)

   • Dragers van Jehovah’s voorwerpen moeten rein zijn (11)

  • Jehovah’s dienaar zal verhoogd worden (13-15)

   • Een gehavend uiterlijk (14)

 • 53

  • Lijden, dood en begrafenis van Jehovah’s dienaar (1-12)

   • Veracht en ontweken (3)

   • Draagt ziekten en leed (4)

   • ‘Als een schaap naar de slacht’ (7)

   • Draagt de zonden van velen (12)

 • 54

  • Onvruchtbaar Sion krijgt veel zonen (1-17)

   • Jehovah, Sions man (5)

   • Sions zonen door Jehovah onderwezen (13)

   • Wapens tegen Sion hebben geen succes (17)

 • 55

  • Uitnodiging om te eten en drinken voor niets (1-5)

  • Zoek Jehovah en zijn betrouwbare woord (6-13)

   • Gods wegen hoger dan die van mensen (8, 9)

   • Gods woord zal zeker doel bereiken (10, 11)

 • 56

  • Zegeningen buitenlanders en eunuchen (1-8)

   • Huis van gebed voor iedereen (7)

  • Blinde wachters, stomme honden (9-12)

 • 57

  • Rechtvaardigen en loyalen komen om (1, 2)

  • Israëls ontrouw onthuld (3-13)

  • Troost voor wie gebroken is (14-21)

   • Slechte mensen als onstuimige zee (20)

   • Geen vrede voor slechte mensen (21)

 • 58

  • Oprecht en onoprecht vasten (1-12)

  • Sabbat houden een grote vreugde (13, 14)

 • 59

  • Israël vervreemd van God door zonden (1-8)

  • Zonden beleden (9-15a)

  • Jehovah komt op voor wie berouw heeft (15b-21)

 • 60

  • Jehovah’s pracht schijnt op Sion (1-22)

   • Als duiven naar duiventil (8)

   • Goud in plaats van koper (17)

   • Kleine zal tot duizend worden (22)

 • 61

  • Gezalfd om goed nieuws te vertellen (1-11)

   • Jaar van Jehovah’s goede wil (2)

   • ‘Grote bomen van rechtvaardigheid’ (3)

   • Hulp van buitenlanders (5)

   • ‘Priesters van Jehovah’ (6)

 • 62

  • Sions nieuwe naam (1-12)

 • 63

  • Jehovah’s wraak op de volken (1-6)

  • Jehovah’s loyale liefde in vroeger tijden (7-14)

  • Gebed van berouw (15-19)

 • 64

  • Vervolg gebed van berouw (1-12)

   • Jehovah ‘onze Pottenbakker’ (8)

 • 65

  • Jehovah’s oordeel over afgodenaanbidders (1-16)

   • God van het Geluk en god van het Lot (11)

   • ‘Mijn dienaren zullen eten’ (13)

  • Nieuwe hemel en nieuwe aarde (17-25)

   • Huizen bouwen, wijngaarden planten (21)

   • Niemand zal voor niets zwoegen (23)

 • 66

  • Ware en valse aanbidding (1-6)

  • Sion met haar zonen (7-17)

  • Mensen verzameld om te aanbidden in Jeruzalem (18-24)