Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • Van Adam tot Abraham (1-27)

  • Abrahams afstammelingen (28-37)

  • Edomieten: koningen en stamhoofden (38-54)

 • 2

  • Israëls 12 zonen (1, 2)

  • Afstammelingen Juda (3-55)

 • 3

  • Afstammelingen David (1-9)

  • Koninklijke geslachtslijn David (10-24)

 • 4

  • Andere afstammelingen Juda (1-23)

   • Jabes en zijn gebed (9, 10)

  • Afstammelingen Simeon (24-43)

 • 5

  • Afstammelingen Ruben (1-10)

  • Afstammelingen Gad (11-17)

  • Hagrieten verslagen (18-22)

  • Helft stam Manasse (23-26)

 • 6

  • Afstammelingen Levi (1-30)

  • Tempelzangers (31-47)

  • Afstammelingen Aäron (48-53)

  • Woonplaatsen Levieten (54-81)

 • 7

 • 8

  • Afstammelingen Benjamin (1-40)

   • Sauls afstammingslijn (33-40)

 • 9

  • Geslachtsregisters na terugkeer ballingschap (1-34)

  • Herhaling Sauls afstammingslijn (35-44)

 • 10

  • Saul en zonen sterven (1-14)

 • 11

  • David door heel Israël tot koning gezalfd (1-3)

  • David neemt Sion in (4-9)

  • Davids dappere strijders (10-47)

 • 12

  • Steun voor David als koning (1-40)

 • 13

  • Ark opgehaald uit Kirjath-Jearim (1-14)

 • 14

  • Davids koningschap bevestigd (1, 2)

  • Davids familie (3-7)

  • Filistijnen verslagen (8-17)

 • 15

  • Levieten dragen ark naar Jeruzalem (1-29)

   • Michal veracht David (29)

 • 16

  • Ark in tent geplaatst (1-6)

  • Davids danklied (7-36)

   • ‘Jehovah is Koning geworden!’ (31)

  • Dienst voor de ark (37-43)

 • 17

  • David mag tempel niet bouwen (1-6)

  • Verbond met David voor koninkrijk (7-15)

  • Davids dankgebed (16-27)

 • 18

  • Davids overwinningen (1-13)

  • Davids bestuur (14-17)

 • 19

  • Ammonieten vernederen Davids boodschappers (1-5)

  • Ammon en Syrië verslagen (6-19)

 • 20

  • Rabba ingenomen (1-3)

  • Filistijnse reuzen gedood (4-8)

 • 21

  • Davids illegale volkstelling (1-6)

  • Straf van Jehovah (7-17)

  • David bouwt altaar (18-30)

 • 22

  • Davids voorbereidingen voor tempel (1-5)

  • David geeft Salomo instructies (6-16)

  • Leiders opgedragen Salomo te helpen (17-19)

 • 23

  • David organiseert Levieten (1-32)

   • Aäron en zonen afgezonderd (13)

 • 24

  • David deelt priesters in 24 afdelingen in (1-19)

  • Andere toewijzingen Levieten (20-31)

 • 25

  • Musici en zangers voor Gods huis (1-31)

 • 26

  • Afdelingen poortwachters (1-19)

  • Schatbewaarders en andere ambtenaren (20-32)

 • 27

  • Israëlieten in dienst koning (1-34)

 • 28

  • Davids toespraak over tempelbouw (1-8)

  • Instructies voor Salomo, bouwplannen gegeven (9-21)

 • 29

  • Bijdragen voor tempel (1-9)

  • Davids gebed (10-19)

  • Volk is blij, Salomo koning (20-25)

  • David sterft (26-30)