De eerste brief van Petrus 4:1-19

4  Omdat Christus in het vlees heeft geleden,+ moeten ook jullie je wapenen met dezelfde instelling.* Want wie in het vlees lijdt, keert zonden de rug toe+  en zal de rest van zijn tijd in het vlees niet meer voor menselijke verlangens leven,+ maar voor Gods wil.+  Jullie hebben in het verleden lang genoeg de wil van de heidenen* gedaan+ door je over te geven aan schaamteloos gedrag,* ongeremde hartstochten, dronkenschap, wilde feesten, drinkpartijen en walgelijke* afgoderij.+  Ze vinden het vreemd dat jullie niet langer met hen meelopen op dezelfde ontaarde weg van losbandigheid, en daarom spreken ze spottend over jullie.+  Maar die mensen zullen zich moeten verantwoorden voor degene die klaarstaat om de levenden en de doden te oordelen.+  Trouwens, daarom werd het goede nieuws ook aan de doden bekendgemaakt,+ zodat ze vanuit Gods standpunt in overeenstemming met de geest zouden leven, ook al worden ze vanuit menselijk standpunt naar het vlees geoordeeld.  Maar het einde van alle dingen is nabij. Wees daarom verstandig+ en wees waakzaam* als het gaat om gebeden.+  Heb vóór alles intense liefde voor elkaar,+ want liefde bedekt een groot aantal zonden.+  Wees gastvrij voor elkaar zonder te klagen.+ 10  Gebruik de gave in de mate dat je die hebt gekregen, om elkaar ermee te dienen als goede beheerders van Gods onverdiende goedheid, die op allerlei manieren tot uiting komt.+ 11  Als je spreekt, spreek dan als iemand die uitspraken van God doet. Als je dient, verlaat je dan op de kracht die God geeft.+ Zo wordt God in alles geëerd+ via Jezus Christus. Hem komt voor altijd en eeuwig de glorie en de macht toe. Amen. 12  Lieve vrienden, wees niet verbaasd over de vuurproef* die jullie ondergaan,+ alsof jullie iets vreemds overkomt. 13  Wees juist blij+ met de mate waarin jullie delen in het lijden van de Christus,+ zodat jullie ook tijdens de openbaring van zijn glorie zullen juichen van vreugde.+ 14  Als jullie vanwege de naam van Christus worden bespot,* zijn jullie gelukkig,+ want het betekent dat de geest van glorie, de geest van God, op jullie rust. 15  Zorg ervoor dat niemand van jullie moet lijden als een moordenaar, een dief, een misdadiger of een bemoeial.+ 16  Maar als je lijdt omdat je een christen bent, schaam je dan niet+ en blijf God eren terwijl je die naam draagt. 17  Want dit is de vastgestelde tijd voor het oordeel en het begint bij het huis van God.+ Als het dus bij ons begint,+ hoe zal het dan aflopen met degenen die het goede nieuws van God niet gehoorzamen?+ 18  ‘En als de rechtvaardige al met moeite wordt gered, wat zal er dan gebeuren met de goddeloze en de zondaar?’+ 19  Daarom moeten degenen die lijden in overeenstemming met de wil van God, zich* blijven verlaten op* de trouwe Schepper en ermee doorgaan het goede te doen.+

Voetnoten

Of ‘vastbeslotenheid’.
Meervoud van het Griekse aselgeia. Zie Woordenlijst.
Lett.: ‘onwettige’.
Of ‘alert’, ‘wakker’.
Of ‘zware beproevingen’.
Of ‘beledigd’.
Of ‘hun ziel’.
Of ‘toevertrouwen aan’.

Aantekeningen

Media