Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Schepping hemel en aarde (1, 2)

  • Aarde klaargemaakt in zes dagen (3-31)

   • Dag 1: licht; dag en nacht (3-5)

   • Dag 2: open ruimte (6-8)

   • Dag 3: droge land en planten (9-13)

   • Dag 4: hemellichten (14-19)

   • Dag 5: vissen en vogels (20-23)

   • Dag 6: landdieren en mensen (24-31)

 • 2

  • God rust op zevende dag (1-3)

  • Jehovah God, Maker hemel en aarde (4)

  • Man en vrouw in tuin van Eden (5-25)

   • Mens uit stof gevormd (7)

   • Verboden boom van kennis (15-17)

   • Schepping vrouw (18-25)

 • 3

  • Eerste zonde van mens (1-13)

  • Jehovah’s oordeel over opstandelingen (14-24)

   • Profetie over nageslacht vrouw (15)

   • Uit Eden gezet (23, 24)

 • 4

  • Kaïn en Abel (1-16)

  • Nakomelingen Kaïn (17-24)

  • Seth en zijn zoon Enos (25, 26)

 • 5

  • Van Adam tot Noach (1-32)

   • Adam vader van zonen en dochters (4)

   • Henoch wandelde met God (21-24)

 • 6

  • Zonen van God nemen vrouwen op aarde (1-3)

  • Nefilim geboren (4)

  • Slechtheid mensen doet Jehovah verdriet (5-8)

  • Noach krijgt opdracht ark te bouwen (9-16)

  • God kondigt vloed aan (17-22)

 • 7

  • In de ark (1-10)

  • Wereldwijde vloed (11-24)

 • 8

  • Het water zakt (1-14)

   • Duif losgelaten (8-12)

  • Uit de ark (15-19)

  • Gods belofte voor aarde (20-22)

 • 9

  • Instructies voor mensheid (1-7)

   • Wet over bloed (4-6)

  • Regenboogverbond (8-17)

  • Profetieën over nakomelingen Noach (18-29)

 • 10

  • Lijst van volken (1-32)

   • Nakomelingen Jafeth (2-5)

   • Nakomelingen Cham (6-20)

    • Nimrod tegenstander Jehovah (8-12)

   • Nakomelingen Sem (21-31)

 • 11

  • Toren van Babel (1-4)

  • Jehovah verwart taal (5-9)

  • Van Sem tot Abram (10-32)

   • Terahs familie (27)

   • Abram verlaat Ur (31)

 • 12

  • Abram gaat van Haran naar Kanaän (1-9)

   • Gods belofte aan Abram (7)

  • Abram en Sarai in Egypte (10-20)

 • 13

  • Abram terug naar Kanaän (1-4)

  • Abram en Lot uit elkaar (5-13)

  • God herhaalt belofte aan Abram (14-18)

 • 14

  • Abram redt Lot (1-16)

  • Melchizedek zegent Abram (17-24)

 • 15

  • Gods verbond met Abram (1-21)

   • De 400 jaar slavernij voorspeld (13)

   • God herhaalt belofte aan Abram (18-21)

 • 16

  • Hagar en Ismaël (1-16)

 • 17

  • Abraham vader van veel volken (1-8)

   • Abram wordt Abraham (5)

  • Besnijdenisverbond (9-14)

  • Sarai wordt Sara (15-17)

  • Zoon beloofd, Isaäk (18-27)

 • 18

  • Drie engelen bij Abraham (1-8)

  • Zoon beloofd aan Sara, ze lacht (9-15)

  • Abraham pleit voor Sodom (16-33)

 • 19

  • Engelen komen bij Lot (1-11)

  • Lot en familie aangespoord te vertrekken (12-22)

  • Sodom en Gomorra verwoest (23-29)

   • Lots vrouw wordt zoutpilaar (26)

  • Lot en zijn dochters (30-38)

   • Afstamming Moab en Ammon (37, 38)

 • 20

  • Sara gered van Abimelech (1-18)

 • 21

  • Isaäk geboren (1-7)

  • Ismaël maakt Isaäk belachelijk (8, 9)

  • Hagar en Ismaël weggestuurd (10-21)

  • Verbond Abraham met Abimelech (22-34)

 • 22

  • Abraham krijgt opdracht Isaäk te offeren (1-19)

   • Zegen vanwege Abrahams nageslacht (15-18)

  • Rebekka’s familie (20-24)

 • 23

  • Sara’s dood en begrafenis (1-20)

 • 24

  • Op zoek naar vrouw voor Isaäk (1-58)

  • Rebekka ontmoet Isaäk (59-67)

 • 25

  • Abraham hertrouwt (1-6)

  • Abraham sterft (7-11)

  • Ismaëls zonen (12-18)

  • Geboorte Jakob en Esau (19-26)

  • Esau verkoopt eerstgeboorterecht (27-34)

 • 26

  • Isaäk en Rebekka in Gerar (1-11)

   • Gods belofte bevestigd tegenover Isaäk (3-5)

  • Conflict over putten (12-25)

  • Verbond Isaäk met Abimelech (26-33)

  • Twee Hethitische vrouwen Esau (34, 35)

 • 27

  • Jakob krijgt Isaäks zegen (1-29)

  • Esau wil zegen, heeft geen berouw (30-40)

  • Esau heeft wrok tegen Jakob (41-46)

 • 28

  • Isaäk stuurt Jakob naar Paddan-Aram (1-9)

  • Jakobs droom bij Bethel (10-22)

   • Gods belofte bevestigd tegenover Jakob (13-15)

 • 29

  • Jakob ontmoet Rachel (1-14)

  • Jakob verliefd op Rachel (15-20)

  • Jakob trouwt met Lea en Rachel (21-29)

  • Lea’s vier zonen: Ruben, Simeon, Levi en Juda (30-35)

 • 30

  • Bilha krijgt Dan en Naftali (1-8)

  • Zilpa krijgt Gad en Aser (9-13)

  • Lea krijgt Issaschar en Zebulon (14-21)

  • Rachel krijgt Jozef (22-24)

  • Jakobs kudden groeien (25-43)

 • 31

  • Jakob in geheim naar Kanaän (1-18)

  • Laban haalt Jakob in (19-35)

  • Jakobs verbond met Laban (36-55)

 • 32

  • Jakob ziet engelen (1, 2)

  • Jakobs voorbereiding op ontmoeting Esau (3-23)

  • Jakob worstelt met engel (24-32)

   • Jakob wordt Israël (28)

 • 33

  • Weerzien Jakob en Esau (1-16)

  • Jakob reist naar Sichem (17-20)

 • 34

  • Dina verkracht (1-12)

  • Misleiding door Jakobs zonen (13-31)

 • 35

  • Jakob doet vreemde goden weg (1-4)

  • Jakob terug naar Bethel (5-15)

  • Benjamin geboren, Rachel sterft (16-20)

  • Israëls 12 zonen (21-26)

  • Isaäk sterft (27-29)

 • 36

  • Nakomelingen Esau (1-30)

  • Koningen en stamhoofden Edom (31-43)

 • 37

  • Jozefs dromen (1-11)

  • Jozef en zijn jaloerse broers (12-24)

  • Jozef verkocht als slaaf (25-36)

 • 38

  • Juda en Tamar (1-30)

 • 39

  • Jozef in Potifars huis (1-6)

  • Jozef weerstaat Potifars vrouw (7-20)

  • Jozef in gevangenis (21-23)

 • 40

  • Jozef legt dromen gevangenen uit (1-19)

   • ‘Alleen God kan dromen uitleggen’ (8)

  • Farao’s verjaardagsfeest (20-23)

 • 41

  • Jozef legt dromen farao uit (1-36)

  • Jozef door farao verhoogd (37-46a)

  • Jozef voedselbeheerder (46b-57)

 • 42

  • Jozefs broers naar Egypte (1-4)

  • Jozef ziet broers en test ze uit (5-25)

  • Broers terug naar Jakob (26-38)

 • 43

  • Jozefs broers naar Egypte met Benjamin (1-14)

  • Jozef ziet broers opnieuw (15-23)

  • Jozefs feestmaal met broers (24-34)

 • 44

  • Jozefs beker in Benjamins zak (1-17)

  • Juda pleit voor Benjamin (18-34)

 • 45

  • Jozef vertelt wie hij is (1-15)

  • Jozefs broers halen Jakob op (16-28)

 • 46

  • Jakobs gezin verhuist naar Egypte (1-7)

  • Namen van wie naar Egypte gaan (8-27)

  • Weerzien Jozef en Jakob in Gosen (28-34)

 • 47

  • Jakob komt bij farao (1-12)

  • Jozefs verstandige bestuur (13-26)

  • Israël vestigt zich in Gosen (27-31)

 • 48

  • Jakob zegent Jozefs zonen (1-12)

  • Efraïm krijgt grotere zegen (13-22)

 • 49

  • Jakobs sterfbedprofetie (1-28)

   • Silo komt uit Juda (10)

  • Jakobs instructies voor begrafenis (29-32)

  • Jakob sterft (33)

 • 50

  • Jozef begraaft Jakob in Kanaän (1-14)

  • Jozef bevestigt vergeving (15-21)

  • Jozefs laatste dagen en dood (22-26)

   • Jozefs instructies over zijn lichaam (25)