Doorgaan naar inhoud

Doorgaan naar inhoudsopgave

Nieuwewereldvertaling van de Bijbel (studie-uitgave)

Inhoud

 • 1

  • David en Abisag (1-4)

  • Adonia wil koning worden (5-10)

  • Nathan en Bathseba grijpen in (11-27)

  • David laat Salomo zalven (28-40)

  • Adonia vlucht naar altaar (41-53)

 • 2

  • David geeft Salomo instructies (1-9)

  • David sterft, Salomo op troon (10-12)

  • Adonia’s plan kost hem zijn leven (13-25)

  • Abjathar verbannen, Joab gedood (26-35)

  • Simeï gedood (36-46)

 • 3

  • Salomo trouwt met farao’s dochter (1-3)

  • Jehovah verschijnt in droom aan Salomo (4-15)

   • Salomo vraagt om wijsheid (7-9)

  • Salomo oordeelt over twee moeders (16-28)

 • 4

  • Salomo’s regering (1-19)

  • Voorspoed onder Salomo’s bestuur (20-28)

   • Onbezorgd onder wijnstok en vijgenboom (25)

  • Salomo’s wijsheid en spreuken (29-34)

 • 5

  • Koning Hiram levert bouwmaterialen (1-12)

  • Salomo roept arbeiders op (13-18)

 • 6

  • Salomo bouwt tempel (1-38)

   • Binnenste ruimte (19-22)

   • Cherubs (23-28)

   • Houtsnijwerk, deuren, binnenste voorhof (29-36)

   • Tempel in zo’n zeven jaar voltooid (37, 38)

 • 7

  • Paleiscomplex Salomo (1-12)

  • Vakman Hiram werkt voor Salomo (13-47)

   • Twee koperen zuilen (15-22)

   • Zee van gegoten metaal (23-26)

   • Tien koperen karren en bekkens (27-39)

  • Voorwerpen van goud gemaakt (48-51)

 • 8

  • Ark in tempel gezet (1-13)

  • Salomo spreekt volk toe (14-21)

  • Salomo’s inwijdingsgebed (22-53)

  • Salomo zegent het volk (54-61)

  • Slachtoffers en inwijdingsfeest (62-66)

 • 9

  • Jehovah verschijnt weer aan Salomo (1-9)

  • Salomo’s geschenk aan Hiram (10-14)

  • Verschillende projecten van Salomo (15-28)

 • 10

  • Koningin van Scheba bezoekt Salomo (1-13)

  • Salomo’s grote rijkdom (14-29)

 • 11

  • Salomo’s vrouwen beïnvloeden zijn hart (1-13)

  • Tegenstanders van Salomo (14-25)

  • Tien stammen beloofd aan Jerobeam (26-40)

  • Salomo sterft, Rehabeam koning (41-43)

 • 12

  • Hard antwoord Rehabeam (1-15)

  • Tien stammen in opstand (16-19)

  • Jerobeam koning Israël (20)

  • Rehabeam mag niet tegen Israël strijden (21-24)

  • Kalveraanbidding Jerobeam (25-33)

 • 13

  • Profetie tegen altaar Bethel (1-10)

   • Altaar splijt (5)

  • Man van God ongehoorzaam (11-34)

 • 14

  • Ahia’s profetie tegen Jerobeam (1-20)

  • Rehabeam regeert over Juda (21-31)

 • 15

  • Abiam koning Juda (1-8)

  • Asa koning Juda (9-24)

  • Nadab koning Israël (25-32)

  • Baësa koning Israël (33, 34)

 • 16

  • Jehovah’s oordeel over Baësa (1-7)

  • Ela koning Israël (8-14)

  • Zimri koning Israël (15-20)

  • Omri koning Israël (21-28)

  • Achab koning Israël (29-33)

  • Hiël herbouwt Jericho (34)

 • 17

  • Profeet Elia voorspelt droogte (1)

  • Elia gevoed door raven (2-7)

  • Elia naar weduwe in Sarfath (8-16)

  • Zoon weduwe sterft, wordt opgewekt (17-24)

 • 18

  • Elia spreekt Obadja en Achab (1-18)

  • Elia tegenover Baälsprofeten op Karmel (19-40)

   • ‘Op twee gedachten hinken’ (21)

  • Einde drieënhalf jaar droogte (41-46)

 • 19

  • Elia vlucht voor woedende Izebel (1-8)

  • Jehovah verschijnt aan Elia in Horeb (9-14)

  • Elia moet Hazaël, Jehu en Elisa zalven (15-18)

  • Elisa aangesteld als opvolger Elia (19-21)

 • 20

  • Syriërs strijden tegen Achab (1-12)

  • Achab verslaat Syriërs (13-34)

  • Profetie tegen Achab (35-43)

 • 21

  • Achab wil Naboths wijngaard (1-4)

  • Izebels plan voor Naboths dood (5-16)

  • Elia’s boodschap tegen Achab (17-26)

  • Achab vernedert zich (27-29)

 • 22

  • Josafats bondgenootschap met Achab (1-12)

  • Michaja profeteert nederlaag (13-28)

  • Achab gedood in Ramoth-Gilead (29-40)

  • Josafats regering over Juda (41-50)

  • Ahazia koning Israël (51-53)