Habakuk 2:1-20

2  Op mijn wachtpost zal ik blijven staan,+op de vesting* zal ik mijn post innemen. Ik zal de wacht houden om te zien wat hij via mij zal zeggenen wat ik moet antwoorden als ik word terechtgewezen.   Toen antwoordde Jehovah mij: ‘Schrijf het visioen op en grif het duidelijk in platen,+zodat het makkelijk* voor te lezen is.+   Want het visioen wacht nog op de vastgestelde tijd,het haast zich naar zijn einde* en het zal niet liegen. Ook al zou het op zich laten wachten,* blijf ernaar uitkijken!*+ Want het zal beslist uitkomen. Het zal niet te laat komen!   Kijk naar degene die trots is.* Hij is niet oprecht vanbinnen. Maar de rechtvaardige zal leven door zijn trouw.*+   Ja, omdat de wijn verraderlijk is,zal de arrogante man zijn doel niet bereiken. Net als het Graf* heeft hij altijd honger,*net als de dood raakt hij nooit verzadigd. Hij blijft alle naties verzamelenen alle volken voor zichzelf bijeenbrengen.+   Zullen die niet allemaal spreuken, zinspelingen en raadsels tegen hem spreken?+ Ze zullen zeggen: “Wee hem die opstapelt wat niet van hem is— hoelang nog? —en die zijn eigen schuld zelfs nog groter maakt!   Zullen je schuldeisers niet plotseling opstaan? Ze zullen wakker worden en je hevig schudden,en je zult voor hen iets worden om te plunderen.+   Omdat je veel naties hebt geplunderd,zal de rest van de volken jou plunderen.+ Want je hebt het bloed van mensen vergotenen geweld gepleegd tegen de aarde,tegen de steden en hun bewoners.+   Wee degene die oneerlijke winst maakt voor zijn huis,om zijn nest in de hoogte te bouwenen uit de greep van onheil te blijven! 10  Je plannen zijn tot schande van je huis. Door veel volken uit te roeien zondig je tegen jezelf.*+ 11  Want een steen zal roepen vanuit de muur,een balk zal hem antwoorden vanuit het houtwerk. 12  Wee degene die een stad bouwt met bloedvergieten,die een stad vestigt met onrechtvaardigheid! 13  Heeft Jehovah van de legermachten niet bepaald dat volken zullen zwoegen om het vuur te voedenen dat naties zich voor niets afmatten?+ 14  Want de aarde zal vervuld zijn van de kennis van Jehovah’s gloriezoals water de zeebodem bedekt.+ 15  Wee degene die zijn medemensen iets te drinken geeft,vermengd met razernij en woede, om ze dronken te maken,om hun naaktheid te kunnen zien! 16  Je zult vol oneer zijn in plaats van eer. Ook jij moet drinken en je onbesnedenheid laten zien.* De beker in de rechterhand van Jehovah zal nu bij jou komen+en schande zal je eer bedekken. 17  Het geweld tegen de Libanon zal je bedekkenen de verwoesting die de dieren heeft verschrikt zal je treffen. Want je hebt het bloed van mensen vergotenen geweld gepleegd tegen de aarde,tegen de steden en hun bewoners.+ 18  Wat heb je aan een gesneden beeld,gebeeldhouwd door zijn maker? Wat heb je aan een metalen* beeld en een leugenleraar,ook al vertrouwt de maker erop,de maker van die waardeloze, stomme goden?+ 19  Wee degene die tegen een stuk hout zegt: ‘Ontwaak!’ en tegen een stomme steen: ‘Word wakker! Onderwijs ons!’ Kijk! Hij is bekleed met goud en zilver,+en er zit totaal geen adem in.+ 20  Maar Jehovah is in zijn heilige tempel.+ Wees stil voor hem, heel de aarde!”’+

Voetnoten

Of ‘het bolwerk’.
Of ‘vloeiend’.
Of ‘vervulling’.
Of ‘al lijkt het op zich te laten wachten’.
Of ‘wacht er vol verlangen op’.
Of ‘Kijk! Zijn ziel is opgeblazen.’
Of mogelijk ‘geloof’.
Of ‘Sjeool’, het collectieve graf van de mensheid. Zie Woordenlijst.
Of ‘heeft hij zijn ziel ruim gemaakt’.
Of ‘je ziel’.
Of mogelijk ‘en zwalken’.
Of ‘gegoten’.

Aantekeningen

Media