Aan de Hebreeën 1:1-14

1  Lang geleden sprak God bij veel gelegenheden en op veel manieren tot onze voorvaders via de profeten.+  Maar nu, aan het eind van deze dagen, heeft hij tot ons gesproken via zijn Zoon,+ die hij heeft aangesteld als erfgenaam van alle dingen+ en via wie hij de samenstelsels van dingen* heeft gemaakt.+  Hij is de weerspiegeling van Gods glorie*+ en zijn volmaakte evenbeeld,+ en door zijn krachtige woord houdt hij alle dingen in stand. Nadat hij ons van onze zonden had gereinigd,+ heeft hij plaatsgenomen aan de rechterhand van de Majesteit hoog daarboven.+  Hij is dus beter geworden dan de engelen+ in die mate dat hij een naam heeft geërfd die hun naam overtreft.+  Tegen wie van de engelen heeft God bijvoorbeeld ooit gezegd: ‘Jij bent mijn zoon, vandaag ben ik je vader geworden’?+ Of: ‘Ik zal zijn vader worden, en hij zal mijn zoon worden’?+  Maar als hij zijn Eerstgeborene+ de bewoonde aarde weer binnenleidt, zegt hij: ‘En al Gods engelen moeten hem eer bewijzen.’*  Over de engelen zegt hij: ‘Hij maakt zijn engelen geesten en zijn dienaren*+ een vlammend vuur.’+  Maar over de Zoon zegt hij: ‘God is je troon,+ voor altijd en eeuwig, en de scepter van je Koninkrijk is de scepter van recht.  Je hebt rechtvaardigheid liefgehad en wetteloosheid gehaat. Daarom heeft God, jouw God, je gezalfd+ met de olie van vreugde, meer dan je metgezellen.’+ 10  En: ‘In het begin, o Heer, hebt u de fundamenten gelegd van de aarde, en de hemel is het werk van uw handen. 11  Die zullen vergaan, maar u zult blijven bestaan. Ze zullen allemaal verslijten net als kleding 12  en u zult ze oprollen als een mantel, als een gewaad, en u zult ze verwisselen. Maar u blijft dezelfde, en aan uw jaren zal nooit een einde komen.’+ 13  En over wie van de engelen heeft hij ooit gezegd: ‘Ga aan mijn rechterhand zitten totdat ik je vijanden aan je voeten leg als een voetenbank’?+ 14  Zijn ze niet allemaal geesten voor heilige dienst,*+ die worden uitgezonden om degenen te dienen die redding zullen erven?

Voetnoten

Of ‘tijdperken’. Zie Woordenlijst.
Of ‘heerlijkheid’.
Of ‘zich voor hem neerbuigen’.
Of ‘openbare dienaren’.
Of ‘openbare dienst’.

Aantekeningen

Media