Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Elia voorspelt Ahazia’s dood (1-18)

 • 2

  • Elia omhooggevoerd in storm (1-18)

   • Elisa krijgt Elia’s ambtsgewaad (13, 14)

  • Elisa maakt water Jericho gezond (19-22)

  • Berinnen doden jongens uit Bethel (23-25)

 • 3

  • Joram koning Israël (1-3)

  • Moab in opstand tegen Israël (4-25)

  • Moab verslagen (26, 27)

 • 4

  • Elisa vermeerdert olie weduwe (1-7)

  • Gastvrijheid Sunamitische vrouw (8-16)

  • Vrouw beloond met zoon, hij sterft (17-31)

  • Elisa wekt dode zoon op (32-37)

  • Elisa maakt gerecht eetbaar (38-41)

  • Elisa vermeerdert brood (42-44)

 • 5

  • Elisa geneest Naäman (1-19)

  • Hebzuchtige Gehazi melaats (20-27)

 • 6

  • Elisa laat bijlblad drijven (1-7)

  • Elisa tegenover Syriërs (8-23)

   • Ogen Elisa’s bediende geopend (16, 17)

   • Syriërs mentaal blind (18, 19)

  • Honger in belegerd Samaria (24-33)

 • 7

  • Elisa voorzegt einde hongersnood (1, 2)

  • Voedsel in verlaten Syrisch kamp (3-15)

  • Elisa’s profetie komt uit (16-20)

 • 8

  • Sunamitische vrouw krijgt land terug (1-6)

  • Elisa, Ben-Hadad en Hazaël (7-15)

  • Joram koning Juda (16-24)

  • Ahazia koning Juda (25-29)

 • 9

  • Jehu gezalfd tot koning Israël (1-13)

  • Jehu doodt Joram en Ahazia (14-29)

  • Izebel gedood, honden eten haar vlees (30-37)

 • 10

  • Jehu roeit huis Achab uit (1-17)

   • Jonadab sluit zich bij Jehu aan (15-17)

  • Jehu doodt Baälaanbidders (18-27)

  • Overzicht Jehu’s regering (28-36)

 • 11

  • Athalia neemt macht over (1-3)

  • Joas in geheim koning (4-12)

  • Athalia gedood (13-16)

  • Jojada’s hervormingen (17-21)

 • 12

  • Joas koning Juda (1-3)

  • Joas herstelt tempel (4-16)

  • Syrische invasie (17, 18)

  • Joas gedood (19-21)

 • 13

  • Joahaz koning Israël (1-9)

  • Joas koning Israël (10-13)

  • Elisa test ijver Joas (14-19)

  • Elisa sterft, gebeente wekt man tot leven (20, 21)

  • Elisa’s laatste profetie vervuld (22-25)

 • 14

  • Amazia koning Juda (1-6)

  • Oorlog met Edom en Israël (7-14)

  • Joas van Israël sterft (15, 16)

  • Amazia sterft (17-22)

  • Jerobeam II koning Israël (23-29)

 • 15

  • Azarja koning Juda (1-7)

  • Israëls laatste koningen: Zacharia (8-12), Sallum (13-16), Menahem (17-22), Pekahia (23-26), Pekah (27-31)

  • Jotham koning Juda (32-38)

 • 16

  • Achaz koning Juda (1-6)

  • Achaz koopt Assyriërs om (7-9)

  • Achaz bouwt heidens altaar na (10-18)

  • Achaz sterft (19, 20)

 • 17

  • Hosea koning Israël (1-4)

  • Val van Israël (5, 6)

  • Israël in ballingschap vanwege afvalligheid (7-23)

  • Buitenlanders naar steden Samaria (24-26)

  • Samaritanen vermengen aanbidding (27-41)

 • 18

  • Hizkia koning Juda (1-8)

  • Terugblik op val Israël (9-12)

  • Sanherib valt Juda binnen (13-18)

  • Rabsake bespot Jehovah (19-37)

 • 19

  • Hizkia vraagt God via Jesaja om hulp (1-7)

  • Sanherib bedreigt Jeruzalem (8-13)

  • Gebed van Hizkia (14-19)

  • Jesaja brengt Gods antwoord over (20-34)

  • Engel doodt 185.000 Assyriërs (35-37)

 • 20

  • Hizkia’s ziekte en herstel (1-11)

  • Boodschappers uit Babylon (12-19)

  • Hizkia sterft (20, 21)

 • 21

  • Manasse koning Juda, zijn bloedschuld (1-18)

   • Jeruzalem zal vernietigd worden (12-15)

  • Amon koning Juda (19-26)

 • 22

  • Josia koning Juda (1, 2)

  • Instructies voor herstel tempel (3-7)

  • Wetboek gevonden (8-13)

  • Hulda profeteert ellende (14-20)

 • 23

  • Hervormingen Josia (1-20)

  • Pascha gevierd (21-23)

  • Verdere hervormingen Josia (24-27)

  • Josia sterft (28-30)

  • Joahaz koning Juda (31-33)

  • Jojakim koning Juda (34-37)

 • 24

  • Jojakims opstand en dood (1-7)

  • Jojachin koning Juda (8, 9)

  • Eerste deportatie naar Babylon (10-17)

  • Zedekia koning Juda, zijn opstand (18-20)

 • 25

  • Nebukadnezar belegert Jeruzalem (1-7)

  • Jeruzalem en tempel verwoest, tweede deportatie (8-21)

  • Gedalja wordt gouverneur (22-24)

  • Gedalja vermoord, volk naar Egypte (25, 26)

  • Jojachin vrijgelaten in Babylon (27-30)