Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Salomo vraagt om wijsheid (1-12)

  • Salomo’s rijkdom (13-17)

 • 2

  • Voorbereidingen voor tempelbouw (1-18)

 • 3

  • Salomo begint bouw tempel (1-7)

  • Het allerheiligste (8-14)

  • De twee koperen zuilen (15-17)

 • 4

  • Het altaar, de Zee en de bekkens (1-6)

  • Lampenstandaarden, tafels en voorhoven (7-11a)

  • Voorwerpen voor tempel voltooid (11b-22)

 • 5

  • Voorbereidingen inwijding tempel (1-14)

   • Ark naar tempel gebracht (2-10)

 • 6

  • Salomo spreekt volk toe (1-11)

  • Salomo’s inwijdingsgebed (12-42)

 • 7

  • Tempel gevuld met Jehovah’s glorie (1-3)

  • Inwijdingsplechtigheid (4-10)

  • Jehovah verschijnt aan Salomo (11-22)

 • 8

  • Salomo’s andere bouwprojecten (1-11)

  • Organisatie aanbidding in tempel (12-16)

  • Salomo’s vloot (17, 18)

 • 9

  • Koningin Scheba bezoekt Salomo (1-12)

  • Salomo’s rijkdom (13-28)

  • Salomo sterft (29-31)

 • 10

  • Israëls opstand tegen Rehabeam (1-19)

 • 11

  • Regering Rehabeam (1-12)

  • Trouwe Levieten verhuizen naar Juda (13-17)

  • Rehabeams gezin (18-23)

 • 12

  • Sisak valt Jeruzalem aan (1-12)

  • Einde Rehabeams regering (13-16)

 • 13

  • Abia koning Juda (1-22)

   • Abia verslaat Jerobeam (3-20)

 • 14

  • Abia sterft (1)

  • Asa koning Juda (2-8)

  • Asa verslaat 1.000.000 Ethiopiërs (9-15)

 • 15

  • Asa’s hervormingen (1-19)

 • 16

  • Asa’s verdrag met Syrië (1-6)

  • Hanani corrigeert Asa (7-10)

  • Asa sterft (11-14)

 • 17

  • Josafat koning Juda (1-6)

  • Onderwijscampagne (7-9)

  • Josafats leger (10-19)

 • 18

  • Josafats bondgenootschap met Achab (1-11)

  • Michaja profeteert nederlaag (12-27)

  • Achab gedood in Ramoth-Gilead (28-34)

 • 19

  • Jehu corrigeert Josafat (1-3)

  • Josafats hervormingen (4-11)

 • 20

  • Omliggende volken bedreigen Juda (1-4)

  • Josafat bidt om hulp (5-13)

  • Antwoord van Jehovah (14-19)

  • Juda door wonder gered (20-30)

  • Einde Josafats regering (31-37)

 • 21

  • Joram koning Juda (1-11)

  • Schriftelijke boodschap Elia (12-15)

  • Jorams vreselijke einde (16-20)

 • 22

  • Ahazia koning Juda (1-9)

  • Athalia neemt macht over (10-12)

 • 23

  • Jojada grijpt in, Joas koning (1-11)

  • Athalia gedood (12-15)

  • Jojada’s hervormingen (16-21)

 • 24

  • Joas’ regering (1-3)

  • Joas herstelt tempel (4-14)

  • Joas afvallig (15-22)

  • Joas vermoord (23-27)

 • 25

  • Amazia koning Juda (1-4)

  • Oorlog met Edom (5-13)

  • Amazia’s afgoderij (14-16)

  • Oorlog met koning Joas van Israël (17-24)

  • Amazia sterft (25-28)

 • 26

  • Uzzia koning Juda (1-5)

  • Uzzia’s militaire macht (6-15)

  • Trotse Uzzia melaats (16-21)

  • Uzzia sterft (22, 23)

 • 27

  • Jotham koning Juda (1-9)

 • 28

  • Achaz koning Juda (1-4)

  • Verslagen door Syrië en Israël (5-8)

  • Oded waarschuwt Israël (9-15)

  • Juda vernederd (16-19)

  • Afgoderij en dood Achaz (20-27)

 • 29

  • Hizkia koning Juda (1, 2)

  • Hizkia’s hervormingen (3-11)

  • Tempel gereinigd (12-19)

  • Tempeldienst hersteld (20-36)

 • 30

  • Hizkia viert Pascha (1-27)

 • 31

  • Hizkia roeit afgoderij uit (1)

  • Bijdragen voor priesters en Levieten (2-21)

 • 32

  • Sanherib bedreigt Jeruzalem (1-8)

  • Sanherib daagt Jehovah uit (9-19)

  • Engel doodt Assyrische leger (20-23)

  • Hizkia’s ziekte en trots (24-26)

  • Hizkia’s prestaties en dood (27-33)

 • 33

  • Manasse koning Juda (1-9)

  • Manasses berouw over slechtheid (10-17)

  • Manasse sterft (18-20)

  • Amon koning Juda (21-25)

 • 34

  • Josia koning Juda (1, 2)

  • Josia’s hervormingen (3-13)

  • Wetboek gevonden (14-21)

  • Hulda voorspelt ellende (22-28)

  • Josia leest boek aan volk voor (29-33)

 • 35

  • Josia organiseert grote paschaviering (1-19)

  • Josia gedood door farao Necho (20-27)

 • 36

  • Joahaz koning Juda (1-3)

  • Jojakim koning Juda (4-8)

  • Jojachin koning Juda (9, 10)

  • Zedekia koning Juda (11-14)

  • Jeruzalem verwoest (15-21)

  • Cyrus besluit tot herbouw tempel (22, 23)