Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Elkana en zijn vrouwen (1-8)

  • Kinderloze Hanna bidt om zoon (9-18)

  • Samuël geboren, aan Jehovah gegeven (19-28)

 • 2

  • Hanna’s gebed (1-11)

  • Zonden van Eli’s zonen (12-26)

  • Jehovah veroordeelt huis Eli (27-36)

 • 3

  • Samuël geroepen, wordt profeet (1-21)

 • 4

  • Filistijnen maken ark buit (1-11)

  • Eli en zonen sterven (12-22)

 • 5

  • Ark bij de Filistijnen (1-12)

   • Dagon vernederd (1-5)

   • Filistijnen gestraft (6-12)

 • 6

  • Filistijnen geven Israël ark terug (1-21)

 • 7

  • Ark in Kirjath-Jearim (1)

  • Samuël spoort aan: ‘Dien alleen Jehovah’ (2-6)

  • Israëls overwinning in Mizpa (7-14)

  • Samuël spreekt recht in Israël (15-17)

 • 8

  • Israël eist koning (1-9)

  • Samuël waarschuwt volk (10-18)

  • Jehovah willigt verzoek om koning in (19-22)

 • 9

  • Samuël ontmoet Saul (1-27)

 • 10

  • Saul gezalfd tot koning (1-16)

  • Saul aan volk voorgesteld (17-27)

 • 11

  • Saul verslaat Ammonieten (1-11)

  • Sauls koningschap bevestigd (12-15)

 • 12

  • Samuëls afscheidstoespraak (1-25)

   • ‘Volg geen dingen die niets waard zijn’ (21)

   • Jehovah laat volk niet in steek (22)

 • 13

  • Saul kiest leger (1-4)

  • Saul wacht niet op Samuël (5-9)

  • Samuël wijst Saul terecht (10-14)

  • Israël zonder wapens (15-23)

 • 14

  • Jonathans heldendaad in Michmas (1-14)

  • Israëls vijanden door God verslagen (15-23)

  • Sauls ondoordachte eed (24-46)

   • Volk eet vlees met bloed (32-34)

  • Sauls oorlogen, zijn familie (47-52)

 • 15

  • Saul ongehoorzaam, spaart Agag (1-9)

  • Samuël wijst Saul terecht (10-23)

   • Gehoorzamen beter dan slachtoffer (22)

  • Saul verworpen als koning (24-29)

  • Samuël doodt Agag (30-35)

 • 16

  • Samuël zalft David als koning (1-13)

   • Jehovah ziet het hart (7)

  • Gods geest van Saul teruggetrokken (14-17)

  • David wordt Sauls harpspeler (18-23)

 • 17

  • David verslaat Goliath (1-58)

   • Goliath daagt Israël uit (8-10)

   • David neemt uitdaging aan (32-37)

   • David vecht in Jehovah’s naam (45-47)

 • 18

  • Vriendschap David en Jonathan (1-4)

  • Saul jaloers op Davids overwinningen (5-9)

  • Saul probeert David te doden (10-19)

  • David trouwt met Sauls dochter Michal (20-30)

 • 19

  • Saul blijft David haten (1-13)

  • David ontsnapt aan Saul (14-24)

 • 20

  • Jonathan trouw aan David (1-42)

 • 21

  • David eet toonbrood in Nob (1-9)

  • David gedraagt zich als gek in Gath (10-15)

 • 22

  • David in Adullam en Mizpé (1-5)

  • Saul laat priesters Nob doden (6-19)

  • Abjathar ontsnapt (20-23)

 • 23

  • David bevrijdt stad Kehila (1-12)

  • Saul achtervolgt David (13-15)

  • Jonathan sterkt David (16-18)

  • David ontsnapt aan Saul (19-29)

 • 24

  • David spaart Sauls leven (1-22)

   • Davids respect voor Jehovah’s gezalfde (6)

 • 25

  • Samuël sterft (1)

  • Nabal stuurt Davids mannen weg (2-13)

  • Abigaïls verstandige optreden (14-35)

   • Leven veilig in buidel bij Jehovah (29)

  • Dwaze Nabal gedood door Jehovah (36-38)

  • Abigaïl wordt Davids vrouw (39-44)

 • 26

  • David spaart opnieuw Sauls leven (1-25)

   • Davids respect voor Jehovah’s gezalfde (11)

 • 27

  • David krijgt Ziklag van Filistijnen (1-12)

 • 28

  • Saul naar medium in En-Dor (1-25)

 • 29

  • Filistijnen wantrouwen David (1-11)

 • 30

  • Amalekieten plunderen Ziklag (1-6)

   • David zoekt steun bij God (6)

  • David verslaat Amalekieten (7-31)

   • David bevrijdt gevangenen (18, 19)

   • Davids regel over buit (23, 24)

 • 31

  • Saul en drie zonen sterven (1-13)